Home » Archives by category » Predavanja i hutbe (Page 3)

Hutba: Govorili Poslanik o nama?

Comments Off on Hutba: Govorili Poslanik o nama?

Ebu Seid el Hudri prenosi da je Poslanik rekao: „Ko se koristi i hrani dozvoljenim, prakticira sunnet i od čijeg zla su sigurni ostali ljudi, taj će ući u Džennet“. Prisutni rekoše: „Allahov poslaniče, takvih ima mnogo među nama“. On reče: „U stoljećima koja dolaze poslije mene bit će ih vrlo malo“. Prošli su vijekovi, […]

Continue reading …

Hutba: Hitajmo Džennetu!

Comments Off on Hutba: Hitajmo Džennetu!

Vjerniku, dobročinitelju bez sumnje Džennet je mjesto vječnog boravka. Svaki čovjek koji je na Dunjaluku čuo poziv na pravi put, svaki koji se pridružio skupini spašenoj, na Ahiretu će, kako prenosi Ebu Hurejre, čuti glas: „O stanovnici Dženneta, od danas ćete uvijek biti zdravi i više nikada nećete biti bolesni. Od danas ćete vječno živjeti […]

Continue reading …

Hutba: Gdje ste nasljednici Vjerovjesnika?

Comments Off on Hutba: Gdje ste nasljednici Vjerovjesnika?

Poslanici su Gospodara svjetova izbor. On ih je poslao sa zadaćom jasnom. Odgojiti čovjeka, pojedinca, a potom mijenjati društvo. Vjera je ta koja treba biti temelj i okvir čovjekova ponašanja. Vjera je ta koja treba biti temelj i okvir uređenja zajednice i društva. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Poslanici su nekad uspijevali u svojoj misiji, a nekad […]

Continue reading …

Dvije su skupine – koja je tvoja?

Comments Off on Dvije su skupine – koja je tvoja?

Put ka Džennetu je ovdje svima otvoren. Svima je po Božijoj odredbi i mjeri data opskrba. Svi hodajući dunjalukom usmjeravamo se onim putevima koje sami biramo. Blagodati su na raspolaganju i onima koji vole Allaha i onima koji Ga ne vole. Hatib: Izet- ef. Čamdžić Kada dođe smrt svako će ugledati svoj put i vidjeti […]

Continue reading …

Hutba: Vrijeme je život

Comments Off on Hutba: Vrijeme je život

Sudnji dan može biti dan tvojega trijumfa i pobjede, a može biti i dan poniženja i kajanja. Dan je to kad će Allah dž.š., pitati o tvom životu, u šta si ga potrošio. Smrt, tvoja smrt, može biti tebi bajram kao što će vjernicima, dobročiniteljima i biti, a može biti i početak neizmjerne i vječne […]

Continue reading …

Hutba: Ne daj šejtanu da ti priđe

Comments Off on Hutba: Ne daj šejtanu da ti priđe

Allah dž.š., kaže: „A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha. On uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi“./Al-A’raf, 200-201/. Rodili smo se čistog srca. Hatib: Izet-ef. Čamdžić To srce je jednako spremno prihvatiti i […]

Continue reading …

Hutba: Miriše li tvoja dova?

Comments Off on Hutba: Miriše li tvoja dova?

Vjernik zna da smrt ne stavlja tačku na priču koja se zove čovjek. Vjernik vjeruje da poslije nje slijedi proživljenje i vječnost. Slijedi, ili vječno uživanje ili Džehennem. Smrt je promjena stanja. Život se nastavlja, jer duša je vječna a smrt je samo od tijela razdvoji i na putu do vječnog smještaja u berzahsku kuću […]

Continue reading …

Okreni se smrću!

Comments Off on Okreni se smrću!

U jednoj predaji se veli da je u Musaovu narodu bio neki čovjek koji je porodicu i sebe prehranjivao loveći ribu. Jednoga dana u njegovu mrežu uplete se velika riba kojoj se on silno obradova. Reče: „Odnesoh ovu ribu na pijacu. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Prodat ću je a za dobijeni novac ću djeci kupiti ono […]

Continue reading …

Hutba: Pridruži se onima koji Allaha slave

Comments Off on Hutba: Pridruži se onima koji Allaha slave

Ademu a.s., Allah dž.š., je objavljivao i tako ga, da ispravno živi učio. Neće Allah kazniti nikoga kome opominjača nije poslao. Nije bilo naroda kojem Allah dž.š., nije slao objavu i onog koji će tu objavu ljudima objasniti, živeći je. Muhammedu a.s., Allah dž.š., je objavljivao, i to objavu posljednju i sveobuhvatnu. Iz nje čovjek […]

Continue reading …

Musliman vjeruje, klanja i vjeru živi

Comments Off on Musliman vjeruje, klanja i vjeru živi

Musliman vjeruje, a to vjerovanje obuhvata potpunu ubijeđenost u šest temeljnih istina vjere. Musliman vjeruje: Allaha, meleke, kitabe, poslanike, Sudnji dan i sudbinu, kader Božiji. Iz te vjere, na temeljima ovog vjerovanja, musliman gradi svoj odnos prema Allahu dž.š. Hatib: Izet-ef. Čamdžić, prof. Taj odnos s Gospodarom manifestuje se kroz šarte islamske. On se održava, […]

Continue reading …