Home » Archives by category » Ramazanski savjeti

Svima onima koji nisu ispunili svoje ramazanske ciljeve

U prvoj polovini ramazana, ukoliko niste mogli postiti ili ste se borili da ispostite dane, ukoliko niste mogli da idete na teravije ili ste čak klanjali kod kuće jer biste kolabrirali nakon jacije jer je kasno, ili ste bili toliko iscrpljeni, ili ukoliko kasnite s Kur’anom tako da ste gotovo odustali da završite i da ne proučite cijeli Kur’an, zapamtite: Ramazan je mjesec nagrada za ŠTA GOD dobro da uradite. Ramazan je mjesec oprosta i za najmanja djela! Ramazan je svakako mjesec primanja! Umjesto da zadnju trećinu ramazana potrošite na jadikovanje kako ste potrošili prve dijelove, želeći da ste mogli ga ‘osjetiti’ više, grdeći sebe što niste bili dovoljno dobri muslimani u ovom mubarek mjesecu, zaustavite se preusmjerite: Ukoliko ne […]

Počasti koje Allah daruje postačima

Comments Off on Počasti koje Allah daruje postačima

U poznatom hadisi kudsijju, Allah Uzvišeni kaže: “Post je moj, i za njega Ja nagrađujem.” Ovo nije rečeno ni za jedan drugi ibadet osim posta. Zašto je to tako? Allahovo je svojstvo da nije potreban hrane, pića, spavanja… To je Rabb-Gospodar. Naprotiv, čovjek-rob, ne može bez jela, pića, spavanja… Autor: Sanin Musa, prof. Kroz ibadet posta, čovjek ostavlja ono bez čega ne može zamisliti svoj život i tako se približava Allahu Uzvišenom, nečim što je samo Njegovo svojstvo i odlika-zato je za post posebna nagrada! Kada obuče ihrame, čovjeku je tada zabranjeno pranje zuba, miris, spolni čin, odjeća…ali ipak smije jesti i piti. Kada klanja namaz zabranjeno mu je jelo i piće, ali samo nekoliko minuta, dok ne preda selam. […]

Continue reading …

Nije mogao prestati da plače u vrijeme iftara

Comments Off on Nije mogao prestati da plače u vrijeme iftara

Trideseti je dan ramazana. Sjedim u Mesdžidul haramu u Mekki sa iftarom ispred sebe čekajući ezan kako bih prekinuo post i završio mjesec dana pokušavanja da ibadetim Allahu i da steknem Njegovo zadovoljstvo. Gledam oko sebe i svi su nasmiješeni i sretni što se ovaj mjesec privodi kraju, ali tada sam primjetio jednog čovjeka koji je dovio. Kako su minuti prolazili i što smo bliže bili akšam- namazu njegova dova kao da je postajala intenzivnija, a njegov dah mnogo teži. Onda je mujezin počeo učiti ezan kako bi objavio kraj mjeseca ramazana i ulazak u noć bajrama. U tom trenutku očekivali biste da ova osoba spusti ruke i počne sa iftarom. Međutim, umjesto toga, on je počeo plakati. Kada kažem […]

Continue reading …

Želiš li znati koja su tri najodabranija trenutka u ramazanskom danu?

Comments Off on Želiš li znati koja su tri najodabranija trenutka u ramazanskom danu?

Uzvišeni Allah odabrao je mjesec ramazan u odnosu na ostale mjesece u godini. Isto tako, ni svi dijelovi i dani ramazana nisu podjednako odabrani i važni. U toku ramazanskog dana posebno se ističu tri perioda koje vjernik treba nastojati iskoristiti u zikru i dovi. Prvi sat jeste sat nakon sabah-namaza. Imam Tirmizi bilježi predaju od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko klanja sabah u džematu, zatim ostane na svome mjestu zikreći dok sunce ne izađe, a nakon toga klanja dva rekata, imat će nagradu kao da obavio hadž i umru, potpuno, potpuno, potpuno.” U drugom hadisu stoji: “Allahu moj, podari mome umetu bereket u ranjenju.” Zbog toga je spavanje nakon sabaha pokuđeno, jer je to […]

Continue reading …

Mudrosti propisivanja posta

Comments Off on Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u mogućnosti da spozna mudrost propisanih ibadeta, i to je dokaz naše nemoći i naše manjkavosti, a ne dokaz nepostojanja mudrosti u određenom ibadetu, jer je nama dato malo znanja, kako kaže Uzvišeni Allah: “A vama nije dato osim malo znanja.” (El-Isra, 85) Uzvišeni Allah. propisao je ibadete, odredio kodekse ponašanja, kako bi ispitao Svoje robove koji od njih će biti pokoran Njemu, svome Gospodaru, a […]

Continue reading …

Zekatul-fitr

Comments Off on Zekatul-fitr

Uzvišeni Allah je propisao da na koncu ovog mjeseca, prije bajram-namaza, izdvojite sadekatul-fitr. Stoga ćemo na ovom sijelu govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti, izdvajanju i udjeijivanju, mjestu i propisima vezanim za sadekatul-fitr. Što se tiče propisa, sadakatul-fitr je obaveza koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koju su moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi ili učini obaveznim, ima isti status kao i ono što Uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim. Kaže Uzvišeni Allah: “Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.” (En-Nisa, 80) “Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je […]

Continue reading …

Vrijednost zadnje trećine Ramazana

Comments Off on Vrijednost zadnje trećine Ramazana

Nastupila je zadnja trećina Ramazana u kojoj se nalaze velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini Ramazana više posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U Muslimovom Sahihu bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se u dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, bilježi da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu.” U Musnedu imama Ahmeda bilježi se od Aiše, […]

Continue reading …

Noćni namaz u Ramazanu

Comments Off on Noćni namaz u Ramazanu

Svevišnji Allah propisao je Svojim robovima raznovrsne ibadete, kako bi prakticirali svaku vrstu ibadeta, a ne samo jedan određeni ibadet čije bi im izvršavanje moglo dosaditi tako da ga u potpunosti ostave ili se požale na teškoću izvršavanja. Uzvišeni Allah svrstao je pojedine ibadete u kategoriju obaveznih ibadeta-farzovi, koje nije dozvoljeno ostaviti niti umanjiti, a pojedine ibadete svrstao je u kategoriju nafila – dobrovoljnih ibadeta, putem kojih se vjernik približava Allahu i upotpunjava svoj ibadet. U kategoriji obaveznih ibadeta nalazi se namaz. Uzvišeni Allah propisao je Svojim robovima pet namaza u toku dana i noći, pet namaza po djelu, ali pedeset na mizanu – vagi! Također, Uzvišeni je podstaknuo na činjenje dobrovoljnih namaza kojima se upotpunjavaju obavezni namazi i kojima […]

Continue reading …

Vrijednost ramazanskog posta

Comments Off on Vrijednost ramazanskog posta

Znajte da je post jedan od najvrednijih ibadeta, jedna od najvećih pokornosti o čijoj su vrijednosti zabilježeni mnogi šerijatski tekstovi, koji su većinom poznati ljudima. Dakle, vrijednost posta ogleda se i u činjenici da je Svevišnji Allah svim narodima prepisivao post u formi stroge obaveze. Allah, subhanehu ve te’ala, rekao je u Svojoj plemenitoj Knjizi: “O vjernici, propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (El-Bekare, 183) Dakle, da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve te’ala, ne bi ga prepisivao svim ljudima. Nadalje, na vrijednost ramazanskog posta upućuje i činjenica da je on razlog opraštanja grijeha […]

Continue reading …

Kako se klanja teravih-namaz

Comments Off on Kako se klanja teravih-namaz

Autor: Prof. dr. hfz. Halil Mehtić Teravih-namaz može se klanjati pojedinačno i skupno (u džematu) ali ga je, po mišljenju većine islamskih učenjaka, vrednije obavljati zajednički. Poslanik, s.a.v.s., u početku je praktikovao klanjati sam teravih-namaz, a potom s grupom ashaba koje bi zaticao u džamiji, da bi tu praksu kasnije prekinuo. Majka pravovjernih, Aiša, r.a., pričala je da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom izašao sredinom noći i klanjao kao imam u džamiji nekolicini ljudi. Sutradan su oni pričali o tome pa se druge noći sakupilo nešto više ljudi koji su sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., klanjali. I oni su pričali o tome pa se treće noći broj klanjača još više povećao. Allahov Poslanik, s.a.v.s., izašao je i klanjao pa su i oni […]

Continue reading …