Home » Archives by category » Fikh (Page 3)

Šta ne smije činiti onaj ko namjerava zaklati kurban

Comments Off on Šta ne smije činiti onaj ko namjerava zaklati kurban

Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko htjedne zaklati kurban neka ne uklanja dlake s tijela, niti išta s kože u prvih deset dana.” U drugom predanju stoji dodatak: “… i neka ne odrezuje nokte. ” (Muslim, 13/115/1977) Ovaj je hadis najjasniji argument kada je riječi o uklanjanju dlaka, otkidanju (malih) dijelova kože odrezivanju noktiju onome ko namjerava prinijeti žrtvu. Islamski učenjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različite stavove. Seid ibn El-Musejjib, Er-Rebia, Ahmed, Ishak, Ibnul-Munzir i Davud smatraju ove stvari zabranjenim, što dokazuju spoljašnjim značenjem hadisa. Imam Malik, po jednoj verziji; Eš-Šafi i izrazita većina učenjaka šafijske pravne škole smatraju da je uklanjanje dlaka s tijela, otkidanje dijelova kože i kraćenje […]

Continue reading …

Mudrost klanja kurbana

Comments Off on Mudrost klanja kurbana

Kada je riječ o mudrosti klanja kurbana, Sveznajući Allah najboije zna zbog čega i iz koje je mudrosti propisao određenu vrstu i formu ibadeta, i samo On poznaje njenu suštinu. Ipak, polazeći od raspoloživih dokaza, možemo kazati da su sijedeći razlozi jedni od niza razloga i mudrosti klanja kurbana: 1. Približavanje Uzvišenom Allahu; Plemeniti Gospodar u Svojoj časnoj Knjizi kaže: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema sudruga; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.” (El-En’am, 162-163) Također: “Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena djela vaša, tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali i […]

Continue reading …

Zekatul-fitr

Comments Off on Zekatul-fitr

Uzvišeni Allah je propisao da na koncu ovog mjeseca, prije bajram-namaza, izdvojite sadekatul-fitr. Stoga ćemo na ovom sijelu govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti, izdvajanju i udjeijivanju, mjestu i propisima vezanim za sadekatul-fitr. Što se tiče propisa, sadakatul-fitr je obaveza koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koju su moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi ili učini obaveznim, ima isti status kao i ono što Uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim. Kaže Uzvišeni Allah: “Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.” (En-Nisa, 80) “Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je […]

Continue reading …

Noć Allahove milosti i oprosta

Comments Off on Noć Allahove milosti i oprosta

Autor: Prof. dr. hfz. Halil Mehtić Hvala pripada samo Allahu. Njemu se zahvaljujem i od njega pomoć tražim. Njemu se utičem od poroka i ružnih djela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko u zabludu ne može odvesti. A koga On u zabludi ostavi, niko na pravi put ne može izvesti. Svjedočim da je Allah Bog Jedan i Jedini, koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Allahova Knjiga je najljepši govor. Spašen je onaj čije je srce Allah ukrasio, a zatim ga, nakon kufra, u islam uveo. Spašen je onaj ko je taj govor odabrao mimo svakog drugog govora. To je najiskreniji i najizrazitiji govor. Što Allah voli, volite i vi. Neka su vaša […]

Continue reading …

Vrijednost zadnje trećine Ramazana

Comments Off on Vrijednost zadnje trećine Ramazana

Nastupila je zadnja trećina Ramazana u kojoj se nalaze velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini Ramazana više posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U Muslimovom Sahihu bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se u dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, bilježi da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu.” U Musnedu imama Ahmeda bilježi se od Aiše, […]

Continue reading …

Noćni namaz u Ramazanu

Comments Off on Noćni namaz u Ramazanu

Svevišnji Allah propisao je Svojim robovima raznovrsne ibadete, kako bi prakticirali svaku vrstu ibadeta, a ne samo jedan određeni ibadet čije bi im izvršavanje moglo dosaditi tako da ga u potpunosti ostave ili se požale na teškoću izvršavanja. Uzvišeni Allah svrstao je pojedine ibadete u kategoriju obaveznih ibadeta-farzovi, koje nije dozvoljeno ostaviti niti umanjiti, a pojedine ibadete svrstao je u kategoriju nafila – dobrovoljnih ibadeta, putem kojih se vjernik približava Allahu i upotpunjava svoj ibadet. U kategoriji obaveznih ibadeta nalazi se namaz. Uzvišeni Allah propisao je Svojim robovima pet namaza u toku dana i noći, pet namaza po djelu, ali pedeset na mizanu – vagi! Također, Uzvišeni je podstaknuo na činjenje dobrovoljnih namaza kojima se upotpunjavaju obavezni namazi i kojima […]

Continue reading …

Vrijednost ramazanskog posta

Comments Off on Vrijednost ramazanskog posta

Znajte da je post jedan od najvrednijih ibadeta, jedna od najvećih pokornosti o čijoj su vrijednosti zabilježeni mnogi šerijatski tekstovi, koji su većinom poznati ljudima. Dakle, vrijednost posta ogleda se i u činjenici da je Svevišnji Allah svim narodima prepisivao post u formi stroge obaveze. Allah, subhanehu ve te’ala, rekao je u Svojoj plemenitoj Knjizi: “O vjernici, propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (El-Bekare, 183) Dakle, da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve te’ala, ne bi ga prepisivao svim ljudima. Nadalje, na vrijednost ramazanskog posta upućuje i činjenica da je on razlog opraštanja grijeha […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana III dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana III dio

Oprost grijeha u zadnjoj noći Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, naravno ukoliko ovaj mubarek mjesec provedu u postu i namazu. Ovo je Allahova blagodat kojom ih nagrađuje za djela koja su uspješno okončali, isto kao što i radnik dobija naknadu kada završi svoj posao. Allahova blagodat u ovom nagrađivanju Svojih robova manifestira se na tri načina: Prvi način: Propisao je činjenje dobrih djela koja će biti razlog opraštanja njihovih grijeha i podizanja njihovih stepena. Shodno tome, da im Uzvišeni Allah nije propisao ta dobra djela, oni Ga ne bi ni obožavali izvršavanjem tih djela, jer činjenica je da se ibadetom ne tretira ništa što nije određeno putem Allahove […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana II dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana II dio

Meleki traže oprost za postača Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne griješe prema Allahovim naredbama, već izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upućuju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upućuju dovu za postače kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, položaj i vrijednost njihova posta. Istigfar ima značenje traženja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiretu. A zar to nije jedna od najvećih potreba, jedan od najvećih ciljeva?! Svaki čovjek je grješnik, upropaštava svoju dušu, i kao takvome potreban mu je Allahov oprost. Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u Džennetu Uzvišeni […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana I dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana I dio

Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska Zadah iz usta postača ljepši je Allahu subhanehu ve te’ala, od mirisa miska. (Buharija i Muslim) Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je Allahu Uzvišenom ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizašao iz ibadeta Allahu, subhanehu ve  te’ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Otuda, svako stanje koje proizilazi iz ibadeta i pokornosti Allahu subhanehu ve te’ala, Allahu je drago i Allah će za takvo stanje uzvratiti dobrim boljim i ljepšim. Zar ne vidite šehida koji je ubijen na Allahovom putu iz želje za uzdizanjem Allahove riječi?!  Doći će na Sudnji dan a iz njegove rane će istjecati krv: boja će biti boja krvi, […]

Continue reading …