Home » Archives by category » Predavanja i hutbe (Page 3)

Koga češ kriviti za neuspjeh?

Comments Off on Koga češ kriviti za neuspjeh?

Ebu Zerr r.a. prenosi da je Poslanik, prenoseći od Gospodara svjetova rekao: „Robovi Moji, zabranio sam nepravdu Sebi i među vama sam zabranio nepravdu, pa ne budite nepravedni. Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onih koje sam Ja uputio. Autor: Izet-ef. Čamdžić Molite Me da vas uputim i Ja ću vas uputiti. Robovi Moji, svi ste vi gladni osim onih koje Ja nahranim, pa tražite od Mene da vas nahranim i Ja ću vas nahraniti. Robovi Moji, svi ste vi goli osim onih koje Ja odjenem, tražite od Mene da vas odjenem i Ja ću vam odjeću dati. Robovi Moji, vi griješite noću i danju, a Ja praštam sve grijehe. Tražite od Mene da vam oprostim i Ja ću […]

Continue reading …

Hutba: Govorili Poslanik o nama?

Comments Off on Hutba: Govorili Poslanik o nama?

Ebu Seid el Hudri prenosi da je Poslanik rekao: „Ko se koristi i hrani dozvoljenim, prakticira sunnet i od čijeg zla su sigurni ostali ljudi, taj će ući u Džennet“. Prisutni rekoše: „Allahov poslaniče, takvih ima mnogo među nama“. On reče: „U stoljećima koja dolaze poslije mene bit će ih vrlo malo“. Prošli su vijekovi, njih četrnaest, od kad je Poslanik ovo ashabima rekao. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Kad im je govorio, tad je većina muslimana bila daleko od harama, živjeli su sunnet i nikome zla nisu činili. Zbog te izuzetnosti prve generacije, one koja je s Poslanikom stasavala, od nas se traži da ih volimo i poštujemo i da u njima tražimo uzore. Od nas se traži da posmatrajući njihov […]

Continue reading …

Hutba: Hitajmo Džennetu!

Comments Off on Hutba: Hitajmo Džennetu!

Vjerniku, dobročinitelju bez sumnje Džennet je mjesto vječnog boravka. Svaki čovjek koji je na Dunjaluku čuo poziv na pravi put, svaki koji se pridružio skupini spašenoj, na Ahiretu će, kako prenosi Ebu Hurejre, čuti glas: „O stanovnici Dženneta, od danas ćete uvijek biti zdravi i više nikada nećete biti bolesni. Od danas ćete vječno živjeti i nikada nećete umrijeti. Od danas ćete uvijek biti mladi i nikada nećete ostariti. Od danas ćete u izobilju uživati i nikada nikakvu nestašicu nećete osjetiti. Hatib: Izet-ef. Čamdžić U tom su značenju i riječi Uzvišenog: „I njima će se doviknuti, taj Džennet ste u nasljestvo dobili za ono što ste činili“./El –A’raf,43./ (Muslim). Allah dž.š., nam o Džennetu govori i primjerima ga koji su […]

Continue reading …

Hutba: Gdje ste nasljednici Vjerovjesnika?

Comments Off on Hutba: Gdje ste nasljednici Vjerovjesnika?

Poslanici su Gospodara svjetova izbor. On ih je poslao sa zadaćom jasnom. Odgojiti čovjeka, pojedinca, a potom mijenjati društvo. Vjera je ta koja treba biti temelj i okvir čovjekova ponašanja. Vjera je ta koja treba biti temelj i okvir uređenja zajednice i društva. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Poslanici su nekad uspijevali u svojoj misiji, a nekad nisu. Bilo je slučajeva, Allah dž.š., nam o njima u Objavi govori, da su čitavi narodi kažnjeni jer glas poslanika, a to je Božiji poziv njima upućen, nisu željeli čuti. Poslanici su bili svojim narodima, a to podrazumijeva i svim ljudima, uzor u svemu. Bili su okićeni svojstvima iskrenosti, povjerenja, pouzdanosti, bezgriješnosti, oštroumnosti, pravednosti… Oni s.a.v.s., nisu iza sebe ostavili velika bogatstva, kule i palače. […]

Continue reading …

Dvije su skupine – koja je tvoja?

Comments Off on Dvije su skupine – koja je tvoja?

Put ka Džennetu je ovdje svima otvoren. Svima je po Božijoj odredbi i mjeri data opskrba. Svi hodajući dunjalukom usmjeravamo se onim putevima koje sami biramo. Blagodati su na raspolaganju i onima koji vole Allaha i onima koji Ga ne vole. Hatib: Izet- ef. Čamdžić Kada dođe smrt svako će ugledati svoj put i vidjeti svoje vječno boravište. U Berzahu, životu zagrobnom, svako će ostati sa svojim djelima. A kada čujemo glas zaglušujući, a bit će to glas koji poziva da se iz mezara ustane, ustat ćemo i prema Onome Koji poziva požuriti. Jedni će ići na rasnim konjima, jedni na devama, treći pješke a četvrti puzajući na svojim licima. Katade bilježi od Enesa r.a., da je neki čovjek upitao […]

Continue reading …

Hutba: Vrijeme je život

Comments Off on Hutba: Vrijeme je život

Sudnji dan može biti dan tvojega trijumfa i pobjede, a može biti i dan poniženja i kajanja. Dan je to kad će Allah dž.š., pitati o tvom životu, u šta si ga potrošio. Smrt, tvoja smrt, može biti tebi bajram kao što će vjernicima, dobročiniteljima i biti, a može biti i početak neizmjerne i vječne patnje. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Smrt je trenutak kad se čovjeku sve slike u pamćenju pohranjene vrate, izlistaju. Kad se svega u životu proživljenog sjetiš, vidjet ćeš tad u šta si život potrošio. Naš život je vrijeme. On je skup dana i kad god prođe jedan dan, nestane dio nas. Vrijeme koje nam je podareno da ovdje na Dunjaluku provedemo je blagodat o kojoj ćemo biti […]

Continue reading …

Hutba: Ne daj šejtanu da ti priđe

Comments Off on Hutba: Ne daj šejtanu da ti priđe

Allah dž.š., kaže: „A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha. On uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi“./Al-A’raf, 200-201/. Rodili smo se čistog srca. Hatib: Izet-ef. Čamdžić To srce je jednako spremno prihvatiti i uputu meleka i stranputicu šejtansku. Šejtan se onog trenutka kad je od Gospodara proklet i iz okrilja Njegove milosti protjeran zavjetovao da će činiti sve da nas zavede i da se u srca naša nastani i upravlja našim životima. Obećao je taj prokletnik da će nam prilaziti sa svih strana i koristiti se svim sredstvima i metodama da nas svojim sljedbenicima učini. On je prevarant. […]

Continue reading …

Hutba: Miriše li tvoja dova?

Comments Off on Hutba: Miriše li tvoja dova?

Vjernik zna da smrt ne stavlja tačku na priču koja se zove čovjek. Vjernik vjeruje da poslije nje slijedi proživljenje i vječnost. Slijedi, ili vječno uživanje ili Džehennem. Smrt je promjena stanja. Život se nastavlja, jer duša je vječna a smrt je samo od tijela razdvoji i na putu do vječnog smještaja u berzahsku kuću uputi. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Svaki čovjek zna da će ga smrt lišiti očiju, ušiju, ruku, nogu, jezika. Lišit će ga porodice, roditelja, rođaka, prijatelja i poznanika. Smrt će ga lišiti, i to svaki čovjek zna, njegove kuće, imanja, svih vidova i oblika dunjalučkog bogatstva. Sve jedno je da li mi pomišljali da čovjek ostaje bez tih stvari, ili te stvari bez čovjeka, isto je. Smrt […]

Continue reading …

Okreni se smrću!

Comments Off on Okreni se smrću!

U jednoj predaji se veli da je u Musaovu narodu bio neki čovjek koji je porodicu i sebe prehranjivao loveći ribu. Jednoga dana u njegovu mrežu uplete se velika riba kojoj se on silno obradova. Reče: „Odnesoh ovu ribu na pijacu. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Prodat ću je a za dobijeni novac ću djeci kupiti ono što im je najpotrebnije“. Na putu do pijace susrete ga mjesni policijski zapovijednik i upita ga: „Hoćeš li mi prodati tu ribu“? Čovjek u sebi razmisli: „Akoli mu kažem da ću je prodati, on će insistirati na vrlo niskoj cijeni“. Rukovođen takvim mislima reče: „Neću prodati ribu“. Zapovijednik se rasrdi, žestoko batinom udari čovjeka, oduze mu ribu ne plativši za nju ništa. Ribar se požali […]

Continue reading …

Hutba: Pridruži se onima koji Allaha slave

Comments Off on Hutba: Pridruži se onima koji Allaha slave

Ademu a.s., Allah dž.š., je objavljivao i tako ga, da ispravno živi učio. Neće Allah kazniti nikoga kome opominjača nije poslao. Nije bilo naroda kojem Allah dž.š., nije slao objavu i onog koji će tu objavu ljudima objasniti, živeći je. Muhammedu a.s., Allah dž.š., je objavljivao, i to objavu posljednju i sveobuhvatnu. Iz nje čovjek uči kako ispravno živjeti i kako milost Božiju zaslužiti. Hatib: Izet-ef. Čamdžić Mi iz objave saznajemo da opskrba i nafaka svih stvorenja dolazi od Gospodara Svjetova. Učimo da sve što našem tijelu, da bi živjelo, treba dolazi sa, ili iz zemlje. Učimo iz objave da je čovjek nemoćan učiniti išta bez Gospodara Milostivog. U objavi čovjeku je skrenuta pažnja da pogleda ono što sije i […]

Continue reading …