Allah je Svojom rukom zasadio Edenski vrt

U Muslimovom hadisu se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Musa je upitao: ‘Koji je najniži stupanj stanovnika Dženneta?’ Reče: ‘Doći će čovjek nakon što uvedem stanovnike Dženneta u Džennet, pa će mu se reći da uđe u Džennet, a on će reći: ‘Gospodaru, ljudi su zauzeli svoja mjesta?’ Reći će mu se: ‘Da li bi bio zadovoljan da ti bude dato onoliko koliko je imao kralj od zemaljskih kraljeva?’ Pa će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Pa će mu reći: ‘Tebi pripada to, i još toliko, i još toliko, i još toliko.’ A kada mu bude rečeno peti put, reći će: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Reći će mu se: ‘Tebi pripada to i deset puta toliko. Tebi pripada šta ti duša poželi. šta ti oko uživa.’ I on će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Musa je opet upitao: ‘Gospodaru! Koji je onda najveći stupanj?’ Allah će odgovoriti: ‘To su oni koje Sam odabrao. Njihovu plemenitost Sam Svojom rukom zasadio, zatim Sam je zapečatio. U njemu je ono što oko nije vidjelo, niti je uho čulo, niti je čovjeku na um palo.'”
(Sahih Muslim, 1/176, br. 189)

Ovo potvrđuju i Njegove riječi: “I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”
(Es-Sedžde, 17)

Izvor: “Vjerovanje u Allaha u svijetlu Kur’ana i Sunneta”

Autor: Dr. Omer Suleyman Al-Ashkar

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara