Home » Archives by category » Unija islamskih učenjaka » Savremene fetve dr. Jusuf al-Karadawi

Saudijski univerzitet otpušta profesore bliske Muslimanskoj braći

Uprava Univerziteta imam Muhammed b. Saud, na kojem se izučavaju islamske nauke, u Rijadu odlučila je da prekine ugovore sa nastavnim osobljem, bilo da su Saudijci ili stranci, za koje smatra da su “pod utjecajem ideje organizacije Muslimanska braća.” Opunomoćenik univerziteta Muhammed b. Seid el-Alem je kazao da je rektor Sulejman b. Abdullah Eba Hajl, koji je ujedno i član najvećeg vjerskog vijeća u Saudijskoj Arabiji, Vijeća visoke uleme dao preporuku da se ne obnove ugovori Saudijcima niti strancima koji su pod utjecajem organizacije Muslimanske braće, “ili neke druge terorističke i ekstremne organizacije.” El-Alem je kazao da je “teroristička organizacija Muslimanska braća pokazala svoje pokvarene namjere naspram islamskog ummeta i muslimanskih naroda.” Ova odluka obuhvata i ne koji se “suosjećaju […]

Susret imama el-Karadavija i emira Katara

Comments Off on Susret imama el-Karadavija i emira Katara

 Imam Jusuf el-Karadavi danas se, nakon odlike pojedinih arapskih i zaljevskih zemalja da prekinu diplomatske odnose sa Katarom, susreo sa emirom Katara Temimom b. Hamedom Ali Sanijem. Imam Jusuf el-Karadavi predvodio je delegaciju islamske uleme koja se susrela sa katarskim emirom, a nakon susreta upriličen je zajednički iftar. Katar je već duži niz godina i decenija utočište brojnoj islamskoj ulemi, koja zbog represivnih režima i diktatorskih sistema u mnogim arapskim zemljama, je bila prinuđena napustiti ih i zatražiti utočište u Kataru. U Dohi, glavnom gradu Katara, sjedište je i najznačajnije ulemanske organizacije današnjice Svjetske unije islamskih učenjaka, čiji je predsjednik i osnivač imam Jusuf el-Karadavi. IslamBosna.ba

Continue reading …

Indija tražila od Interpola da izda crvenu potjernicu za dr. Zakir Naikom

Comments Off on Indija tražila od Interpola da izda crvenu potjernicu za dr. Zakir Naikom

Nacionalna bezbjedonosna agencija Indije u četvrtak je podnijela zahtjev Interpolu da izdaju tzv. crvenu potjernicu (RNC) za poznatim islamskim daijom dr. Zakir Naikom . U zahtjevu koji je Indija uputila Interpolu, Zakir Naik je optužen za pranje novca i nelegalno sticanje materijalne koristi posredstvom svojih udruženja i televizijskih kanala, povezanih sa terorizmom. Prema informacijama iz indijskih službi bezbjednosti, da će u nalogu Interpola, poznati daija Naik biti okarakterisan kao “međunarodni bjegunac od pravde” čime obavezuje svaku državu, na čijoj teritoriji se nađe, da ga preda Indiji. IslamBosna.ba

Continue reading …

Dr. Jusuf el Karadavi: Oslobodi razum od slijeđena masa

Comments Off on Dr. Jusuf el Karadavi: Oslobodi razum od slijeđena masa

Islam, preko svojih temelja, Kur’ana i vjerovjesničkog sunneta, kao i kroz sva svoja vjerska naučavanja nastoji osloboditi čovjekov razum od svega onoga što njime pokušava ovladati i odvratiti ga od korisne produktivnosti. Na kraju, islam nastoji u potpunosti osloboditi ljudski razum od slijeđenja nemarnih masa, od onih masa koji, uglavnom, idu već utabanim stazama njihovih roditelja, koji slijede svoje uglednike, profesore, svoje šejhove, misleći da su oni ti koji za njih trebaju promišljati i razmišljati. Oni, kao da su, svoje umove dali u najam veoma dugo, pa njima ne razmišljaju, niti o čemu razgovaraju, niti šta pitaju. Nimalo se ne žele okoristiti svjetlošću tih zraka. Jako je čudno vidjeti neke ljude u našim društvima, kako su u potpunosti isključili svoj […]

Continue reading …

Imam el-Karadavi – Neka zla su manja od drugih

Comments Off on Imam el-Karadavi – Neka zla su manja od drugih

Bez sumnje, iznad svakog iskušenja postoji ono koje je više. Davno su ljudi rekli: “Neka zla su manja od drugih.” Tako je i sa iskušenjima, neka iskušenja su manja od drugih, a ko pogleda iskušenja drugih, njegova će mu se učiniti malenim. Vjernik uvijek gleda na stvari očima vizionara i zahvaljuje Allahu na dvoje. Prvo mu zahvaljuje zato što ga je sačuvao većeg iskušenja koje ga je moglo zadesiti od onoga koje ga je već zadesilo, a drugo mu zahvaljuje zato što mu je ostavio brojne blagodati, koje su, ipak, ostale, uprkos iskušenju. Vjernik uvijek prvo gleda u blagodati koje su mu ostale, a ne u blagodati koje su mu nestale, uvijek prvo gleda u veliko iskušenje koje ga je […]

Continue reading …

Dr. Karadavi: Padanje u provaliju tekfira

Comments Off on Dr. Karadavi: Padanje u provaliju tekfira

Autor: Dr. Jusuf el Karadavi Ovaj ekstremizam dostiže svoj vrhunac kada se obori imunitet drugih pa im njihovi životi i imeci postaju dozvoljeni i nemaju nikakve zaštite. To se dešava kada se zagazi u pučine tekfira i optuži većina ljudi da su izišli iz islama ili da nisu ni bili u njemu, kao što to neki od njih tvrde. Ovo predstavlja vrhunac ekstremizma koji ekstremista drži na jednoj strani, a ostali narod na drugoj strani. Upravo to se desilo haridžijama na početku islama, koji su se najviše pridržavali vjerskih obreda posteći, klanjajući, učeći Kur’an, pa su bili iskušani sa idejne,  a ne sa duhovne strane. Uljepšana su im bila njihova loša djela pa su ih smatrali dobrim i njihov trud […]

Continue reading …

Dr. Karadavi: Ekstremizam između stvarnosti i optužbi

Comments Off on Dr. Karadavi: Ekstremizam između stvarnosti i optužbi

Autor: Dr. Jusuf el-Karadavi Logičari kažu: Sud o nekoj određenoj i poznatoj stvari ujedno i besumice je popratni izvod ideje date stvari, iz čega nužno slijedi da ne može biti suda o nepoznanici, kao što se, također, ne može suditi o stvari čije je definiranje suštine i predodžba stvarnog značenja – sporno. Upravo zbog toga nužno je bilo započeti ovo poglavlje definiranjem pojma “vjerski ekstremizam” i njegovim najupečatljivijim manifestacijama. Jezičko značenje riječi ekstremizam dolazi od: stajanje postrani, daleko od centra, i uvijek se ovaj imenski oblik upotrebljavao kad su u pitanju bili osjetilni pojmovi kao npr., pretjeranost u stajanju, sjedenju ili hodanju; da bi se, potom,  isti termin upotrebljavao i u idejnom domenu kao npr. pretjeranost u vjerovanju, ideji ili, […]

Continue reading …

Promjena spola u Iranu

Comments Off on Promjena spola u Iranu

Pripremio: Halil Makić, prof.  Arapska televizija “Al-Arebijja” je 02.07.2005 god. objavila zanimljivu reportažu o Iranu i jednoj pojavi koja je, s trijumfom “islamske” revolucije, počela naglo da se širi u toj zemlji. Radi se o promjeni spola operativnim zahvatom. Emisiju je pripremio Ahmed Abdullah i ona počinje: “Hasan postao Johanes a Husejn želi da postane Hania. Da, muškarci tragaju za ženskom identifikacijom a mjesto toga je islamski Iran i Homejnijeva fetva. I pored toga što operacije promjene spola vjernici (ulema) u Iranu odobravaju ta problematika je pokrenula rasprave unutar ovog zaštićenog društva. Prema medicinskim istraživanjima tamo prosjek obavljanja tih operacija doseže do sedam puta više od sličnih u Evropi…”[1]   Novinar navodi da Iran ne samo što dozvoljava takve operacije […]

Continue reading …

Dr. Safvetom Halilovićem: Treba raditi na ponovnom spajanju fikha i tesavvufa

Comments Off on Dr. Safvetom Halilovićem: Treba raditi na ponovnom spajanju fikha i tesavvufa

 Poštovani doktore Haliloviću, kakvi su Vaši utisci sa sinoćnjeg predavanja i uopšte gostovanja u Podgorici, na poziv OIZ-e Podgorica? Dr. Safvet Halilović:Utisci su stvarno lijepi, vrlo prijatno sam iznenađen sa ovim što sam vidio svojim očima da je ovoliki broj Podgoričana i ljudi iz drugih djelova Crne Gore došao na svečanost u Domu kulture, i ne samo to nego što su i pomno pratili on ošto se govori. Znam da na ovim skupovima ima i mlađe raje, mladića i djevojaka, koje nije lahko smiriti i privući njihovu pažnju. Ali sinoć su svi, s takvom pažnjom, slušali u toj mjeri da se, maltene čulo kako ljudi dišu. Čak su i mala djeca bila mirna… Dakle, prijatno sam iznenađen i zahvaljujem se […]

Continue reading …

Šejh Selman el Avde: Ljubav prema Ebu Hanifi je izraz slijeđenja Sunneta

Comments Off on Šejh Selman el Avde: Ljubav prema Ebu Hanifi je izraz slijeđenja Sunneta

Autor: Dr. Selman ibn Fehd el-‘Avde Ebu-Hanife je, neosporno, jedan od najvećih učenjaka islama i utemeljitelj jedne od četiri eminentne škole islamskog prava, čija pravna rješenja slijedi stotine miliona muslimana širom svijeta do današnjeg dana. U ovom članku, želim se osvrnuti na kritike koje su, još davno, izrečene na njegov račun. Neću se osvrtati na klevete i neosnovane optužbe. Kao i svi drugi veliki imami i učenjaci, Ebu-Hanife je bio predmet raznih intriga, podvala i kleveta. O ovoj činjenici, Abdullah ibn Davud el-Kurejbi je rekao: “Dvije su vrste Ebu-Hanifinih kritičara: prvi, oni koji ga uopće nisu poznavali i drugi, oni koji su mu zavidili zbog njegovih nesumnjivih intelektualnih i umnih kvaliteta. Po mom mišljenju, neznalice su bolja od ove dvije […]

Continue reading …