Home » Archives by category » Brak i porodica (Page 4)

Sunneti braka

Comments Off on Sunneti braka

1.Ugovaranje braka prije ponude i prošnje. Haram je oglasiti prošnju žene koja je u iddetu(iščekivanju nakon razvoda). Zabranjeno je prositi već zaprošenu djevojku. 2.Sunet je da budući supružnici pogledaju jedno u drugo,osim sramotnih mjesta. Prilikom sklapanja braka supružnici trebaju biti dostojni(prilika) jedno drugog u pogledu morala,vjere,povjerenja,a porijeklo,profesija i bogatstvo ne uzimaju se u obzir u pogledu dostojanstva jer je Alejhiselam rekao: “Kad vam dođe(u prošnju) neko čijim ste moralom i vjerom zadovoljni,oženite se. Ako ne budete tako uradili,na zemlji će zavladati smutnja i veliki nered(Prenosi Tirmizi sa dobrim senedom) 3. Povodom  stupanja u brak sunet je da se priredi gozba,i onaj ko bude pozvan na nju obavezan je doći,ako na njoj ne bude vjerom zabranjenih stvari i ako prisustvo na […]

Continue reading …

Greške vezane za odnos prema ženama

Comments Off on Greške vezane za odnos prema ženama

Bismillahir’Rahmanir’Rahim Allah subhanehu ve te’ala u suri Nur 30 kaže: «Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.» –  Pravednost, –  Osamljivanje, –  Rukovanje, –  Mirisanje, –  Putovanje, –  Svodnistvo NEPOSTOJANJE PRAVEDNOSTI PREMA SUPRUGAMA Ono što nam je Allah subhanehu ve te’ala preporučio u Svojoj cijenjenoj Knjizi u suri Nisa 129: ”Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, – pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti.” Tražena pravda se sastoji u tome da […]

Continue reading …

Kako se sačuvati strasti (brak kao spas)

Comments Off on Kako se sačuvati strasti (brak kao spas)

“Ko želi da na Sudnjem danu bude čist od grijeha i nemorala neka se oženi ženom koja je čestita, uljudna i lijepo odgojena”. Brak u islamu je vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobrojnih Allahovih ajeta – znamenja i dokaza ljudima. Da je brak… … vjerska obaveza za bračni život sposobnim i imućnim muslimanima potvrđuju Kur’an i Hadis.”Udavajie neudate i ženite neoženjene i čestite mladiće i djevojke svoje (makar bili robovi i ropkinje), ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur, 32). Pozivajući muslimane da stupaju i žive u brakovima Vjerovjesnik ih bodri “Tenakehu tekaseru fe inni ubahi bikumul-umeme jevmel – kijameti, ženite se množite se, jer […]

Continue reading …

Allahov Poslanik kao suprug

Comments Off on Allahov Poslanik kao suprug

Supruga je slabiji pol u bračnoj zajednici, nemoćna da se odupre njenom suprugu ukoliko se on ne boji Allaha, subhanehu ve te’ala, kad su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram nje. Ne može ga “natjerati” da bude pažljiv, da je voli ili da sa njom lijepo postupa. Ni svađati se sa njim ne može jer ju je njen Stvoritelj opisao: “One koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne.” (Prijevod značenja Az-Zuhruf, 18.) Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u mnogim hadisima oporučivao da se ženama čini dobro: “Moj Allahu! Ja vas zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: siročeta i žene!” Allah je u svakom živom biću stvorio nagon za ženidbom i željom za […]

Continue reading …

Ovo je moj muž..

Comments Off on Ovo je moj muž..

1- Moj muž je veoma dosljedan u pokornosti Uzvišenom Allahu. Na tom planu podjednako vodi brigu i o formi i o suštini, a ne o samo jednom segmentu, kao što je to slučaj sa većinom ljudi koji pažnju poklanjaju samo jednom od ovih segmenata, a drugi zapostavljaju. Moj muž se ne povodi za nagađanjima u vezi sa Allahovim naredbama i zabranama. Njegova deviza je – Nema pokornosti stvorenju u griješenju prema Stvoritelju. 2-Lijepog je i plemenitog morala, blag je, ljubazan, prijatan i jednostavan. Njegove riječi su ugodne i privlačne. Ne zna za psovku, uvredu, vulgarne izraze i namrgođeno lice. 3-Ažuran je u traženju šerijatskog znanja, a također i mene podučava tom znanju, podstiče i privoljava na njegovo stjecanje. On voli […]

Continue reading …

Prva bračna noć

Comments Off on Prva bračna noć

Klanjanje nafile i ucenje dove Mustehabb je prve noci da supružnici klanjaju dva rekata nafile u džematu kako bi njihov fizicki dodir i sastanak zapoceo sa pokornošcu Allahu dž.š. Muž staje naprijed, a žena iza njega. Kada završe sa namazom, mustehabb je da muž dovi slijedecu dovu (bilježi je Taberanija), a žena amina: ” Allahumme barik li fi ehli. Ve barik lehum fijje. Allahummerzukhum minni verzukni minhum. Allahummedžme’ bejnena ma džema’te fi hajrin. Ve ferrik bejnena iza ferrakte fi hajrin.”(Gospodaru, podari mi bereket u mojoj ženi. I njoj u meni. Gospodaru, daj da ima nafaku (u imetku i porodu) od mene i ja od nje. Ucini da naš sastanak i život bude samo dobro. A ako nas rastaviš, daj da […]

Continue reading …

Chat – razarač porodica

Comments Off on Chat – razarač porodica

Ova naivna žena je nakon svega opisala u detalje šta joj se dogodilo i ispovijedajući se svojoj prijateljici, bila joj je želja da nas upozna sa svojom greškom, da i neke druge osobe ne bi nasjele na ono na što je ona nasjela. Kako god mi danas o njoj zaključili, njoj se desilo ono što ne bi niko poželio da mu se desi i niko to ne može povratiti. Ja joj se zahvaljujem na njenim iskrenim željama prema nama i hrabrosti da nas upozna sa drugom stranom ovoga, nekada veoma opasnog i razarajućeg oružja, dvadeset i prvog stoljeća. Isto tako molim Allaha da joj oprosti jer kako god bilo, Njegova je Milost velika i prima pokajanje. Kako god ona nije […]

Continue reading …

Principi viteškog ponašanja (BRAK)

Comments Off on Principi viteškog ponašanja (BRAK)

Brak nije igralište na kojem ego neobazrivo hrani svoju taštinu, već institucija koja pomaže muškarcu i ženi da ispune svrhu svog stvaranja… Islam nije vjera ispraznih zakona i strogih pravila, već vjera koja teži ka jednom višem moralnom poretku. U literaturi o „futuvvi“, muslimanskom viteštvu, može se naći i priča o mladiću koji je bio zaručen izuzetno lijepom djevojkom. Pred samo vjenčanje djevojka je preboljela teži oblik vodenih kozica, zbog čega su joj na licu ostali strašni ožiljci. Njen otac je mladića upoznao s tim i upitao ga je želi li otkazati vjenčanje. Mladić je odgovorio da se još uvijek želi oženiti njegovom kćerkom, ali da je odnedavno počeo osjećati da gubi vid i da se boji da će na […]

Continue reading …

Osobine uzoritog supruga i uzorite supruge

Comments Off on Osobine uzoritog supruga i uzorite supruge

Neke osobine uzoritog supruga: -Da se odlikuje poštenjem i iskrenošću od samog početka, tako da ne krije od svoje zaručnice one osobine koje nisu pohvalne da se nađu kod čovjeka. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas bude prosio ženu, a svoju kosu farba u crnu boju, neka je o tome obavijesti.” (Bilježe ga Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže) -Da se lijepo ophodi prema svojoj supruzi, da bude blag i plemenit prema njoj i njenoj porodici. Kaže Uzvišeni: “S njima lijepo živite”! (En-Nisa’, 19) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Prema suprugama se […]

Continue reading …

RAZVOD BRAKA

Comments Off on RAZVOD BRAKA

Propis razvoda braka Propis razvoda braka se razlikuje od situacije do situacije i od okolnosti do okolnosti, tako da nekada može biti dozvoljen (mubah), nekada pokuđen (mekruh), nekada zabranjen (haram), zatim pohvalan (mustehab), a nekada je i obavezan (vadžib). Dozvoljen je u slučaju ružnog ponašanja žene, neposlušnosti, trpljenja štete od strane nje i ne postizanja (neispunjavanja) cilja, zbog kojeg je propisan brak. Pokuđen je (a kod nekih islamskih učenjaka zabranjen) u slučaju da nema nikakvog jasnog povoda za njime, a dokaz tome su riječi Poslanika, s.a.v.s: Najružnija dozvoljena stvar Allahu, s.v.t., je razvod braka. (Ebu Davud, Ibn Madže). Poslanik, s.a.v.s., je u ovome hadisu nazvao razvod braka dozvoljenim (halalom), i ako je prezren kod Allaha, što jasno upućuje na to […]

Continue reading …