Home » Archives by category » Ramazanski savjeti (Page 3)

Dozvoljenje radnje tokom itikafa

Comments Off on Dozvoljenje radnje tokom itikafa

U itikafu su dozvoljene sljedeće radnje: 1. Dovoljeno je napustiti mjesto itikafa,da bi ispratio svoju porodicu. Safija veli: “Jednom prilikom je Allahov Poslanik bio u itikafu,te sam ga navečer došla posjetiti. Pričala sam  s njim,a potom sam ustala i krenula nazad,te on ustade i otprati me do kuće Usame ibn Zejda,gdje sam stanovala.(El Hatabi veli: […]

Continue reading …

Pohvalne i pokuđene radnje za osobu u itikafu

Comments Off on Pohvalne i pokuđene radnje za osobu u itikafu

U itikafu je poželjno obavljati što više nafila,posvetiti se namazu,učenju Kur’anu,izgovaranju: “subhanAllah”(slava Allahu), “elhamdulillah”(hvala Allahu), “la ilahe illallah”(nema boga sem Allaha), “Allahu Ekber”(Allah je najveći), estagfirullah”(Allahu,oprosti mi),donošenju salavata i selama na Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i učenju dova kojima će se približavati Allahu,i koje će ga povezati s Gospodarom,uzvišen neka je On! Ono što […]

Continue reading …

Kada čovjek stupa u itikaf i kada izlazi

Comments Off on Kada čovjek stupa u itikaf i kada izlazi

Već smo spomenuli da dobrovoljni itikaf nema određeno vrijeme. Znači,kad god čovjek ode u džamiju s namjerom da se svojim boravkom u njoj približi Allahu,on je u itikafu sve dok ne izađe iz nje. Naprimjer,ako zanijeti  da će boraviti posljednjih deset dana  Ramazana,treba stupiti u itikaf prije zalaska sunca. Ebu Seid prenosi da je Allahov […]

Continue reading …

Post osobe u itikafu

Comments Off on Post osobe u itikafu

Lijepo je da osoba u itikafu posti,ali ako i ne posti, nema smetnje. Abdullah Ibn Omer r.a. prenosi da je Omer rekao: “O Allahov Poslaniče,u džahilijjetu sam se zavjetovao da ću u Mesdžidul- haramu boraviti jednu noć u itikafu!” -“Ispoštuj to”, reče on.(Buharija) Poslanikova naredba Omeru da ispoštuj zavjet(noću) jeste dokaz da post nije uvjet […]

Continue reading …

Kakva džamija mora biti da bi se u njoj mogao činiti itikaf

Comments Off on Kakva džamija mora biti da bi se u njoj mogao činiti itikaf

Učenjaci su se razišli po tom pitanju. Ebu Hanifa, Ahmed, Ishak i Ebu Sevr smatraju da se itikaf može činiti u svakoj džamiji u kojoj se klanja pet dnevnih namaza i džuma namaz. Dokaz za to jeste hadis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: “U svakoj džamiji koja ima svoga imama i mujezina itikaf se […]

Continue reading …

Ruknovi itikafa

Comments Off on Ruknovi itikafa

Suština itikafa jeste boravak u džamiji s nijjetom približavanja Allahu dž.š. Prema tome, kad bi čovjek boravio u nekom drugom zdanju,ili ne učini nijjet,takav se njegov boravak ne bi ubrajao u itikaf.  Dokaz da je nijjet obavezan jeste ajet: “… a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno,kao pravovjerni,vjeru ispovjedaju.”(El-Bejjina,5)  i […]

Continue reading …

Trajanje itikafa

Comments Off on Trajanje itikafa

Obavezujući itikaf traje u skladu sa zavjetom koji je čovjek imenovao.Tako,naprimjer,ako se zavjetovao da će itikafiti jedan dan,ili više,on mora to i ispoštovati. Međutim,dobrovoljni itikaf nije ograničen vremenom. Počinje onog trena kad čovjek zanijeti i odluči boraviti u džamiji,svejedno da li to bilo kratak ili dugačak period. Bit će nagrađen prema provedenom vremenu u džamiji.Ako […]

Continue reading …

Spominjanje Allaha tokom posta u Ramazanu

Comments Off on Spominjanje Allaha tokom posta u Ramazanu

Od mudrosti posta jeste i da se srce za vrijeme ramazanskog posta više posvečuju razmišljanju i spominjanju Allaha subhanehu we teala.Kada čovjek upražnjava svoje strasti,zaboravlja na Svevišnjeg Allaha,srce mu postaje grubo,tvrdo,često bude slijep kada je u pitanju istina,Allahova riječ. Zbog toga je Allahov Poslanik a.s. preporučivao da se umjereno jede i pije,pa je rekao: “Dovoljno […]

Continue reading …

Postom se postiže bogobojaznost

Comments Off on Postom se postiže bogobojaznost

Mudrost posta jeste i to što se postom postiže bogobojaznost,kao što kaže Uzvišeni:” O vjernici, propisuje vam se post,kao što je bio propisan i onima  prije vas,da biste bogobojazni bili,da biste se grijeha klonili.”(El Beqare,183) Postaču se naređuje da u toku posta čini djela pokornosti i ustegne se od grijeha i loših djela,kao što Vjerovjesnik  […]

Continue reading …

Post, ibadet koji čovjeka približava Allahu

Comments Off on Post, ibadet koji čovjeka približava Allahu

Jedna od mudrosti ogleda se u činjenici da je post ibadet koji približava njegovom Gospodaru,ostavljanjem svega onoga što  čovjek voli i za čime žudi; hrane,pića, i snošaja. Ovim se jasno pokazuje istinitost čovjekove vjere,potpunost njegove pokornosti Allahu,snaga čovjekove ljubavi prema Gospodaru i nada u nagradu Uzvišenog Gospodara,jer čovjek ne ostavlja ono što voli,za čime žudi,osim […]

Continue reading …