Alkohol kao hemijska grupa

Pitanje: Možete li mi molim Vas reći tipove alkohola koji su nedozvoljeni u islamu? Očigledno je da je pijenje alkohola zabranjeno. Ono što ja želim da znam jeste koliko daleko ide ta zabrana. Alkohol, u hemiji, je jedna riječ za mnogo spojeva. Jesu li svi ovi tipovi haram? Na primjer, u mnogim umacima ima alkohola. U šamponima ima prisutnih alkoholnih spojeva. Čak i u smjesama protiv smrzavanja za auta… I tako dalje. Gdje šerijat podvači crtu? Ima li dokaz u sunnetu o razdvajanju tipova alkohola?

Odgovor (islamski istraživački komitet):
U hemiji, alkohol je opći termin koji se primjenjuje na sve organske spojeve u kojima je hidroksilna skupina (-OH) vezana za ugljikov atom. U hemiji, termin se ne odnosi na opojna pića, kao što je to u kolokvijalnom govoru. Postoje mnogobrojne hemikalije koje su nazvane alkoholom u hemiji. Nema dokaza u islamu koji govori protiv alkohola kao hemijske skupine. Islamski zakon zabranjuje toksikante, ne alkohol. Nema pominjanja termina “alkohol” u svetim tekstovima. Sveti tekstovi govore o vinu i o opojnim sredstvima.

Toksične supstance u vinu, pivu i drugim tečnostima su poznate kao etanol. Etanol je ono što se smatra alkoholom u svakodnevnom govoru. Etanol je ono za šta se kaže kad se kaže: alkoholna pića su zabranjena u islamu.

Etanol je alkohol koji se koristi većinom u kuhanju hrane. Pravilo korištenja hrane koja među ostalim sastojcima sadrži etanol zavisi od toga koliko etilnog alkohola ima u toj hrani. Molim Vas da više slijedite fetvu iz arhive, za više detalja. Fetva se zove “Alhohol, toksikanti i hrana koja ih sadrži”.

Ima i drugih alkohola, posebno masnih alkohola i šećernih alkohola, koji se koriste kao aditivi hrane.

Na primjer, natrij lauril sulfat je napravljen u hemijskom procesu i dobijen je iz druge hemijske tvari poznate kao lauril alkohol (dodecanol). Većinom se stavlja u sapune i deterdžente ali može se naći i u nekoj hrani kao emulgator. Međutim, lauril alkohol – koji se ponekad koristi kao aromatsko sredstvo – nije alkohol toksičnih pića. Dobijen je iz masne kiseline kokosovog ulja.

Neki šećerni alkoholi, poput sorbitola i ksilitola se koriste kao zaslađivači. Sličan šećerni alkohol koji se koristi kao dodatak hrani je glicerin.

Ne vidimo razlog zbog kojeg bi ijedna od ovih hemikalija bila zabranjena kao dodatak hrani, osim ako je dobijena iz nekih nedozvoljenih izvora, kao što je ponekad glicerin.

A Allah zna najbolje.

Izvor: http://en.islamtoday.net/node/648
Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara