Home » Archives by category » Pitanja i odgovori » Fetve (Page 4)

Da li umrli zna i osjeća kada ga neko posjeti?

Comments Off on Da li umrli zna i osjeća kada ga neko posjeti?

Pitanje: Da li umrli osjećaju kada ih neko posjeti u mezarju? Da li je prilikom toga obaveza stajati pored kabura ili je samo dovoljno da se uđe u mezarje? Odgovor: Allah najbolje zna da li umrli osjeća kada ga neko posjeti. Neki učenjaci iz prvih generacija su stava da umrli osjeća, ali za takvo nešto, koliko znam, nema jasnog dokaza. Međutim, sunnet je, kao što znamo, da se mrtvi posjećuju i da im se naziva selam riječima: es- selamu alejkum dare kavmil-mu’minin ve inna inšaAllah bikum lahikun, nes’elullahe lena ve lekum-l-afijete, jagfirullahu lena ve lekum, jerhamullahul-mustakdimine minna vel-muste’hirin. Ovo je ono što nam je propisano, a kada je u pitanju da li mrtvi osjećaju ili ne, potrebno je za takvo […]

Continue reading …

Fetva-emin o djelovanju prošiijskih organizacija u BiH

Comments Off on Fetva-emin o djelovanju prošiijskih organizacija u BiH

Pitanje: Esselamu alejkum ! U zadnje vrijeme je aktuelna priča o šiitskom uticaju i prošiitskim aktivnostima u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi sam istraživao ova dešavanja kao i njihov karakter te stav naše uleme prema takvoj vrsti pokreta. Kažem pokreta jer se javno proziva fondacija Mulla Sadra, koja slovi za jednu od šiitiskih produženih ruku, kao faktor kreiranja smutnje među muslimanima. Neki naši imami su javno i direktno osudili aktivnosti navede fondacije a to je mene natjeralo da sam pogledam njihov program. Na oficijelnoj stranici sam, između ostalog, primijetio i pozitivnu poruku našeg prošlog reisa gospodina Mustafe ef. Cerića, što me je, moram priznati, jako zbunilo. Da li postoji neki jedinstven stav unutar IZ BiH o šiijama, njihovoj […]

Continue reading …

Čitanje prevoda značenja Kur’ana bez abdesta

Comments Off on Čitanje prevoda značenja Kur’ana bez abdesta

Pitanje: Esselamu alejkum! Pitala me je jedna žena smije li uzeti Kur’an da čita prijevod, ali bez abdesta jer ona ne zna uzeti abdest? Rijaset.ba – Odgovor: Esselamu alejkum! Dozvoljeno je čitati prijevod Kur’ana bez abdesta, ali je bolje da čitač bude pod abdestom. Veoma je lahko naučiti abdestiti se. Odgovorio: Prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Continue reading …

Da li je pravilan po islamu bosanski običaj obilježavanja sedmine i četeresnice?

Comments Off on Da li je pravilan po islamu bosanski običaj obilježavanja sedmine i četeresnice?

Pitanje: Da li je pravilan po islamu bosanski običaj da se prilikom preseljenja nekoga na ahiret organizuje dova u kući uz gozbe, i da li je dobro obilježavati sedminu i četeresnicu ili je bolje da potomci sami  prouče nešto za svog umrlog uoči svakog četvrtka? Rijaset.ba – Odgovor: Izvorni islamski propis je da se porodici umrloga donese hrana, a ne da oni spremaju hranu drugima. Međutim, očigledno je da se danas taj adet promijenio. Sedmina i četeresnica nisu izvorni islamski običaji, ali se dosta prakticiraju kod nas. Odaberite ono što mislite da je za Vas lakše i jednostavnije. Nema šerijatske obaveze da se ti adeti primijene. To je u domenu odluke porodice umrloga. Odgovorio: Prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Continue reading …

Kakav je stav uleme po pitanju samoubilačkih napada?

Comments Off on Kakav je stav uleme po pitanju samoubilačkih napada?

Pitanje: Esselamu alejkum. Kakav je stav uleme po pitanju samoubilačkih napada u Avganistanu i drugim zemljama? Raznesu sebe, jednog neprijatelja i desetine muslimana. Kako to može biti šehidski čin? Kakav je to čin uopšte? Rijaset.ba – Odgovor: Esselamu alejkum! U svakom slučaju civile i civilne objekte nije dozvoljeno uzimati za metu, bez obzira gdje i ko to činio. O samoj suštini tih tzv. samoubilačkih napada, njihovim izvršiocima, nalogodavcima i stvarnim ciljevima ne znamo gotovo ništa i to ostaje nejasnim i sumnjivim. Medijska izvještavanja, također, nisu pouzdana i dovoljna da rasvijetle tu zamračenu situaciju. Islamski učenjaci su jedinstveni u osudi terorizma i terorističkih napada čiji su ciljevi nedužni civili i civilni objekti. Nema tih ciljeva koji opravdavaju namjerna ubistva djece, žena, […]

Continue reading …

Da li je pušenje duhana haram?

Comments Off on Da li je pušenje duhana haram?

Pitanje: Esselamu alejkum! 1. Da li je pušenje u prisustvu nepušača i djece haram? 2. Da li je pušaču zbog smrada i zadaha iz usta mekruh klanjati u džematu, kao i čovjeku koji je jeo luk? Odgovor: Esselamu alejkum! Uzimajući u obzir strogu kur’ansku zabranu: “Ne bacajte se svojim rukama u propast” i njenu primjenu na pušenje duhana, možda se može upotrijebiti i najjači stepen zabrane u šerijatu “haram” u slučaju pušenja duhana uvažavujući savremena saznanja i otkrića o štetnosti spomenute pojave o kojoj govore izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i medicinske nauke. Ako bismo i pokazali neku rezervu prema upotrebi termina “haram” – stroga zabrana, nema dileme oko toga da tu pojavu okarakterišemo kao strogu pokudu (mekruh tahrimi), posebno imajući […]

Continue reading …

Da li je džamija kralja Fahda tzv. „vehabijska džamija“?

Comments Off on Da li je džamija kralja Fahda tzv. „vehabijska džamija“?

Pitanje: Esselamu alejkum! Da li je džamija kralja Fahda u Sarajevu tzv. „vehabijska džamija“? I da li riječ “tebareke ve te’ala”  govore samo vehabije ili mogu govoriti i “obični muslimani”? Odgovor: Esselamu alejkum! Sve džamije u Bosni i Hercegovini su pod ingerencijom Rijaseta Islamske zajednice. Prema tome, ne postoji tzv. “vehabijaska džamija” u BiH. Međutim, osobe koje neki imenuju ovako ili onako dolaze u većem broju u tu džamiju, ali i u druge džamije u Bosni i Hercegovini. Naše džamije su otvorene za sve muslimane koji se pridržavaju kućnog reda u džamiji. Izrazi “tebareke” i “ve teala” jesu kur’anski izrazi koji se koriste kada se govori o Bogu, pa prema tome nema ništa sporno u vezi toga i svaki musliman […]

Continue reading …

Ko treba klanjati u prvom saffu?

Comments Off on Ko treba klanjati u prvom saffu?

Pitanje: Esselamu Alejkum! Često se dešava da imami ili neko iz džemata diže vjernike, najviše omladinu iz prvog saffa da bi napravio mjesto sebi i nekim “važnim” gostima. Allah dž.š. mi je svjedok da se ne guram nikad naprijed, ali kad dođem prvi popunjavam saffove u džamiji od prvog saffa sa sredine, kao što je to u hadisu preporučio Poslanik a.s. Kako da postupim ako dođem u situaciju da me neko uhvati za rame i potegne iz saffa? Odgovor: Esselamu alejkum! U prvom saffu, u sredini iza imama, trebaju biti ugledni članovi džemata koji mogu zamijeniti imama u slučaju potrebe. “Neka iza mene klanjaju učeni i sposobni!” –  navodi se u jednom hadisu. Prema tome, ukoliko ne spadate u spomenutu […]

Continue reading …

Oblačenje odjeće naopako radi „zaštite od uroka“

Comments Off on Oblačenje odjeće naopako radi „zaštite od uroka“

Pitanje: Esselamu alejkum, Kakvo je mišljenje uleme po pitanju oblačenja dijelova odjeće naopako, radi “zaštite od uroka” (i slično)? Odgovor: Esselamu alejkum! Vjerovanje da izvrtanje odjeće, odnosno oblačenje naopako, može koristiti protiv uroka nema uporište u izvorima islama. Držimo da je tu riječ o praznovjerju i sujevjerju. Odgovorio: Prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Continue reading …

Da li vjernik može obradovati Allaha?

Comments Off on Da li vjernik može obradovati Allaha?

Pitanje: Esselamu alejkum! Može li rob obradovati Allaha dž.š.? Ako može, kako i čime? Odgovor:Esselamu alejkum! Može, svakim dobrim djelom, posebno teobom, pokajanjem i ustrajnošću na pravom putu. Odgovorio: Prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Continue reading …