Ashabijka Ummu Hakim bint Haris, mudžahidkinja sa Jermuka

Ummu Hakim je sa svojim mužem Ikrimom učestvovala u osvajanju Šama, a posebno se istakla u bitki na Jermuku, kada je zajedno sa skupinom ashabijki pokazala izvanrednu hrabrost učestvujući direktno u borbi protiv Bizantinaca. U toj bici njen muž Ikrime poginuo je kao šehid i pridružio se odabranom društvu u Džennetu. Nakon što joj je istekao priček poslije muževljeve smrti, zaprosio ju je Halid ibn Seid ibn As. Pred početak bitke poznate kao bitka kod ‘Merdžu-s-Safra’, južno od Damaska, Halid je želio ozvaničiti svadbu, a ona mu je rekla: “Možda bi bilo bolje da sačekamo dok ne porazimo Bizantince?!” On je na to odgovorio: “Ja imam osjećaj da ću poginuti u ovoj bici”, nakon čega je ona pristala da se vjenčaju. Vjenčanje i svadbeno veselje upriličeni su kod mosta u mjestu Safr ili Safurija i tada je taj most dobio ime po ovoj ashabijki, most Ummu Hakim. Nedugo zatim bizantijska vojska napala je muslimansku vojsku i odigrala se žestoka bitka u kojoj je poginuo Halid ibn Seid, kako je i naslutio, a njegova supruga, Ummu Hakim, u toj bici je održala svim muškarcima lekciju iz hrabrosti. Naime, ona je nakon pogibije njenog muža, kolcem od šatora u kojem je bila njihova svadba, uspjela ubiti sedam Bizantinaca. (Al-Istiab, IV tom, str. 425) Nakon toga udala se za Omera ibn Hattaba i rodila mu kćerku Fatimu. Ova plemenita ashabijka i neustrašiva mudžahidkinja, umrla je u vrijeme hilafeta njezinog muža Omera, radijallahu anhu. Allaha molimo da joj oprosti grijehe, da bude sa njom zadovoljan i nastani je u Džennetu sa onima koji su je pretekli u dobru.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara