Home » Archives by category » Ramazanski savjeti (Page 2)

Greške pri klanjanju teravih-namaza u Bosni

Comments Off on Greške pri klanjanju teravih-namaza u Bosni

1) Teravih namaz je nazvan TERAVIH, što je množina od arapske riječi TERVIHATUN, što znači ODMOR, PAUZA, jer se nakon svaka četiri rekata pravio odmor. 2) Selam se predaje nakon SVAKA DVA REKATA. Naš SEID SERDAREVIĆ, shodno ostalim hanefijskim izvorima, napominje da se nakon svaka dva rekata teravih-namaza predaje selam, što je praksa u slučaju nafila i noćnog namaza, ali je ZAČUĐUJUĆE što se kod nas prakticira da se selam predaje nakon četiri rekata, a neki čak i nakon deset rekata, što očito ODUDARA od naravi HANEFIJSKE PRAVNE ŠKOLE. 3) Čak Serdarević jasno podcrtava da je mustehab poslije svaka četiri rekata napraviti odmor koliko bi se moglo klanjati četiri rekata. Za to vrijeme može se učiti Kur’an, salavati, zikr činiti […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana III dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana III dio

Oprost grijeha u zadnjoj noći Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, naravno ukoliko ovaj mubarek mjesec provedu u postu i namazu. Ovo je Allahova blagodat kojom ih nagrađuje za djela koja su uspješno okončali, isto kao što i radnik dobija naknadu kada završi svoj posao. Allahova blagodat u ovom nagrađivanju Svojih robova manifestira se na tri načina: Prvi način: Propisao je činjenje dobrih djela koja će biti razlog opraštanja njihovih grijeha i podizanja njihovih stepena. Shodno tome, da im Uzvišeni Allah nije propisao ta dobra djela, oni Ga ne bi ni obožavali izvršavanjem tih djela, jer činjenica je da se ibadetom ne tretira ništa što nije određeno putem Allahove […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana II dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana II dio

Meleki traže oprost za postača Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne griješe prema Allahovim naredbama, već izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upućuju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upućuju dovu za postače kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, položaj i vrijednost njihova posta. Istigfar ima značenje traženja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiretu. A zar to nije jedna od najvećih potreba, jedan od najvećih ciljeva?! Svaki čovjek je grješnik, upropaštava svoju dušu, i kao takvome potreban mu je Allahov oprost. Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u Džennetu Uzvišeni […]

Continue reading …

Vrijednost mjeseca Ramazana I dio

Comments Off on Vrijednost mjeseca Ramazana I dio

Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska Zadah iz usta postača ljepši je Allahu subhanehu ve te’ala, od mirisa miska. (Buharija i Muslim) Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je Allahu Uzvišenom ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizašao iz ibadeta Allahu, subhanehu ve  te’ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Otuda, svako stanje koje proizilazi iz ibadeta i pokornosti Allahu subhanehu ve te’ala, Allahu je drago i Allah će za takvo stanje uzvratiti dobrim boljim i ljepšim. Zar ne vidite šehida koji je ubijen na Allahovom putu iz želje za uzdizanjem Allahove riječi?!  Doći će na Sudnji dan a iz njegove rane će istjecati krv: boja će biti boja krvi, […]

Continue reading …

Vrijeme Bajram namaza

Comments Off on Vrijeme Bajram namaza

Vrijeme  klanjanja bajram namaza jeste nakon izlaska sunca koliko tri metra,pa do podne. Prenosi se od Džunduba da je rekao: ” Vjerovjesnik a.s. klanjao nam je Ramazanski bajram,a sunce je izišlo koliko dva koplja(dužina dva koplja iznosi tri metra), a Kurban bajram kada je sunce izašlo koliko jedno koplje.” Kaže Eš-Ševkani da je ovaj hadis najbolji među hadisima koji govore o određivanju vremena bajram namaza. U hadisu se preporučuje  požurivanje s Kurban bajramom,a odgađanje Ramazanskog bajrama. Ibn Kudama kaže: “Sunnet je da se požuri s Kurban bajramom,kako bi se blagovremeno zaklao kurban, a da se odgodi Ramazanski bajram,kako bi se ostavilo prostora za davanje sadakatul fitra,a u tome ne znam da postoje razilaženje među ulemom. Izvor: “Fikhus-Sunnah” Autor: Sheikh Seyyid […]

Continue reading …

Izlazak žena i djece na Bajram

Comments Off on Izlazak žena i djece na Bajram

Izlazak na musalu za bajrame propisan je djeci i ženama bez obzira na to jesu li to djevojke,udate,mlade,starice,ili one koje su u hajzu. Ummu Aijja r.a., rekla je: “Naredio nam je Allahov Poslanik a.s. da izvedemo na Ramazanski i Kurbanski bajram punoljetne robinje,žene s menstruacijom i djevojke. Žene s menstruacijom ne bi klanjale,ali bi učestvovale u dobru i dovi muslimana.”(Mutefekun Alejhi) Ibn Abbas prenosi  da je Allahov Poslanik a.s. izvodio svoje žene i kćerke na Bajrame.(Ibn Madždže, i El-Bejheki) Ibn Abbas kaže: “Izašao sam sa Allahovim Poslanikom a.s.(izašao je sa Allahovim Poslanikom,a tada je bio dijete),na Ramazanski ili Kurbanski bajram. Zatim je klanjao,pa onda održao hutbu. Nakon toga je otišao ženama,održao im predavanje,podsjetio ih i naredio im da djele sadaku.”(Predanje […]

Continue reading …

Tevba (pokajanje) u Ramazanu

Comments Off on Tevba (pokajanje) u Ramazanu

Privedite mjesec Ramazan kraju sa iskrenim pokajanjem Allahu od grijeha,i nastojte da Mu se približite djelima s kojima je zadovoljan,jer je čovjek uvijek sklon pogrešci i prijestupu. Svi sinovi Ademovi su grešnici,a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Uzvišeni je Allah podstaknuo u Svojoj Knjizi,i Allahov Poslanik u svome sunnetu,na traženje oprosta i pokajanje Allahu. Kaže Uzvišeni: ” I da od Gospodara svoga oprosa tražite i da se pokajete,a On će vam da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete-pa,ja se,zaista,bojim za vas patnje na Velikom danu.”(Hud,3) “Reci: ‘Ja sam doista čovjek kao i vi,samo-meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog,zato Njega iskreno obožavajte i od Njega […]

Continue reading …

Povećani ibadet u zadnjoj trećini Ramazana

Comments Off on Povećani ibadet u zadnjoj trećini Ramazana

U zadnjih noći plemenitog mjeseca Ramazana,nalazi se i Lejletu-l-kadr,noć koju je Allah Uzvišeni odlikovao  nad drugim noćima i noć čijom je vrijednošću i dobrom počastio ovaj ummet.Njenu vrijednost Allah subahnehu we teala spominje u svojoj Knjizi: “Mi smo počeli da je(knjigu Kur’an) u Blagoslovljenoj noći objavljujemo,- i Mi doista,opominjemo- u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi Našoj! Mi smo,zaista slali Poslanike kao milost Gospodara tvoga-On,uistinu,sve čuje i sve zna-Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih-ako čvrsto vjerujete,drugog boga osim Njega nema;On život i smrt daje-Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!”(Ed-Duhan,3-8) Svevišnji Allah naziva Knjigu blagoslovljenom zbog velikog dobra bereketa i vrijednosti Lejletu-l-kadra. Bereket i blagoslov noćo kadra ogleda se i u činjenici da je […]

Continue reading …

Nadoknada itikafa

Comments Off on Nadoknada itikafa

Ko dobrovoljno započne itikaf,a potom ga prekine,pohvalno je da to nadoknadi,a neki smatraju da je to i obavezno. Et-Tirmizi veli: “Ulema se razišla o pitanju nadoknade itikafa osobe koja je prekinula itikaf prije nego je boravila onoliko koliko je naumila. Malik smatra da ako čovjek prekine itikaf,mora ga nadoknaditi. Kao dokaz navodi hadis Božijeg Poslanika a.s.u kojem se prenosi da je prekinuo itikaf(deset posljednjih dana Ramazana),a potom je to nadoknadio s deset dana u ševvalu.Eš-Šafi smatra da ako se čovjek zavjetom ne obaveže na itikaf ili na neki drugi način,te dobrovoljno boravi u itikafu i prekine ga,on ga ne mora nadoknađivati,osim ako ga dobrovoljno želi nadoknaditi.Također,Eš-Šafi smatra da svako djelo koje čovjek ne mora izvršiti,ali ga počne izvršavati pa ga […]

Continue reading …

Šta kvari itikaf

Comments Off on Šta kvari itikaf

Itikaf će pokvariti ako se uradi nešto od sljedećih radnji: 1.Izlazak iz džamije bez šerijatski opravdane potrebe,pa makar to bilo i nakratko,jer se na taj način propušta boravak u džamiji,što je sastavni dio itikafa; 2.Otpadništvo(riddet)od islama,jer se to kosi s ibadetom i zbog ajeta: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao,tvoja će djela zasigurno propasti.”(Ez-Zumer 65) 3.Gubljenje razuma usred ludila ili pijanstva i nemogučnost zdravog rasuđivanja; 4.Menustracija i postporođajno krvarenje 5.Spolno općenje,jer Svevišnji kaže: “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama.To su Allahove granice,i ne približujte im se!”(El Beqara,187) Dodir bez strasti ne smeta,jer su Allahovog Poslanika a.s. njegove žene češljale dok je on bio u itikafu. Ebu Hanifa i Ahmed o poljupcu i strastvenom dodiru […]

Continue reading …