Home » Archives by category » Priče

Želim da ovakav hrom uđem u Džennet

Amr ibn Džemuh, r.a., je svoje srce i svoj život posvetio Allahu dž.š. Bio je jedan od Medinskih vođa iz plemena Benu Seleme. I pored toga što je bio bogat i darežljiv, islam je povećao njegovu darežljivost i on je sav svoj imetak dao na raspolaganje islamu i Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem. Međutim, nije [...]

Dr. Abdurrahman Hamud es-Sumejt,  bivši predsjednik upravnog vijeća Organizacije za pomoć muslimanima Afrike, rođen je u Kuvajtu 1947. godine. Ljudi bliski njemu pričali su kako je on počeo s dobrotvornim i humanitarnim radom još u ranoj mladosti. Tako je kao srednjoškolac zajedno sa svojim prijateljima želio da učestvuje u dobrotvornim akcijama, pa su odlučili da [...]

Continue reading …

Prijateljica

Comments Off

Piše: Ammara Šabić Langić „Bila mi je najbliža od svih ljudi. Razgovarale smo očima. Vjeruješ li? Nekada je znalo proći nekoliko dana da se ne vidimo, i dešavalo se da osjetim da me treba. Nazovem je, kad tamo – ona u potrebi. A bivalo je i obrnuto. Pročitala sam hadis Muhammeda alejhis-selama: Prijatelja voli umjereno, [...]

Continue reading …

Primjeri lošeg dunjalučkog završetka

Comments Off

Od dokaza istinitiosti poslanstva Muhammeda alejhi selam je da obavijesti o nečemu nepoznatom, a da se to nakon nekog vremena i desi. Govorio je poslanik alejhi selam o mnogim stvarima od kojih su se mnoge desile prije nas, neke su se desile u našem  životu, a neke će se bez imalo sumnje desiti u budućnosti [...]

Continue reading …

Na putu iz Bagdada prema Mesisi sa Abdullahom ibn Mubarekom putovali su se neki ljudi zahidi. Rekao im je: “Vi imate čiste duše i stidite se da vam se udjeljuje. Slugo, donesi nam tacnu!’ Zatim je tacnu prekrio peškirom i rekao: ‘Neka svako od vas stavi pod peškir ono što ima od novaca’. Tako je [...]

Continue reading …

Kada stid ne bi imao druge vrijednosti osim činjenice da je to jedno od Allahovih svojstava, bio bi dovoljan razlog da se vjernici trude da kod sebe izgrade tu osobinu. Uzvišeni Allah pokriva mahane i stidi se ljudi, a oholo ljudsko stvorenje se ne stidi Allaha, osim onih kojima se Allah smilovao. Njegova milost se [...]

Continue reading …

Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Comments Off

Kompletan život Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u znaku tevekkula i istinskog oslonca na Allaha, a ovdje ćemo navesti samo neke primjere da bi nam bilo jasnije njegovo značenje. Jedanput se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odmarao sa ashabima u jednoj dolini i legao je ispod stabla, a prethodno je sablju okačio o [...]

Continue reading …

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer slijedili su i njegovi ashabi. “U Bici na Jermuku, Huzejfe El-Adevi sa vedrom vode u ruci, tražio je svog amidžića među ranjenicima da ga napoji. Kada ga je našao, prišao mu je i baš kada je prinio vedro njegovim usnama, začuo se jecaj drugog ranjenika pa je njegov amidžić [...]

Continue reading …

Primjeri lijepog završetka

Comments Off

Prenosi se od Safvana ibn Sulejma da je on posjetio Muhameda ibn Munkedira kad je ovaj bio na samrti, pa mu je tom prilikom rekao: “Čini mi se kao da ti je teško pao ovaj trenutak i da se bojiš smrti!” On je odgovorio: “Kad bi ti mogao vidjeti i osjetiti ono što ja sada [...]

Continue reading …

Poput lika iz crtića kroz cijelo djetinjstvo javljao se meni Bilal. Tako sam ja od malih nogu zavoljela to stvorenje koje znam samo iz knjiga i kojeg se prisjećam svakim ezanom. Zavoljeh ga toliko da i ja želim jednog barem malenog Bilala uz sebe. Uvijek sam nekako sanjala ogledalo kroz koje iz svoje stvarnosti, bježim [...]

Continue reading …