Home » Archives by category » Brak i porodica (Page 4)

Sunneti braka

Comments Off on Sunneti braka

1.Ugovaranje braka prije ponude i prošnje. Haram je oglasiti prošnju žene koja je u iddetu(iščekivanju nakon razvoda). Zabranjeno je prositi već zaprošenu djevojku. 2.Sunet je da budući supružnici pogledaju jedno u drugo,osim sramotnih mjesta. Prilikom sklapanja braka supružnici trebaju biti dostojni(prilika) jedno drugog u pogledu morala,vjere,povjerenja,a porijeklo,profesija i bogatstvo ne uzimaju se u obzir u […]

Continue reading …

Greške vezane za odnos prema ženama

Comments Off on Greške vezane za odnos prema ženama

Bismillahir’Rahmanir’Rahim Allah subhanehu ve te’ala u suri Nur 30 kaže: «Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.» –  Pravednost, –  Osamljivanje, –  Rukovanje, –  Mirisanje, –  Putovanje, –  Svodnistvo NEPOSTOJANJE PRAVEDNOSTI PREMA SUPRUGAMA Ono što nam […]

Continue reading …

Kako se sačuvati strasti (brak kao spas)

Comments Off on Kako se sačuvati strasti (brak kao spas)

“Ko želi da na Sudnjem danu bude čist od grijeha i nemorala neka se oženi ženom koja je čestita, uljudna i lijepo odgojena”. Brak u islamu je vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobrojnih Allahovih ajeta – znamenja i dokaza ljudima. Da je brak… … vjerska obaveza za bračni život sposobnim i […]

Continue reading …

Allahov Poslanik kao suprug

Comments Off on Allahov Poslanik kao suprug

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te’ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne […]

Continue reading …

Ovo je moj muž..

Comments Off on Ovo je moj muž..

1- Moj muž je veoma dosljedan u pokornosti Uzvišenom Allahu. Na tom planu podjednako vodi brigu i o formi i o suštini, a ne o samo jednom segmentu, kao što je to slučaj sa većinom ljudi koji pažnju poklanjaju samo jednom od ovih segmenata, a drugi zapostavljaju. Moj muž se ne povodi za nagađanjima u […]

Continue reading …

Prva bračna noć

Comments Off on Prva bračna noć

Klanjanje nafile i ucenje dove Mustehabb je prve noci da supružnici klanjaju dva rekata nafile u džematu kako bi njihov fizicki dodir i sastanak zapoceo sa pokornošcu Allahu dž.š. Muž staje naprijed, a žena iza njega. Kada završe sa namazom, mustehabb je da muž dovi slijedecu dovu (bilježi je Taberanija), a žena amina: ” Allahumme […]

Continue reading …

Chat – razarač porodica

Comments Off on Chat – razarač porodica

Ova naivna žena je nakon svega opisala u detalje šta joj se dogodilo i ispovijedajući se svojoj prijateljici, bila joj je želja da nas upozna sa svojom greškom, da i neke druge osobe ne bi nasjele na ono na što je ona nasjela. Kako god mi danas o njoj zaključili, njoj se desilo ono što […]

Continue reading …

Principi viteškog ponašanja (BRAK)

Comments Off on Principi viteškog ponašanja (BRAK)

Brak nije igralište na kojem ego neobazrivo hrani svoju taštinu, već institucija koja pomaže muškarcu i ženi da ispune svrhu svog stvaranja… Islam nije vjera ispraznih zakona i strogih pravila, već vjera koja teži ka jednom višem moralnom poretku. U literaturi o „futuvvi“, muslimanskom viteštvu, može se naći i priča o mladiću koji je bio […]

Continue reading …

Osobine uzoritog supruga i uzorite supruge

Comments Off on Osobine uzoritog supruga i uzorite supruge

Neke osobine uzoritog supruga: -Da se odlikuje poštenjem i iskrenošću od samog početka, tako da ne krije od svoje zaručnice one osobine koje nisu pohvalne da se nađu kod čovjeka. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas bude prosio ženu, a svoju kosu farba u crnu boju, neka je o […]

Continue reading …

RAZVOD BRAKA

Comments Off on RAZVOD BRAKA

Propis razvoda braka Propis razvoda braka se razlikuje od situacije do situacije i od okolnosti do okolnosti, tako da nekada može biti dozvoljen (mubah), nekada pokuđen (mekruh), nekada zabranjen (haram), zatim pohvalan (mustehab), a nekada je i obavezan (vadžib). Dozvoljen je u slučaju ružnog ponašanja žene, neposlušnosti, trpljenja štete od strane nje i ne postizanja […]

Continue reading …