Home » Archives by category » Unija islamskih učenjaka » Savremene fetve dr. Jusuf al-Karadawi (Page 2)

Saudijski muftija pohvalio stav El-Karadavija o šiijama

Comments Off on Saudijski muftija pohvalio stav El-Karadavija o šiijama

Veliki muftija Saudijske Arabije Abdul-Aziz Alu-Šejh je u četvrtak, 06.06., pohvalio i podržao stav Jusufa El-Karadavija protiv Irana i Hezbollaha, izvještava televizija Al-Arabiya.Podsjećamo, šejh El-Karadavi, predsjednik svjetske Unije islamskih učenjaka, je nedavno kritikovao libansku šiitsku vojnu grupaciju Hezbollah zbog vojne intervencije u Siriji i pozvao je na džihad protiv njih. Karadavi, sunnijski učenjak, je u […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Pravni diktum o mut’a braku

Comments Off on Dr. Qaradawi: Pravni diktum o mut’a braku

Preveo: Jusuf Džafić Pitanje: Voljeli bismo jasno i nedvojbeno pravno mišljenje (pravni diktum1) o propisu mut’a braka? Šejh Karadavi odgovara: Brak u islamu predstavlja postojan ugovor i čvrst zavjet koji počiva na intenciji (nijetu) doživotnog druženja dvije strane, kako bi se polučio njegov psihički ishod koji je spomenuo Kur’an – psihička smirenost, ljubav, milosrđe, te […]

Continue reading …

Dr. Karadavi: Unajmljenje sluge iz Irana ubijaju sirijski narod

Comments Off on Dr. Karadavi: Unajmljenje sluge iz Irana ubijaju sirijski narod

Istaknuti islamski učenjak dr. Jusuf  El-Karadavi je nedavno pohvalio i ocijenio vrijednosnom veliku novčanu pomoć i potporu od strane Katra za rast i razvoj egipatske ekonomije, i opisao ju je sjajnom i veoma cijenjenom, te je naglasio da je to ta potporu koju priželjkujemo od arapskog svijeta. Potom je predsjednik svjetske Unije islamskih učenjaka u […]

Continue reading …

IUMS O BLASFEMIČNOM FILMU I KARIKATURAMA, KAO I O NASILJU NA DEMONSTRACIJAMA

Comments Off on IUMS O BLASFEMIČNOM FILMU I KARIKATURAMA, KAO I O NASILJU NA DEMONSTRACIJAMA

Svjetska unija islamskih učenjaka svoje dokaze izvodi iz načela islama kojeg je Allah ozakonio da bude koncepcija života. To je vjera tolerancije i koegzistencije, milost svjetovima. Kao jedan od svojih najvažnijih ciljeva, Unija postavlja ostvarenje središnjosti i umjerenosti za muslimansku zajednicu, djelovanje svim raspoloživim mogućnostima na očuvanju legitimiteta zajednice, njegog jedinstva i visokih vrijednosti, uz […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Tolerantnost u sunnetima i preporučenom

Comments Off on Dr. Qaradawi: Tolerantnost u sunnetima i preporučenom

Autor:Dr. Jusuf al-Qaradawi „Fikh prioriteta“ traži da damo prednost obaveznijim nad oba¬veznim, obaveznim nad preporučenim i da u sunnetima i preporučenome budemo tolerantni u mjeri u kojoj nismo tolerantni kada se radi o farzovima i vadžibima. Da ono što je naređeno osnovnim farzovima potvrdimo više no drugo, a posebno namaz i zekat, dva osnovna farza […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Prioritet farzova nad sunnetima i nafilama

Comments Off on Dr. Qaradawi: Prioritet farzova nad sunnetima i nafilama

Autor: Prof. dr. Jusuf el-Qaradawi Poznato je da se djela u sporednim propisima međusobno mnogo razlikuju shodno njihovom vrednovanju od zakona. Tako se neka od njih traže kao poželjna i preporučena, neka kao stroge naredbe i propisi, a neka su iznad preporučenog, a ispod naređenog, te ih neki šerijatski pravnici nazivaju vadžibima. Među naređenim djelmia […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Prioritet stupova nad ograncima

Comments Off on Dr. Qaradawi: Prioritet stupova nad ograncima

Autor: Prof. dr. Jusuf el-Qaradawi Prvo čemu se, u oblasti šerijatskih naredbi, mora dati prednost jesu stupovi islama. Pod davanjem prednosti stupovima mislimo na davanje prioriteta onome što je vezano za vjeru u Uzvišenog Allaha, Njegovu jednoću, Njegove meleke, knjige, poslanike i Sudnji dan, a to su temelji islama, kao što ih je pojasnio Časni […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Šta poslije ramazana?

Comments Off on Dr. Qaradawi: Šta poslije ramazana?

Autor: Prof. dr. Jusuf el-Qaradawi Ramazan je prošao kao što sve na ovom svijetu prolazi. Sve nagomilano ide ka razlaganju, sve živo ka umiranju, a sve na ovom svijetu ka iščeznuću: „I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se […]

Continue reading …

ABORTIRANJE PLODA ZAČETOG SILOVANJEM

Comments Off on ABORTIRANJE PLODA ZAČETOG SILOVANJEM

Autor: Šejh Dr. Jusuf al-Qaradawi Upućeno mi je ovo važno pitanje u pismenoj formi od dr. Mustafe Cerića, predsjedavajućeg Svjetskog kongresa za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Zagrebu 18. i 19. septembra 1992. godine. U radu kongresa učestvovao sam sa ekselencijom šejh Muhamedom Gazalijem i brojnim muslimanskim znanstvenicima iz […]

Continue reading …

Dr. Qaradawi: Džihad protiv lokalnih nepravdi i korupcije

Comments Off on Dr. Qaradawi: Džihad protiv lokalnih nepravdi i korupcije

Autor: Šejh dr. Jusuf el-Qaradawi U prva dva dijela ovog serijala, razgovarali smo o ovoj važnoj knjizi (Fikh džihada) čiji je autor vodeći znanstvenik dr. Yusuf el-Qaradawi. U prvom dijelu, skrenuo je pažnju na veliki značaj knjige i autora, zajedno sa svojim pristupom na temu džihada. Također je objasnio ko će imati koristi od knjige. […]

Continue reading …