Ako musliman bude imao priliku uskladištiti robu u kući za period nekoliko mjeseci, a posebno što je te robe malo u našoj zemlji, poput riže i maslaca, da li je muslimanu dozvoljeno da uskladišti (povuče je sa tržišta do dana kada će biti skuplja) tu robu, i koji je najveći period ovog skladištenja?

Odgovor: Nije dozvoljeno skladištiti ništa što je potrebno ljudima, i to se zove Ihtikar. Dokaz su riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: «Ne skladišti niko osim onaj koji je pogriješio!» Bilježi ga Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Nesai i Ibn Madže. Zabranjeno je iz razloga što je u tome šteta za muslimane.
Što se tiče onoga što ljudima nije potrebno, dozvoljeno ga je uskladištiti do dana kada bude potreba za njim, te će je izložiti kako bi od njih otišla nedaća i teško stanje.
Ovim postaje jasno da je dozvoljeni period skladištenja povezan ljudskim ne traženjem robe koja se skladišti, bez obzira bio period kraći ili duži.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 13/183

Komentari

komentara