Home » Archives by category » Fikh

Otklanjanje svih prepreka i sporova prije odlaska na hadždž

Da bi čovjek stigao do nekog cilja dužan je sve prepreke otkloniti. Prepreke na putu postizanja njegovog velikog cilja – osvajanja džennetskih perivoja – personificirane su u njegovim grijesima i tuđim hakovima koje nosi na svojim leđima. Autor: Dr. Šefik Kurdić Oslobađajući se grijeha i tuđih hakova, koji ga kao utezi vraćaju ka zemlji, omogućavaju […]

Sadakatu-l-fitr, uz zekat, treba da bude najbolji socijalni program na zemlji

Comments Off on Sadakatu-l-fitr, uz zekat, treba da bude najbolji socijalni program na zemlji

Sadakatu-l-fitr ili zekatu-l-fitr ili, kako se kod nas skraćeno kaže vitre, uz zekat na imovinu, predstavlja idealan socijalni program na zemlji. Prakticiranjem tih propisa uveliko se neutralizira razlika između bogatih i siromašnih i veoma efikasno jačaju bratske veze među muslimanima. Autor: Dr. Šefik Kurdić Zahvaljujući toj instituciji, kao i instituciji zekata, osiguran je život miliona […]

Continue reading …

Kako su prve generacije čitale Kur’an?

Comments Off on Kako su prve generacije čitale Kur’an?

Analizirajući život prve generacije muslimana, ustanovit ćemo da njeni predstavnici nisu čitali Kur’an s prvenstvenim ciljem da se obrazuju i dođu do novih saznanja, niti da uživaju u čitanju i iščitavanju njegovih ajeta.  Ashabi nisu željeli da čitanjem Kur’ana samo podignu svoj kulturni nivo, već, naprotiv, njihov temeljni poticaj bio je saznati šta Kur’an od […]

Continue reading …

Džamije kao turističke atrakcije

Comments Off on Džamije kao turističke atrakcije

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio: “Jedan od predznaka Kijametskog dana je da će čovjek prolaziti kroz džamiju a neće klanjati dva rekata.” (Et-Taberani – sahih) Takođe je kazao: “Uistinu jedan od predznaka Sudnjeg dana je da se džamije koriste kao prolazi.”(El-Hakim i Et-Taberani – sahih) Autor: Dr. Šefik Kurdić Simptomatično je da su danas mnoge […]

Continue reading …

Kako izgledaju naše dove?

Comments Off on Kako izgledaju naše dove?

Svako od nas, najbolje poznaje stanja svojih dova (način, skrušenost, vrijeme, prisutnost srca i sl.). Želim da navedem samo dva primjera iz života Poslanika, s.a.v.s., kako i na koji način je on dovio a bio je POSLANIK! Pročitajmo ih dobro, razmislimo o njima a onda se zapitajmo, kakve su naše dove!? Autor: Saudin Cokoja, prof. […]

Continue reading …

Fetve zbog kojih stradaju i usjevi i potomstvo

Comments Off on Fetve zbog kojih stradaju i usjevi i potomstvo

Šerijatsko-pravno mišljenje (fetva) izneseno je na javnu licitaciju, a mnogi koji imaju sasvim malo šerijatskog znanja daju fetve koje se odnose na važna pitanja od općeg interesa bez imalo ustezanja i razmišljanja. U jednom predanju stoji: “Onaj ko je najsmjeliji među vama za davanje fetvi, najsmjeliji je i da trpi Vatru.‘‘ Osim toga, ima onih […]

Continue reading …

Šeri’at je više dozvolio nego zabranio

Comments Off on Šeri’at je više dozvolio nego zabranio

Kada posmatramo islam kao religiju kroz njegove vjerske tekstove i vršimo komparaciju između zabranjenih i douvoljenih stvari uvidjeti ćemo da nam je zabranjeno neznatno u odnosu na ono što nam je Uzvišeni dozvolio, bez obzira govorili mi o jelu ili piću, životinjama ili biljkama. Ova stvar ne zahtijeva od nas da puno razmišljamo i proučavamo […]

Continue reading …

Propisi o brajramu i bajram namazu

Comments Off on Propisi o brajramu i bajram namazu

Klanjanje bajram-namaza je propisano prve godine po Hidžri. Bajram-namaz je sunneti muekkede.1 I Allahov Poslanik je redovno klanjao bajram-namaze i naređivao bi ljudima i ženama da izađu na mjesto klanjanja. Po pitanju bajrama i bajram-namaza ukratko ćemo spomenuti sljedeće propise: 1. Okupati se, namirisati i obući naj­ljepše odijelo Džafer b. Muhammed prenosi od svoga djeda […]

Continue reading …

Dr. Avda: Kako su naši pobožni preci provodili ramazan

Comments Off on Dr. Avda: Kako su naši pobožni preci provodili ramazan

 Mi bismo se trebali ugledati na primjer Poslanika, s.a.v.s., njegovih ashaba, i prvih generacija muslimana ukoliko želimo izvući maksimalnu korist iz ovog mubarek mjeseca. Poslanik, a.s., je rekao: „Najbolja generacija je moja generacija, zatim oni koji slijede, pa oni koji slijede“. (el-Buhari i Muslim) Autor: Selman el-Avda Obratit ćemo pažnju na neke stvari kojima su […]

Continue reading …

Mudrosti propisivanja posta

Comments Off on Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u […]

Continue reading …