Allah je Milostiv prema robovima Svojim

Jedan ugledan čovjek iz Rijada ispričao mi je čudnu priču koja se desila 1376. hidžretske godine. Naime, grupa ljudi iz Rijada otišla je na Crveno more da lovi ribu. Na lađi su proveli tri dana i noći, ali nisu upecali nijednu ribu. Oni su uredno obavljali pet propisanih namaza, a kraj njih bila je grupa ljudi koji nisu nikako klanjali, a imali su jako dobar ulov. Tako jedan iz grupe koja je klanjala reče: “Subhanallah! Mi obavljamo svih pet namaza koje nam je Allah odredio, a ništa nismo ulovili. A ovi do nas ništa ne klanjaju, a imaju tako dobar ulov.” Onda ih šejtan navede, i oni ne klanjahu ni sabah, ni podne ni ikindiju, i predvečer pođoše pecati. Tu večer uloviše jednu ribu. Kada su joj rasporili utrobu, nađoše u njoj jedan dragulj. Jedan čovjek uze dragulj, poljubi ga i pogleda u njega kazujući: “Subhanallah! Hvala Mu na svemu što nam daje i pored toga što smo Mu neposlušni! U ovoj opskrbi je opomena za nas.” Potom baci dragulj u more. “Allah će nam dati nešto bolje od ovoga, ja ga ne želim uzeti jer sam ga stekao tako što sam propustio namaze.” Potom svi odoše u svoje šatore na kopnu i obaviše namaz. Poslije namaza opet krenuše da pecaju i uloviše ribu u kojoj također nađoše dragulj i kazaše. “Hvala Allahu na dozvoljenoj i lijepoj opskrbi koju nam je podario nakon što smo klanjali, spominjali ime Njegovo i oprost od Njega zatražili.”
osigurao za život zahvaljujući se Milostivom na dobroti koju mu je ukazao.
“Svaka blagodat koju imate od Allaha je.” “On vam uvijek odgovara kada Ga pozovete.”
Pogledaj samo kako je nečista zarada stečena nakon neposlušnosti Allahu postala čistom i dozvoljenom kada su se ljudi vratili Allahu.
Koliko je samo Allah blag i milostiv prema robovima Svojim. Ako se oni nečega radi Njega prođu, on im još bolju nagradu zauzvrat podari.
Ova priča podsjetila me je na jedan događaj iz života Alije, radijallahu anhu. Jednom je Alija, radijallahu anhu, ušao u džamiju u Kufi kako bi obavio duha namaz i pred ulazom dao nekom momku da pričuva njegovu mazgu. Kada je Alija, radijallahu anhu, ušao u džamiju, mladić je s mazge skinuo ular i otišao na pijacu kako bi ga prodao. Alija, radijallahu anhu, izašao je i našao samu mazgu, bez dječaka i bez ulara, te je poslao jednog čovjeka da vidi šta se desilo. Čovjek se ubrzo vratio i kazao Aliji, radijallahu anhu, kako je mladić prodao ular za dirhem. Alija, radijallahu anhu, na to kaza: “Subhanallah! Bio sam odlučio da mu dam halal dirhem jer mi je učinio uslugu, ali on se odlučio da ga zaradi na haram način.”
Allah je uvijek sa Svojim robovima. On ih štiti svakog trena i iskazuje im Svoju neizmjernu milost i dobrotu.

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara