Biografija šejha Muhammeda Arifija

Preveo: Mahir Dervić, prof.

Doktor  Muhammed bin Abdi-r-Rahman bin Melhi bin Muhammed El-Arifi

Lični podaci:
– Rođen je 1390 h.g., 1970. po miladu
– Pripada porodici El-Džebur, pleme Beni Halid

Stručna sprema:
– Doktorat iz Usuli-d-dina, akaid i savremeni mezhebi, naslov disertacije je „Stavovi Šejhu-l-islama o sufijama, zbirka i proučavanje“, doktorat je završio ocjenom odličan, uz posebne pohvale, 1421.h.g. (2001.god.) na Islamskom univerzitetu Imam Muhammed bin Saud u Rijadu.
– Magistrat iz Usuli-d-dina, akaid i savremeni mezhebi, naslov magistrata „Dovoljan lijek za spašenu skupinu, od Ibnu-l-Kajjima, istraživanje i proučavanje, iz Ibnu-l-Kajjimove Nunijje“, magistrat je završio ocjenom odličan, uz posebne pohvale, 1416.h.g. (1996.god.) na Islamskom univerzitetu Imam Muhammed bin Saud u Rijadu.
– Diplomirao je na fakultetu Usuli-d-din 1411.h.g. (1991.god.) na Islamskom univerzitetu Imam Muhammed bin Saud u Rijadu.

Posebne diplome:
– Diploma za Kur’ani Kerim od Kurra hafiza Šejha Jahja El-Halilija iz Jemena.
– Diploma za Kur’ani Kerim od Kurra hafiza Šejha El-Measaravija iz Egipta.
– Diploma za Kur’ani Kerim od Šejha Muhammeda Et-Tablavija.
– Diploma za hadis od Šejha El-Kadija Ismail ibn Ali El-Ekve’.
– Diploma za hadis od Šejha El-Kadija Muhammeda ibn Ismaila El-Imranija iz Jemena.
– Diploma za hadis od Šejha Ebu Hubzeh iz Maroka.

Pohvale:
– Dobio je pohvale od svih šejhova kod kojih je učio.

Redovne aktivnosti:
– Član Svjetske unije  islamskih učenjaka
– Član Visokog komiteta za unaprijeđenje pri Islamskoj Rabiti
– Član odbora sigurnosti u Viskom komitetu za islamsko informisanje pri Islamskoj Rabiti
– Član u brojnim da’wetskim organizacijama i islamskim komitetima

Druge aktivnosti
– Stručni savjetnik brojnim islamskim komitetima
– Pomoćni predavač na brojnim univerzitetima, kako u KSA, tako i van KSA

Kretanje u poslu:
– Hatib u džamiji El-Bevaridi u Rijadu od 1426. h.g.(2006.god.) sve do danas.
– Član nastavne komisije na Univerzitetu kralj Saud od 1413.h.g.(1993.god.) pa sve do danas.
–  Imam i hatib u džamiji na Fakultetu sigurnosti od 1413.h.g. do 1426.h.g. (1993.god. – 2006.god.)
– Šerijatski savjetnik u vjerskim poslovima pri oružanim snagama za vrijeme 1412.h.g. (1992.god.)

Njegovi učitelji
– Nasljedno pravo je učio pred šejhom dr.Abdu-l-Kerim El-Lahim 1423.h.g. (2003.god.)
– Fikh, akaid i ostale sekte je učio pred šejhom dr. Abdullah  bin Džibrin, Allah mu se smilovao,  od 1413.h.g. do 1421.h.g. (1993.god. do 2001.god.)
– Tefsir, fikh i druge oblasti je učio pred šejhom Ibn Baz, Allah mu se smilovao, kroz razna predavanja od 1413.h.g. do 1419.h.g. (1993.god. do 1999.god.)
– Fikh je učio pred šejhom Abdu-r-Rahman bin Nasir El-Berrak u periodu od 1415.h.g. do 1418.h.g. (1995.god. do 1998.god.)
– Akaid i druge oblasti je učio pred šejhom Abdullah bin Ku’ud, Allah mu se smilovao, u periodu od 1413.h.g. do 1418.h.g. (1993.god. do 1998.god.)
– Iščitavao je fikh pred brojnim šejhovima Medine kroz cijeli period.

Predavanja:
– Sedmična predavanja iz tefsira u džamiji Ed-Dehil u Rijadu, kojim prisustvuje od 400-600 učenika. Sa predavanjima je počeo 1427.h.g.
– Predavanja u kojima tumači knjigu ‘Sullemul vusul’ u džamiji El-Hudejsi u Rijadu počevši 1422.h.g.
– Predavanja u kojima tumači knjigu ‘Umdetul fikh’, prvo u džamiji El-Hudejsi, zatim u džamiji Ed-Dehil u Rijadu, počevši od 1422.h.g. Ova predavanja su privremeno obustavljena.
– Razni seminari na kojima su teme temelji vjerovanja, predznaci Sudnjeg dana, životopis Poslanika s.a.v.s. te druge teme.

Sudjelovanja na kongresima
– Učestvovao je u stotinama predavanja u džamijama i omladinskim kampovima, kako u KSA tako i van KSA.
– Bio je uvodni govornik u mnogim šerijatskim seminarima, kako u KSA tako i van KSA.
– Učestvovao je u mnogim susretima i kongresima u KSA i van KSA (Neki od njih: Kongres domovinskog dijaloga u KSA, kongres staračkih prava u Kataru, kongres pomoć Vjerovjesnika s.a.v.s. u Bahrejnu, kongres Islam i civilizacije u Argentini, kongres liječnici dvaju Harema u KSA, kongres prava Vjerovjesnika s.a.v.s. u Meki i dr.)
– Učestvovao je u seminarima raznih praktičnih vježbi kako unaprijediti svoju ličnost, kako sarađivati sa drugima, kako pregovarati i ubijediti nekoga, vještine predavanja, povezivanja itd.
– Učestvovao je na mnogim televizijskim stanicama (za deset godina broj predavanja je premašio hiljadu, kako emisije uživo tako i snimci emisija)

Djela:
Dostigla su preko dvadeset naslova, štampana po simboličnoj cijeni.
– Knjiga: ‘Dovoljan lijek za spašenu skupinu’ od Ibnu-l-Kajjima, istraživanje i proučavanje, iz Ibnu-l-Kajjimove Nunijje“ u dva toma, to mu je magistarski rad.
– Knjiga: ‘Stav Ibn Tejmije o sufijama’, u dva toma, doktorska disertacija.
– Knjiga: ‘Kraj svijeta’ (o predznacima Sudnjeg dana), u prvih 100 dana odštampano 320 hiljada primjeraka.
– Knjiga: ‘Uživaj u svom životu’, objavljena 1428.h.g.(2008.god.) štampana u 3 miliona primjeraka.
– Knjiga: ‘Korisni savjeti u propisima putnika’ (štampana tri izdanja)
– Knjiga: ‘Korisni savjeti u propisima ezana’ (štampana dva izdanja)
– Knjiga: ‘Prelijepi biseri fikhskih zagonetki’ (štampana dva izdanja)
– Knjiga: ‘Da li tražiš posao’ (o pozivanju Allahovoj vjeri, štampano milion primjeraka)
– Knjiga: ‘Kreni sa nama’ (o značaju tewhida, štampano 4 miliona primjeraka)
– Knjiga: ‘Ona je zaista kraljica’ (štampano milion i po primjeraka)
– Knjiga: ‘U utrobi ribe’ (štampano milion i po primjeraka)
– Knjiga: ‘Samo da vjeruju’ (slikovito tumačenje propisa: namaza, zekata, posta i hadždža, štampano milion primjeraka)
– Knjiga: ‘Put ka nebu’ (štampano milion i po primjeraka)
– Knjiga: ‘Zaljubljenik u operacionoj sali’ (upute liječnicima i pacijentima, štampano 700 hiljada primjeraka)
– Knjiga: ‘Vrisak u univerzitetskom restoranu’ (propisi za hidžab sa dokazima (štampano milion i po primjeraka)
– Knjiga: ‘Probrani biseri iz fetvi Ibn Tejmije’
– Knjiga: ‘Najkorisniji detalji iz knjiga Ibn Tejmije’
– Letak: ‘Svakodnevni zikrovi’ (štampano 20 miliona primjeraka za tri godine)
– Letak: ‘Gdje idete?’ (o sihru i uroku, štampano 8 miliona primjeraka)
– Letak: ‘Šta tamo radiš?’ (savjeti sestrama, štampano 7 miliona primjeraka)
– Letak: ‘Jesi li pokucao na vrata?’ (priče onih koji su se pokajali, štampano 5 miliona primjeraka)
– Letak: ‘Koliko bogova obožavaš?’ (važnost tewhida, štampano 4 miliona primjeraka)

Hutbe i snimljena predavanja:
– Snimljena predavanja na internetu i drugim mjestima
– Hutbe sa džume, bajrama, namaza za kišu, audio i video zapisi.

Angažman u časopisima:
– To su razni članci u neredovnim kolumnama.

Izvor: http://arefe.com
Za www.islam-iman.com – Preveo: Mahir Dervić, prof.

Komentari

komentara