Ashabijka Ummul-Fadl bint Haris, majka šestorice slavnih sinova

Imam Nevevi je za ashabijku Ummul-Fadl bint Haris rekao: “Ummul-Fadl je bila slavna ashabijka koja je sa svojim mužem Abbasom rodila šest sinova kakve žene rijetko rađaju, a oni su: Fadl, Abdullah, Mabed, Ubejdullah, Kusem i Abdurrahman, a rodila je i jednu kćerku koja se zvala Ummu Habib. Jedna od odlika i istovremeno zanimljivih detalja iz njihovog života je i ta da nije bilo braće poput njih, da su rođeni u jednoj kući i jednoj porodici, a da su svi umrli u različitim državama i na različitim stranama svijeta. Tako je njezin sin Fadl poginuo kao šehid u Edžnadinu, Abdullah je umro u Taifu, Ubejdullah u Jemenu, Abdurrahman u Africi, a Kusem u Samarkandu.”
(At-Tabaqat, IV tom, 6. str.; Al-Bidaya we an-nihaya, VIII tom, str. 309)

Ummul-Fadl je primila Islam prije svoga muža Abbasa, ustvari ona je primila Islam nakon Hatidže što potvrđuje vjerodostojna predaja od njenog sina Abdullaha ibn Abbasa koji je rekao: “Ja sam sa svojom majkom bio u Mekki u malobrojnoj skupinom žena i djece koji su bili potlačeni od strane mušrika.”
(Sahih Buhari, VIII tom, str. 192)

Kada je Ummul-Fadl bila noseća sa svojim sinom Abdullahom ibn Abbasom, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio u izolaciji na Ebu Talibovom imanju, pa mu je došao amidža Abbas i rekao: “Moja supruga Ummul-Fadl rekla mi je da je trudna.” Tada mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Možda će vam Allah u tom djetetu podariti veliko dobro.” Nakon što je Ummul-Fadl rodila sina kojem su dali ime Abdullah, odnijeli su ga Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i on je svojim prstom koji je bio vlažan od njegove pljuvačke, protrljao nepce malog Abdullaha. U tom smislu su i riječi Imama Mudžahida: “Nije nam poznato da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, protrljao svojom mubarek pljuvačkom nepce bilo kojeg djeteta osim Abdullaha ibn Abbasa.”
(Al-Bidaya we an-nihaya, VIII tom, str. 298)

Ummul-Fadl je bila vrlo rječita i imala je izražen pjesnički dar. Dok bi ljuljala svoga sina Abdullaha, govorila bi:

“Propali smo ja i dobrota moja,
ako ne bude vođa potomcima Fihra i ostalima,
jer ga slavna prošlost na to obavezuje,
i ako dobročinitelj ne bude dok ga crna zemlja ne pokrije.”
(Sairat Al-Arab, str. 320)

I Ummul-Fadl je uistinu bila ponosna na svog sina Abdullaha ibn Abbasa, jer on je kasnije postao najveći učenjak ummeta, muftija svoga vremena i imam tefsirske znanosti. Sa pravom su ga zvali “more znanja” zbog njegove izvanredne učenosti, darežljivosti i plemenitosti.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara