Abdullah ibn Mubarek, muhadis iz Horosana, i njegovo udjeljivanje i druženje s braćom

4156485464684Na putu iz Bagdada prema Mesisi sa Abdullahom ibn Mubarekom putovali su se neki ljudi zahidi. Rekao im je: “Vi imate čiste duše i stidite se da vam se udjeljuje. Slugo, donesi nam tacnu!’ Zatim je tacnu prekrio peškirom i rekao: ‘Neka svako od vas stavi pod peškir ono što ima od novaca’. Tako je neko stavio deset srebrenjaka, neko dvadeset itd. Putujući do Mesise, udjeljivao bi im koliko je bilo potrebno. A kada su stigli, on reče: ‘Ovo je mjesto rastanka, pa da podijelimo ono što je preostalo!’ Pa je jednom od njih dao dvadeset zlatnika. Čovjek mu na to reče: ‘Ali Ebu Abdurrahmane, ja sam dao samo dvadeset srebrenjaka’. Abdullah ibn Mubarek reče: ‘Zar se čudiš da Allah gaziji spusti bereket na njegovu imovinu!'”
(“Sijeru e ‘alamun-nubela”, 8/385; “Tarihul-Bagdad”, 10/157, 158)

Izvor: “Primjeri istinskog vjerovanja”

Autor: Dr. Ahmed Ferid

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara