Home » Archives by category » Fikh

Otklanjanje svih prepreka i sporova prije odlaska na hadždž

Da bi čovjek stigao do nekog cilja dužan je sve prepreke otkloniti. Prepreke na putu postizanja njegovog velikog cilja – osvajanja džennetskih perivoja – personificirane su u njegovim grijesima i tuđim hakovima koje nosi na svojim leđima. Autor: Dr. Šefik Kurdić Oslobađajući se grijeha i tuđih hakova, koji ga kao utezi vraćaju ka zemlji, omogućavaju mu uzdizanje ka visokim džennetskim sferama, kojima teži svaki vjernik. Kako ići pred Allahovu kuću i moliti od Njega oprost, natovaren ogromnim grijesima? Kako ići na mjesto dijeljenja Allahove milosti a ne oprosititi svome rođaku, bližnjemu, komšiji? Kako očekivati da nam Allah pruži milost i oprosti naše grijehe a nismo se halalili i tražili oprosta od naših najbližih, rođaka, komšija i prijatelja? Kako se možemo […]

Sadakatu-l-fitr, uz zekat, treba da bude najbolji socijalni program na zemlji

Comments Off on Sadakatu-l-fitr, uz zekat, treba da bude najbolji socijalni program na zemlji

Sadakatu-l-fitr ili zekatu-l-fitr ili, kako se kod nas skraćeno kaže vitre, uz zekat na imovinu, predstavlja idealan socijalni program na zemlji. Prakticiranjem tih propisa uveliko se neutralizira razlika između bogatih i siromašnih i veoma efikasno jačaju bratske veze među muslimanima. Autor: Dr. Šefik Kurdić Zahvaljujući toj instituciji, kao i instituciji zekata, osiguran je život miliona beskućnika u svijetu, a brojnoj djeci omogućeno je normalnije življenje i sretnije školovanje. Otuda u islamskom društvu nema mjesta ekstremnom kapitalizmu. On nije moguć upravo zahvaljujući sadakatu-l-fitru, kako napominje šehid Mustafa Busuladžić, zekatu i zabrani kamate. Busuladžić divno primjećuje: “Da se ocijeni uloga i životna sposobnost ovog sistema, potrebno je prelistati islamsku povijesnicu. Dok su se zekat (i zekatu-l-fitr, kao njegova manifestacija – op. autora) […]

Continue reading …

Kako su prve generacije čitale Kur’an?

Comments Off on Kako su prve generacije čitale Kur’an?

Analizirajući život prve generacije muslimana, ustanovit ćemo da njeni predstavnici nisu čitali Kur’an s prvenstvenim ciljem da se obrazuju i dođu do novih saznanja, niti da uživaju u čitanju i iščitavanju njegovih ajeta.  Ashabi nisu željeli da čitanjem Kur’ana samo podignu svoj kulturni nivo, već, naprotiv, njihov temeljni poticaj bio je saznati šta Kur’an od njih traži – kako bi to primijenili u svakodnevnom životu. Autor: dr. Šefik Kurdić Ibn Kesir u uvodu u svoj Tefsir prenosi predaju Abdullaha b. Mes’uda, r.a, u kojoj se navodi da su prvi muslimani bili zadovoljni s deset naučenih ajeta i ne bi učili dalje sve dok tih deset ajeta ne bi sproveli u praksi. Neosporno je da je osjećaj primanja zarad prakticiranja otkrio […]

Continue reading …

Džamije kao turističke atrakcije

Comments Off on Džamije kao turističke atrakcije

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio: “Jedan od predznaka Kijametskog dana je da će čovjek prolaziti kroz džamiju a neće klanjati dva rekata.” (Et-Taberani – sahih) Takođe je kazao: “Uistinu jedan od predznaka Sudnjeg dana je da se džamije koriste kao prolazi.”(El-Hakim i Et-Taberani – sahih) Autor: Dr. Šefik Kurdić Simptomatično je da su danas mnoge džamije, i kod nas i u svijetu, postale, ne predmetom ibadeta, nego često predmetom eksukrzija, izleta i zadovoljstva turista. Mnoge od tih džamija, nažalost, postale su samo kulturno-historijski spomenici, a njihova prvobitna uloga je potisnuta u drugi plan. Naime, ova dva hadisa govore o odnosu kakav će imati ljudi prema džamiji i da je neće koristiti kao mjesto u kome se traži duhovna snaga, smiraj, […]

Continue reading …

Kako izgledaju naše dove?

Comments Off on Kako izgledaju naše dove?

Svako od nas, najbolje poznaje stanja svojih dova (način, skrušenost, vrijeme, prisutnost srca i sl.). Želim da navedem samo dva primjera iz života Poslanika, s.a.v.s., kako i na koji način je on dovio a bio je POSLANIK! Pročitajmo ih dobro, razmislimo o njima a onda se zapitajmo, kakve su naše dove!? Autor: Saudin Cokoja, prof. Imam Buhari u svom „Sahihu“, spominje, da je Poslanik, s.a.v.s., nakon bacanja kamenčića na džemretima (za vrijeme Oproštajnog hadža), okrenuo se prema kibli i dugo dovio podignutim rukama. A ibn Kajjim, rhm., za ovu Poslanikovu dovu je rekao:“Toliko je dugo dovio, da je se mogla za to vrijeme proučiti sura El-Bekara.“ (Zadu-l-Mea’ad, 3/286) Da. čitava sura El-Bekara! Po srednjem nekom vremenskom računanju, nekih sahatak vremena. […]

Continue reading …

Fetve zbog kojih stradaju i usjevi i potomstvo

Comments Off on Fetve zbog kojih stradaju i usjevi i potomstvo

Šerijatsko-pravno mišljenje (fetva) izneseno je na javnu licitaciju, a mnogi koji imaju sasvim malo šerijatskog znanja daju fetve koje se odnose na važna pitanja od općeg interesa bez imalo ustezanja i razmišljanja. U jednom predanju stoji: “Onaj ko je najsmjeliji među vama za davanje fetvi, najsmjeliji je i da trpi Vatru.‘‘ Osim toga, ima onih koji sa sobom imaju pet-šest učenika i sebe smatraju “potpomognutom grupom i spašenom skupinom‘‘, dok su svi ostali u zabludi ili su otpadnici, potvoritelji i griješnici. Autor: Dr. Aid el Karni Za njih su vladari nejvjernici, pisci bezbožnici (heretici), pjesnici razvratnici, učenjaci režimski ljudi, daije obmanjivači, činovnici zulumćari, trgovci varalice…Takvi postupaju kao što je postupao haridžija Ebu Hamza kada je svome prijatelju rekao: “Niko osim […]

Continue reading …

Šeri’at je više dozvolio nego zabranio

Comments Off on Šeri’at je više dozvolio nego zabranio

Kada posmatramo islam kao religiju kroz njegove vjerske tekstove i vršimo komparaciju između zabranjenih i douvoljenih stvari uvidjeti ćemo da nam je zabranjeno neznatno u odnosu na ono što nam je Uzvišeni dozvolio, bez obzira govorili mi o jelu ili piću, životinjama ili biljkama. Ova stvar ne zahtijeva od nas da puno razmišljamo i proučavamo kur’ansko-hadiske tekstove da bismo došli do istine, jer su po ovom pitanju precizni i jasni. Oni u većini svojih tekstova spominju zabranjene stvari kao izuzetak iz generalnog pravila po kojem je u osnovi sve dozvoljeno. Svaki razuman čovjek zna da ono što se spominje kao izuzetak biva manje od onoga od čega  se izuzima. Kaže Allah, dž.š.: ”Reci: ”Ja ne vidim u ovome što mi […]

Continue reading …

Propisi o brajramu i bajram namazu

Comments Off on Propisi o brajramu i bajram namazu

Klanjanje bajram-namaza je propisano prve godine po Hidžri. Bajram-namaz je sunneti muekkede.1 I Allahov Poslanik je redovno klanjao bajram-namaze i naređivao bi ljudima i ženama da izađu na mjesto klanjanja. Po pitanju bajrama i bajram-namaza ukratko ćemo spomenuti sljedeće propise: 1. Okupati se, namirisati i obući naj­ljepše odijelo Džafer b. Muhammed prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s. a. w. s, svakoga bajrama oblačio najljepše odijelo (jemenski ogr­tač). Ovo prenose Šafija i Begawi. Ha­san es-Sebt je rekao: “Allahov Poslanik nam je za bajrame naređivao da obuče­mo najljepše odijelo, da se namirišemo najljepšim mirisom i da zakoljemo (kao kurban) najvrijednije što imamo.” (Pre­nosi el-Hakim). U lancu prenosilaca ovo­ga hadisa nalazi se i Ishaq b. Berzeh, ko­ga Ezdi smatra slabim […]

Continue reading …

Dr. Avda: Kako su naši pobožni preci provodili ramazan

Comments Off on Dr. Avda: Kako su naši pobožni preci provodili ramazan

 Mi bismo se trebali ugledati na primjer Poslanika, s.a.v.s., njegovih ashaba, i prvih generacija muslimana ukoliko želimo izvući maksimalnu korist iz ovog mubarek mjeseca. Poslanik, a.s., je rekao: „Najbolja generacija je moja generacija, zatim oni koji slijede, pa oni koji slijede“. (el-Buhari i Muslim) Autor: Selman el-Avda Obratit ćemo pažnju na neke stvari kojima su ispravni prethodnici posvećivali posebnu pažnju tokom mjeseca ramazana : Učenje Kur’anamuktedi Allah kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana“. (El-Bekara, 185.) Zbog početka objave Kur’ana u mjesecu ramazanu ispravni prethodnici su povećavali učenje Kur’ana. Ibrahim el-Neh’ai kaže: “El-Esved bin Jezid je običavao proučiti cio Kur’an svake druge noći u ramazanu. Spavao bi između akšama i jacije. Izvan ramazana, završio bi učenje Kur’ana svakih šest […]

Continue reading …

Mudrosti propisivanja posta

Comments Off on Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u mogućnosti da spozna mudrost propisanih ibadeta, i to je dokaz naše nemoći i naše manjkavosti, a ne dokaz nepostojanja mudrosti u određenom ibadetu, jer je nama dato malo znanja, kako kaže Uzvišeni Allah: “A vama nije dato osim malo znanja.” (El-Isra, 85) Uzvišeni Allah. propisao je ibadete, odredio kodekse ponašanja, kako bi ispitao Svoje robove koji od njih će biti pokoran Njemu, svome Gospodaru, a […]

Continue reading …