Home » Archives by category » Unija islamskih učenjaka » Savremene fetve dr. Jusuf al-Karadawi (Page 4)

Muškarcima su zabranjeni zlato i svila

Comments Off on Muškarcima su zabranjeni zlato i svila

Autor: Dr. Jusuf Al-Qardawi www.islam-iman.com – Ne samo da su dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani. „Reci: Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela? Reci: Oni su za vjernike na ovom […]

Continue reading …

Pušenje je haram porok

Comments Off on Pušenje je haram porok

Autor: Dr. Šejh Jusuf Al-Kardawi www.islam-iman.com – Povodom medjunarodnog dana borbe protiv pušenja, izvjesna braca su me zamolila da nešto kažem o pušenju. Pušenje je jedan od poroka kojim su u današnjem vremenu pogodjeni svi ljudi. Njime su pogodjeni svi muslimani, a posebno Arapi. Pušenje je postalo virus kojeg ljudi prenose jedan od drugog. Pušenje […]

Continue reading …

Nije svačije davati fetve

Comments Off on Nije svačije davati fetve

Šejh Dr. Yusuf Al-Qardawi www.islam-iman.com – Davanje fetvi je bez sumnje omogućeno svakom islamskom učenjaku koji je to u stanju. Niko nijednom alimu ne može uskratiti pravo da daje fetve ljudima. Ljudi imaju pravo pitati, a dužnost alima je da odgovori. Važno je, međutim, pitati alima koji je u stanju dati odgovor. Ovdje dolazi do […]

Continue reading …

Pluralizam i razmimoilaženje

Comments Off on Pluralizam i razmimoilaženje

Priredio: Adnan E. Čolo www.islam-iman.com – Jedna od sumnji koja se ovdje pojavljuje jeste da princip višestranačja ili pluralizma u skladu sa aktualnom terminologijom je u direktnoj proturječnosti sa jedinstvom na koje obavezuje islam i drži ga za blizanca vjerovanja, kao što razilaženje smatra bratom nevjerništva i neznalaštva. Uzvišeni Allah kaže: “Svi se čvrsto Allahova […]

Continue reading …

Zabranjeno je nasilje nad nevinima

Comments Off on Zabranjeno je nasilje nad nevinima

www.islam-iman.com – Islam ne dozvoljava nasilje nad nevinom osobom ni o kojem slučaju, i bilo u kome da se radi, svejedno da li je posrijedi napad na život, čast ili imetak, da li je napadač bio zapovjednik (emir) ili vođa (halifa). Njihovo namještenje im ne daje vlast nad životima ljudi niti nad njihovomimovinom, njihovom vanjštinom […]

Continue reading …

Presađivanje testisa nije dozvoljeno

Comments Off on Presađivanje testisa nije dozvoljeno

Pripremio: Adnan E. Čolo www.islam-iman.com – Ostalo je da se pozabavimo u zadnje vrijeme aktueliziranim pitanjem presađivanja testisa od jedneosobe drugoj. Da li je to dozvoljeno, analogno presađivanju ostalih organa, ili ovaj organ ima specifičnosti koje sprečavaju dozvolu presađivanja? Smatram da nije dozvoljeno. Specijalisti su utvrdili da su testisi mjesto odakle se prenose nasljedne osobinečovjeka, […]

Continue reading …

Da li su dozvoljene otmice aviona?

Comments Off on Da li su dozvoljene otmice aviona?

www.islam-iman.com – Pitanje: S obzirom na to da se otmice aviona dešavaju često od koji smatraju da time čine dobro islamu i muslimanima, a utim otmicama stradaju nevine osobe, želimo da nam date odgovor o ovome na temelju Kur’ana i sunneta, mada nam je poznato da ste i ranije javno osuđivali ovakva nedjela. Posebno ovo […]

Continue reading …

Je li dozvoljena oporuka za dio tijela poslije smrti?

Comments Off on Je li dozvoljena oporuka za dio tijela poslije smrti?

www.islam-iman.com – Ako je muslimanu dozvoljeno da daruje dio tijela drugome bez vlastite štete, kada drugome to koristi, da li je dozvoljeno da oporuči darivanje poslije svoje smrti? Ono što mi je jasno da, ukoliko je čovjeku dozvoljeno da daruje organ za života, uz mogućnost da će imati od toga štetu, nema zapreke da oporuči […]

Continue reading …

Da li je politika zabranjena?

Comments Off on Da li je politika zabranjena?

Sa teoretskog stanovišta, politika je nauka koja ima svoju važnost i mjesto; sa praktičnog stanovišta to je zanimanje koje donosi čast i korist, pa je vezana za upravljanje ljudima na najbolji moguæi naèin. Imam Ibn Kajjim prenosi da je imam Ebul-Vefa b. ‘Ukajl el-Hanbel rekao: “Politika je čin pomoću kojega su ljudi bliže miru a […]

Continue reading …

Stav islama o konzumiranju droga!?

Comments Off on Stav islama o konzumiranju droga!?

Pitanje: U Kur’anu i hadisu zabranjeno je vino, ali nema ništa o zabrani različitih vrsta praškastih opijuma (kao što su hašiš i heroin). Kakav je šerijatski propis u pogledu uzimanja ovih stvari, znajući da ih neki muslimani uzimaju tvrdeći da ih vjera nije zabranila…? Odgovor: Hvala Allahu, neka je blagoslov i mir na Allahovog poslanika. […]

Continue reading …