Home » Archives by category » Predavanja i hutbe

Hutba: Džehennemske patnje

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Džehennemske patnje. Prije nego pređem na zadatu temu sa vama dijelim tugu zbog tragedije koju podnose izbjeglice iz više muslimanskih zemalja na svome putu prema Zapadnoj Evropi koja ih neće, a ona im je bila velika nada. Hatib: Nezim Halilović Muderris Kakve li sramote, da sirotinja […]

Hutba: Dvije su vrste stanovnika vatre – silnici i razvratne žene

Comments Off on Hutba: Dvije su vrste stanovnika vatre – silnici i razvratne žene

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Dvije su vrste stanovnika vatre – silnici i razvratnice. O istoj ćemo inša-Allah govoriti kroz hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Muslim u  Sahihu…. Hatib: Nezim ef. –  Halilović –  Muderris Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam […]

Continue reading …

Hutba: Ahiret je život stvarni

Comments Off on Hutba: Ahiret je život stvarni

Dva su svijeta gdje čovjek obitava, Dunjaluk i Ahiret. Ahiretsko stanje se razlikuje od života ovdje. Na oba svijeta se živi ali ti životi nisu istovjetni. Dunjalučki život je podložan stalnim kretanjima i promjenama. Stvorenja Božija rastu i razvijaju se. Čovjek prolazi kroz faze životne: djetinstvo, mladost, zrelo doba, starost i potom umire. Hatib: Izet-ef. […]

Continue reading …

Hutba: Vjernik se stidi griješiti

Comments Off on Hutba: Vjernik se stidi griješiti

U ljudskom tijelu ima jedan organ. Njegovo zdravlje, uslov je zdravlju tijela cijelog. Organ je srce, a zdrav je kad ga iman ispunjava. Zdravo je srce kad je spoznaje, šta je krivi a šta pravi put puno. Zdravo je kad bogobojaznošću isijava i ruku, nogu, oči, uši, tijelo naše od grijeha čuva. Grijeh je teret […]

Continue reading …

Hutba: Dunjaluk možeš zamjeniti džennetom ili džehennemom

Comments Off on Hutba: Dunjaluk možeš zamjeniti džennetom ili džehennemom

Džabir ibn Abdullah kaže: „Prisustvovao sam sijelu s Poslanikom kad je među nas došao čovjek svijetla lica, uredno počešljane kose, obučen u bijelo, nazvao je selam a zatim upitao: ‘Allahov Poslaniče, šta je Dunjaluk?’, Poslanik odgovori: ‘Period ljudskog života koji prođe kao san, ljudi će poslije njega biti nagrađeni ili kažnjeni’. ‘A šta je Ahiret’?, […]

Continue reading …

Na ružno djelo vjernik reagira

Comments Off on Na ružno djelo vjernik reagira

Među stvorenjima Božijim ne postoji niko osim čovjek, ko može loše djelo učiniti. Među tim stvorenjima također, nema nikog osim čovjeka ko može okolinu svoju uljepšati a ružno djelo otkloniti. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Sva stvorenja Božija osim čovjeka, žive po od Boga određenom pravilu, slijedeći svoj instinkt, svoj nagon i nemaju mogućnost iskoračiti iz granica […]

Continue reading …

Mudrosti propisivanja posta

Comments Off on Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u […]

Continue reading …

Propis zaboravljenog namaza

Comments Off on Propis zaboravljenog namaza

Što se tiče vaših riječi da zaborav u arapskom jeziku znači ostavljanje kao što je to u riječima Uzvišenog: “Zaboravi li su Allaha pa je i on njih zaboravio.” (Et-Tevba, 67) Da, tako nam Allaha, zaista se nisjan (zaborav) u Kur’anu spominje u dva konteksta; nisjan-ostavljanja i nisjan-zaborava ili greške. Međutim, poimanje ove mes’ele da […]

Continue reading …

Lažni poštivaoci Kur’ana

Comments Off on Lažni poštivaoci Kur’ana

Postoje ljudi koji misle da je dovoljno samo ukazivati počast Kur’anu. Treba ukazivati počast, i to je pohvalno. Međutim, počast i poštivanje nisu isto. Jedan momak je otišao u Francusku da studira, iako uopće nije znao francuski jezik. Odlazio je na predavanja, iako ništa nije razumio. Za svaki odlazak na predavanja, dobijao je u registru […]

Continue reading …

Djelo mora potvrđivati riječi

Comments Off on Djelo mora potvrđivati riječi

Povratak Stvoritelju djelima se upotpunje na tri načina: da se ne uzdaš u svoja djela, da si svjestan da ti je On potreban i da osjećaš Njegovu dobrotu prema tebi. Ne uzdaj se u spas zbog svojih djela i uvidi da spas dolazi milošću, dobročinstvom i djelom Uzvišenog Stvoritelja. U vjerodostojnom hadisu se navodi da […]

Continue reading …