Home » Archives by category » Pitanja i odgovori » Fetve » Vaša pitanja (Page 2)

Počinio sam blud, a nakon toga oženio istu djevojku…

Comments Off on Počinio sam blud, a nakon toga oženio istu djevojku…

Pitanje: : Esselamu alejkum, pitanje sa šejha Imada Misrija!? Momak je počinio zinaluk sa djevojkom koju je nakon izvjesnog vremena oženio, znači postala mu je žena, kakav je njihov status na Ahiretu i da li sa njih spada zbog braka ikakav grijeh na Sudnjem danu, unaprijed zahvalan. Odgovor:  We alejkumu selam. Bludnik i bludnica koji su se pokajali Allahu, s.v.t., i žele da haram život kojeg su živjeli zamjene halal životom, tj.životom u zajedničkom braku, po koncezusu uleme njihov brak je ispravan. Bilježi Bejheki da je u doba Omera, r.a. jedan čovjek koji je imao sina oženio ženu koja je imala kćerku, pa su to dvoje djece učinili zinaluk. Kada je Omer, r.a., to saznao pitao ih je o tome, […]

Continue reading …

Da li saudijska ulema i hanbelijski mezheb zasnivaju tezu da Allah ima ruke i noge?

Comments Off on Da li saudijska ulema i hanbelijski mezheb zasnivaju tezu da Allah ima ruke i noge?

Pitanje: Selam alejkum! Izvinite što vam ovdje postavljam pitanje. Na facebooku se nisam baš dobro snašao jer nisam mogao naći načina postaviti neko pitanje. Ne znam opciju za to. Ako bi ste bili ljubazni da mi odgovorite o jednom pitanju koje me interesuje. Da li saudijska ulema i hanbelijski mezheb zasnivaju tezu da Allah ima ruke i noge? Hvala vam unparijed na odgovoru. Me’a selam! Odgovor: We alejkumu selam. Ovu tezu ne zasniva  samo saudijska ulema i hanbelijski mezheb, nego istu  zagovara čitav  ehlu sunet. Mi vjerujemo u Allahova svojstva onako kako ih je On sebi pripisao, pa kada kaže da ima ruku, mi vjerujemo u to, jer to je naša akida, ali kakva je ta ruka , u to […]

Continue reading …

Šerijatski sam punoljetna, ali mi mama neda da se pokrijem…

Comments Off on Šerijatski sam punoljetna, ali mi mama neda da se pokrijem…

Pitanje: Es-selamu alejkum. Ja imam 12 godina, šerijatski sam punoljetna, ali mi mama neda da se pokrijem, ona smatra da sam mlada i ne želi promjeniti svoju odluku. Naime, zabranjuje mi hidžab do 22 godine, jer smatra da ću da se otkrijem nakon nekog vremena. U njenoj obitelji niko ne nosi hidžab, pa ona sigurno ne želi da ni ja nosim… Ne znam, ne razumijem je. Ja sam u svojoj želji odlučna, postim, klanjam i obavljam islamske dužnosti, silno želim da se pokrijem, ali ona to ne razumije. Nadam se da ćete mi pomoći, jer ja stvarno duže vrijeme razmišljam o tome, osjećam se ružno jer sam otkrivena. Zanima me da li bih trebala uraditi po svom ili nešto drugo. […]

Continue reading …

Da li je učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda za umrle od islama?

Comments Off on Da li je učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda za umrle od islama?

Pitanje: Selam alejkum! Na internetu sam  pročitala da je učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda umrlim nije od islama, nego je ružan običaj koji nema osnova u šerijatu. Zanima me da li je to istina? Hvala! Odgovor: We alejkumu selam, tačno je da učenje istih nije od sunneta Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, tj. Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, nije praktikovao niti druge upućivao na praktikovanje istog. A i najbolja generacija, generacija ashaba nije praktikovala isto, pa ako njima isto, gore spomenuto, nije bilo od vjere, pa zašto da nama bude! Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Continue reading …

Dizanje ruku u namazu pri povratku sa trećeg rekata

Comments Off on Dizanje ruku u namazu pri povratku sa trećeg rekata

Pitanje: Selamun alejk draga moja braćo. Želim samo da vas upitam, pošto sam počeo sa prakticiranjem sunneta Poslanika, ‘alejhi-s-selam, o podizanju ruku u namazu, pa vas molim da mi pojasnite sljedeće. Pošto u hadisu stoji da se ruke dižu na četiri mjesta u namazu: kod početnog tekbira, pri spuštanju i dizanju sa ruku’a, i dizanju sa prvog tešehuda, zanima me da li se dižu pri spuštanju i dizanju sa ruku’a trećeg, i dizanju na četvrti rekat, i također na spuštanju i dizanju sa ruku’a u četvrtom rekatu? Allah da vas nagradi! Odgovor: We alejkumu selam, prije svega, molim Allaha da te nagradi za praktikovanje sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, i to je znak tvoje ljubavi prema našem Poslaniku,sallallahu ‘alejhi […]

Continue reading …

Ustanovljeno je da imam sihr

Comments Off on Ustanovljeno je da imam sihr

Pitanje: Selam alejkum. Imam problem već 7 godina i tek od prije više od pola godine liječim se, pošto je ustanovljeno da je sihr u pitanju. Nedavno sam saznala da oni kojima se uči rukja neće ući u Džennet bez polaganja računa. Pošto ja nisam znala za to, išla na učenje Kur’ana, da li mogu da se opravdam (po vašem mišljenju) neznanjem i da prestanem da idem na rukje, računajući da će Allah oprostiti moje neznanje. Bila bih zahvalna da mi što prije odgovorite, da bih znala da li da nastavim sa početim liječenjem uz pomoć liječnika (i naravno Allaha), i da li u rukju spada samo slušanje Kur’ana? Allah vas nagradio! Odgovor: We alejkumu selam. Hadisa u kojima se […]

Continue reading …

Zanima me dali su Enan, Erim i Elim islamska imena?

Comments Off on Zanima me dali su Enan, Erim i Elim islamska imena?

Odgovor: Es-Selamu alejkum. Enan, ukoliko početno slovo umjesto elifa bude ajn, tj. ‘anan, tada je značenje ‘nebo’, i ovo  ime je poznato među muslimanima, ali Enan sa elifom, tj. Enan, nije poznato. Erim je arapska riječ koja se koristi kada želimo reći da nema nikoga u kući, i ne upotrebljava se za nadijevanje imena. Elim, ukoliko počinje sa elifom, tj. elim, tada znači  ‘patnja’ i u Kur’anu se spominje na dosta mjesta, pa naravno nećemo je koristiti za nadjevanje imena, a ukoliko je umjesto elifa ajn, tj. alim tada znači onaj koji dobro zna, a to je ime od Allahovih lijepih imena, pa ne može se dati ime alim bez prethodno da dodamo riječ abd, tj. abdulalim, što znači rob […]

Continue reading …

Koje sve meso je dozvoljeno jesti?

Comments Off on Koje sve meso je dozvoljeno jesti?

Pitanje: Da li je dozvoljeno jesti skakvca? Koje sve meso je dozvoljeno jesti? Odgovor: Dozvoljeno je jesti meso skakavca pa čak i ako je pronađen mrtav. Bilježe Ahmed i drugi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Dozvoljene su nam dvije vrste mrljine i dvije vrste krvi, mrljine su ribe i skakvci, a krvi su jetra i slezena.” Nema poseban način pri klanju skakavca. Allah, subhanehu we te’ala, zabranio je da se jede strvina, krv, svinjsko meso, meso životinje koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, ono što je udavljeno i ubijeno bez načina koji je propisao šerijat, divlje životinje koje love kandžama i očnjacima, a dozvoljeno je jesti meso deve, krave, ovce…., kokošije meso, […]

Continue reading …

Da li je dozvoljeno farbati kosu?

Comments Off on Da li je dozvoljeno farbati kosu?

Pitanje: Es-selamu alejkum. Imam jedno pitanje o promjeni boje kose, farbanju kod žena. Da li to spada u velike grijehe, da li je to “mijenjanje onoga što nam je Allah, subhanehu we te’ala, dao”? Ako smo neudati, imamo 18-20 godina, da li je dozvoljeno da se ofarbamo (npr. u crvenu boju kose) ? Da vas Allah s.w.t nagradi svakim dobrom! Odgovor: We alejkumu selam. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: “Ko ima kosu neka je njeguje.” (Hadis bilježe Ebu Davud i drugi sa hasen senedom). Ovaj hadis je općenit i za muškarce i za žene. Pod njegovanjem se u ovom hadisu  misli na češljanje kose kako ne bi bila raštrkana, mazanje iste uljem i farbanje  kako bi se prekrile sjede […]

Continue reading …

Da li Allah prima pokajanje bludnika?

Comments Off on Da li Allah prima pokajanje bludnika?

Pitanje: Es-Selamu alejkum. Poštovani, nadam se da mi možete pomoći i dogovoriti na moje pitanje. Naime, počinila sam u mladosti jedan grijeh i iz svega toga imamo dijete,i u braku smo.Pokajala sam se i već odavno razmišljam o tome da se pokrijem. Da li postoji neka prepreka za mene i da li moram nešto posebno učinit kako bih ispunila ovo što želim? Odgovor: We alejkumu selam. Ako si zaista iskreno učinila pokajanje za svoj počinjeni grijeh, želio bih te obradovati da je Allah obećao da će primiti pokajanje poput tebe I sličnih,rekavši u suri Ez-Zumer, 53,ajet : “Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili,ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će,sigurno sve grijehe oprostiti. On,doista,mnogo prašta i […]

Continue reading …