Home » Archives by category » Fikh (Page 4)

Trljanje nepceta novorođenčeta hurmom

Comments Off on Trljanje nepceta novorođenčeta hurmom

U zbirkama Buharija i Muslima prenosi se od Ebu Musaa da mu se rodio sin pa ga je odnio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je dao ime Ibrahim i nepce mu protrljao hurmom, a Buhari dodaje da je Poslanik proučio i dovu. To je bio najstariji sin Ebu Musaa. U zbirkama Buharija i Muslima prenosi se od Ebu Musaa da mu se rodio sin pa ga je odnio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je dao ime Ibrahim i nepce mu protrljao hurmom, a Buhari dodaje da je Poslanik proučio i dovu. To je bio najstariji sin Ebu Musaa. (Buhari, 9/ 895; Muslim, 3/1690) U Buhari i Muslim bilježe od Enesa ibn Malika da je rekao: “Ebu […]

Continue reading …

Držanje djece u naručju za vrijeme namaza

Comments Off on Držanje djece u naručju za vrijeme namaza

U dva Sahiha prenosi se od Ehu Katade da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u namazu držao Umamu bint Zejneb, a kada bi ustao, uzeo bi je u naručje, a kada bi padao na sedždu spuštao bi je kraj sebe. U Muslimovom predanju stoji da ju je držao na vratu za vrijeme namaza. Ebu Davud bilježi: “Dok smo čekali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za podne ili ikindiju, Bilal je proučio ezan, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je sa Umamom, kćerkom Zejneb i Ibn El-Asa, noseći je na vratu. Poslanik je stupio na namaz, a mi smo stupili za njim, a Umama je i dalje bila na Poslanikovom vratu. Zatim je donio tekbir, što smo i mi […]

Continue reading …

Nadijevanje pohvalnih imena djetetu

Comments Off on Nadijevanje pohvalnih imena djetetu

Ebu Derda kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadjevajte lijepa imena.” (Ebu Davud, 5/236; Ibn Hibban, u Sahihu, 7/528; Musned, 5/194) Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od svih vaših imena Allahu su najdraža Abdullah i Abdurrahman.” (Tirmizi, 5/132; Ebu Davud, 5/236; Ibn Madže, 2/1229) Džabir prenosi: “Nekom čovjeku rodilo se dijete, pa mu je dao ime Kasim, a mi mu rekosmo da ga nećemo zvati Ebu Kasim, niti čemo mu priuštiti tu radost, pa je taj čovjek obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je rekao: ‘Daj svom sinu ime Abdurrahman.”‘ (Buhari, 5832; […]

Continue reading …

’’Po tom pitanju postoji razilaženje“

Comments Off on ’’Po tom pitanju postoji razilaženje“

Ova rečenica postala je neslana šala koju, što namjerno što nenamjerno, prilikom raspravljanja koriste neki ljudi, dok drugi koriste izraz: ”Po tom pitanju postoje dva mišljenja!“, do te mjere da je to postalo poput poslovice. Kako nisam od onih koji vole bježati od stvarnosti i od onih koji zabijaju glavu u pijesak, tako potvrđujem da razilaženje postoji, i to je stvarnost. Ako ranija poslovica glasi ”po tom pitanju postoje dva mišljenja“, onda ćemo i mi dodati nekoliko riječi na spomenuti izraz. Tumačeći Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Post je Moj i Ja nagrađujem za njega…“, koje su u suštini hadisi-kudsijj od Allaha, tebareke ve te’ala, imam Ševkani u svojim fetvama nazvanim ”El-Fethur-Rabbani” naveo je 55 (pedeset i pet) mišljenja, […]

Continue reading …

Post Ašure (dan prije i poslije nje)

Comments Off on Post Ašure (dan prije i poslije nje)

Muavija ibn Ebu Sufjan veli da je čuo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad kaže: “Danas je dan Ašure i nije vam naređeno da ga ispostite,ali ja ga postim. Stoga,onaj ko želi neka posti,a ko neće ne mora.” (Mutefekun Alejhi) Aiša radijallahu anha veli: “Na dan Ašure Kurejšije su u predislamsko doba(džahilijjet)postili,što je i Allahov Poslanik  sallallahu alejhi ve sellem činio. Kad se doselio u Medinu,također je taj dan postio,a naredio je i ljudima da ga poste,a nakon što je propisano da se posti Ramazan,on je rekao: “Ko želi neka posti(ašuru) a ko ne želi ne mora.”(Mutefekun alejhi) Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu veli: “Kad je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu,vidio je židove da poste […]

Continue reading …

Bajramska hutba

Comments Off on Bajramska hutba

Hutba nakon bajram-namaza i njeno slušanje jeste sunnet. Ebu Seid kaže: “Allahov je Poslanik a.s. na dan Kurbanskog i Ramazanskog bajrama izlazio na musalu. Prvo što bi uradio bio bi namaz,a zatim bi se okrenuo prema ljudima,a oni bi sjedili u saffovima.On im je držao vaz,savjetovao im i naređivao im.Ako bi želio poslati grupu vojnika ka nekoj strani ili narediti nešto,učinio bi to,a zatim bi se okrenuo.”  Ebu Seid kaže: “Ljudi su ovo radili sve dok nisu izašli s Mervanom,koji je bio namjesnik Medine,na Kurbanski ili Ramazanski bajram. Kada smo došli na musalu,tu je bio minber koji je sagradio Kesir ibn es-Salt. Mervan je želio ispeti se na minber prije nego što će klanjati,i ja sam ga povukao za odjeću. […]

Continue reading …

Može li se Hadždž započeti prije propisanih mjeseci

Comments Off on Može li se Hadždž započeti prije propisanih mjeseci

Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, Džabir i Eš-Šafi smatraju da nije ispravno obaviti Hadždž osim u propisanim mjesecima. El-Buhari prenosi  da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu rekao: “Tri su mjeseca Hadždža: Ševval, Zul-Kade i deset dana Zu-l-Hidždže.” Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “Sunnet je da se Hadždž čini samo u njegovim mjesecima.” (Kada ashabi kažu: Sunnet je to i to…” to znači da predanje seže sve do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, merfu predanje) Također i Džabir, radijallahu anhu, od Abdullah ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi da je rekao: “Obaviti Hadždž dozvoljeno je samo u mjesecima Hadždža.” Hanefije, Malik i Ahmed smatraju da se Hadždž smije obaviti mimo mjeseci Hadždža, ali da to nije poželjno i da […]

Continue reading …

Vremenski mikati

Comments Off on Vremenski mikati

Vremenski mikat jeste jedino vrijeme u kojem je dozvoljeno obavljati obrede Hadždža. O tome Allah dž.š. u Kur’anu kaže: “Pitaju te o mlađacima. Reci: ‘Oni su ljudima oznake  o vremenu za Hadžiluk.”(El-Bekara 189) Dalje kaže: “Hadždž je u određenim mjesecima.”(El-Bekara,197) Dakle,mjeseci Hadždža su poznati. Većina uleme slaže se da su mjeseci Hadždža: Ševval,Zul-Kade i prvih deset dana Zul-Hidždže. Razilaze se o tome da li je cijeli Zul-Hidždže mjesec Hadždža. Ibn Omer,Ibn Abbas, Ibn Mesud,hanefije,Eš-Šafi i Ahmed smatraju ispravnim drugo,a Malik prvo mišljenje. Ibn Hazm kaže da se Allah dž.š. kada je rekao: “Hadždž je u određenim mjesecima”, nije ograničio na dva mjeseca,a ni na dijelove nekog mjeseca. Također, bacanje kamenčića na džemre,koji je dio obreda Hadždža,dešava se trinaestog Zul-Hidždže. Tavaf […]

Continue reading …

Adabi ihrama

Comments Off on Adabi ihrama

Ihrami imaju svoje adabe kojih se treba pridržavati,a koje ćemo spomenuti u nekoliko sljedećih tačaka. 1.Lijepo je da muhrim bude čistog tijela, da podreže nokte,brkove,obrije stidne dlake i ispod pazuha te da se okupa ili da uzme abdes. Također je lijepo počešljati bradu i urediti kosu.  Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže: “Sunnet se okupati kada se želi zanijetiti Hadždž i ući u Mekku.”(Ovdje se misli također da i ihrami trebaju biti oprani i čisti. (Hadis prenose: El Bezar,Ed-Darektuni i Ebu Davud i kažu da je sahih) Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Žena u hajzu ili nifasu treba se okupati nakon čega može obaviti sve obrede Hadždža osim tavafa koji će […]

Continue reading …

Ihrami

Comments Off on Ihrami

Ihram učiniti znači donijeti nijjet  da će se obaviti Hadždž ili umra,ili oboje zajedno. Nijet je jedan od ruknova,prema ajetu u kojem Allah dž.š. kaže: “Bilo im je naređeno da obožavaju Allaha iskreno Mu vjeru ispovjedajući.” i u hadisu u kojem Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Djela se,doista,vrednuju prema namjerama…” Kao što smo  u jednom od poglavalja rekli,ishodište nijjeta jeste srce(poglavlje o abdestu). Prenosioci ne znaju pouzdano da li je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nijjetio Hadždž,međutim jedan od njih kaže da ga je čuo kako govori: “Zanijetio sam Hadždž” ili “Zanijetio sam umru”. Izvor: “Fikhus-Sunnah” Autor: Sheikh Seyyid Sabiq Priredio: Namik.E.Galijašević Obrada: islam-iman.com

Continue reading …