Budi zahvalan Allahov rob

Čovjek treba učiti dove kada je u blagostanju. On se na Allaha treba oslanjati i Njega moliti kada je u obilju, sigurnosti, zdravlju i veselju. Zahvalan i odlučan vjernik naoštri svoju strijelu prije nego stoje upotrijebi, pa tako i traži utočište kod Allaha prije nego što nastupe teška vremena, nemiri i krize. Nasuprot ovome stoji nesretni krivovjernik i nerazumni vjernik.

“Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obrača, a onda, pošto mu Allah milost Svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da s puta Njegova na stranputicu odvodi. Reci:
‘Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš, sigurno, stanovnik u Vatri!'” (Ez‐Zumer, 8)

Onaj ko želi istinski uspjeh nikako ne smije zanemariti pouzdanje u Allaha srcem i jezikom. Kako bi otjerao sva iskušenja, vjernik mora uvijek zahvaljivati Allahu, veličati Ga, dozivati Ga u molitvama i sjećati Ga se kada mu je dobro.

Imam Halimi kazao je kako se vjernik ne može odužiti Allahu u potpunosti, ali ako priznaje Njegove blagodati te Mu na njima zahvaljuje i stalno oprost od Njega traži zbog svoje nesavršenosti, na pravom je putu da ispuni većinu svojih dužnosti prema Gospodaru svih svjetova. Dakle, čovjek se Gospodaru mora oduživati upravo kada je zdrav, siguran i bogat.

“Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet jeste ‐ život, kad bi samo oni znali!” (El‐Ankebut, 64)

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara