Allahov Poslanik a.s. je volio miris

Sumame ibn Abdullah r.a. priča: “Enes ibn Malik nikada nije odbijao ponuđeni miris. Govorio bi: ‘Ni Allahov Poslanik a.s., nikada nije odbijao miris.”

Abdullah ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Tri ponuđene stvari nije lijepo odbijati: jastuk, miris i mlijeko.”

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Za muškarce je miris čije boja se ne vidi, a miris osjeti, a za žene onaj čija se boja vidi,a miris ne osjeti.”

Džerir ibn Abdullah r.a, pripovjeda: “Prošao sam pored Omera r.a., i zbacio ogrtač sa leđa. Omer mi reče: “Uzmi svoj ogrtač! – a  zatim se obrati prisutnim: “Nisam vidio čovjeka ljepšeg izgleda od Džerira, osim što se kazuje za ljepotu Jusufa alejhi selam.”

Izvor: “Esh-Shemailul muhammediyye”

Autor: Imam Tirmizi

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara