Home » Archives by category » Fikh

Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u [...]

Propis fudbala (nogometa) u islamu

Comments Off

Pripremio: Irfan Omerčić Uvod U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na najčasnijeg od Allahovih vjerovjesnika i poslanika, našeg prvaka, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.  Nema sumnje da je „najvažnija sporedna stvar na svijetu“, kako neki vole nazvati fudbal, najrašireniji i najpoznatiji sport [...]

Continue reading …

Isus, Muhammedov sljedbenik?!

Comments Off

Pitanje: Esselamu alejkum. Moje pitanje je o Isa a.s. Muslimani vjeruju da je on bio poštovani Allahov poslanik. Mi vjerujemo da će on ponovo doći na Zemlju,(u to vrijeme neće biti poslanik, nego će biti Muhammedov s.a.v.s sljedbenik). Mi vjerujemo da je on prije bio poslanik s.a.v.s; kako onda da ga zovemo sljedbeniko Muhammedovim s.a.v.s [...]

Continue reading …

Nalikovanje muškaraca ženama

Comments Off

Islam želi da priroda žene bude prepoznatljiva i da njen izgled bude vjerna slika te prirode. Isto to islam želi i od muškarca, tako da je oboma zabranio da oponašaju drugi spol. To je haram, svejedno je li riječ o oponašanju u odjeći, govoru, pokretima ili u nečemu drugome. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: [...]

Continue reading …

Da li je dozvoljeno plakanje za umrlim?

Comments Off

Autor: hfz. Halil Mehtić Ibn Omer, r.a, pripovijeda da je Allahov poslanik, s.a.v.s, u društvu sa Abdurrahman bin Avfom, Sa’d bin ebi Vekasom i Abdullah bin Mes’udom, radijallahu anhum, posjetio Sa’d bin Ubadeta pa je zaplakao. Kada su prisutni vidjeli da Allahov poslanik, s.a.v.s, plače – i oni su se rasplakali, pa im on reče: [...]

Continue reading …

Zaštita i čuvanje žene

Comments Off

Muž je obavezan čuvati svoju ženu i štititi od svega što bi moglo narušiti njen ugled i oskrnaviti čast. Ovo spada u ljubomoru koju Uzvišeni Allah voli. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah, ljubomoran je i vjernik je ljubomoran. Uzvišeni Allah, ljubomoran je da Njegov [...]

Continue reading …

Obznanivanje ženidbe

Comments Off

Pohvalno je da se brak obznani kako bi se razlikovao od tajnog braka, koji je zabranjen, i kako bi se ispoljila radost postizanjem blagodati koje je Allah dozvolio. U svakom slučaju, brak je pojava koja sama po sebi zaslužuje da se javno ispolji, da za njega sazna i bliži i dalji krug prijatelja, bliži i [...]

Continue reading …

Ko ima prednost da bude imam

Comments Off

Onaj ko više zna iz Kur’ana ima prednost da bude imam. Ako su izjednačeni u tome, onda onaj ko je znaniji u sunnetu. Ako su jednaki u tome, onda onaj ko je ranije obavio hidžru, a ako su i u tome jednaki, onda stariji ima prednost. Ebu Seid prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi [...]

Continue reading …

Namaz bolesnika

Comments Off

Onaj ko ima neko opravdanje, poput bolesti i sl., pa zbog toga ne može izvršiti kijam, stajanje u namazu, klanjat će sjedeći. Ako ne bude mogao sjedeći, klanjat će oslonjen na strani i pokazivati glavom prilikom rukua i sedžde. Prilikom sedžde bolesnik će spuštati glavu više nego prilikom rukua. Uzvišeni Allah kaže: “Allaha spominjite, i [...]

Continue reading …

Održavanje džamija

Comments Off

Džamije su kuće ibadeta, i zbog toga je obaveza održavati ih i čistiti od nečistoća i neugodnih mirisa. Muslim bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista ove džamije nisu za mokrenje i nečistoću, već su one za spominjanje Allaha i učenje Kur’ana.” Ahmed s vjerodostojnim senedom prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi [...]

Continue reading …