Home » Archives by category » Ramazanski savjeti (Page 4)

Poslanikova a.s. uputa u vezi s postom

Comments Off on Poslanikova a.s. uputa u vezi s postom

Cilj posta je čovjekovo suzdržavanje strasti,da bi se tako pripremio za ono što će ga odvesti do vrhunca sreće i prihvatio ono što će dušu očistiti i u čemu je njen vječni život.Glad i žeđ slamaju žestinu u duši i podsjećaju čovjeka na gladne i siromašne. Manjim unosom hrane i pića u tijelo sužava se […]

Continue reading …

Ko umre a na njemu ostane dug posta

Comments Off on Ko umre a na njemu ostane dug posta

Islamski učenjaci su saglasni da ako čovjek umre,a nije naklanjao sve propuštene namaze,niko nije dužan to učiniti za njega. Isto su saglasni da ako je čovjek slab,a još živi,niko nije dužan postiti za njega. Učenjaci su se razišli o pitanju čovjeka koji umre,a ostao mu je post koji je mogao napostiti dok je bio živ. […]

Continue reading …

Post djeteta

Comments Off on Post djeteta

I pored toga što dijetetu post nije obavezan,staratelj će mu naređivati da posti,kako bi se ono naviklo na post,naravno,ako to ono može izdržati. Ruebjjia bint Muavviz veli da je Allahov Poslanik a.s.ujutru na dan ašure poslao vijest okolnim mediinskim naseljima: “Ko je osvanuo posteći,neka dovrši post,a onaj ko ne posti,neka posti do kraja dana!” Nakon […]

Continue reading …

Pljuvačka, prašina, brašno dok se prosijava i slične stvari kojih se postač ne može sačuvati

Comments Off on Pljuvačka, prašina, brašno dok se prosijava i slične stvari kojih se postač ne može sačuvati

Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, veli: “Nema smetnje da proba hranu koju sprema, ili nešto što namjerava kupiti.” Hasan je svome bratiću u ustima mekšao badem, što je i Ibrahim dozvolio. Što se tiče žvakaće gume, njeno je žvakanje pokuđeno, pod uvjetom da se ne komada. To je stav Eš-Šabija, En Nehaija, Eš-Šafija, hanefija i hanbelija. […]

Continue reading …

Ispiranje usta i nosa,osim ako se u tome pretjera u Ramazanu

Comments Off on Ispiranje usta i nosa,osim ako se u tome pretjera u Ramazanu

Lekit ibn Sabira veli da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “A kada ispireš nos,temeljito to radi,osim kada postiš.”(Bilježe ga autori Sunena,a et Tirmizi ga ocjenjuje vjerodostojnim) Učenjaci smatraju da je postaču pokuđeno uzimati lijekove za nos(ušmrkavanjem),i kažu da će se tako omrsiti,a za to imaju potporu u hadisu. Ibn Kudama veli: “Ako u toku abdesta,prilikom […]

Continue reading …

Poljubac, za onog ko se može kontrolirati u Ramazanu

Comments Off on Poljubac, za onog ko se može kontrolirati u Ramazanu

Prenosi se da je Aiša r.a. kazala: “Allahov Poslanik a.s. ljubio je dok je postio,milovao(naslađivao) se dok je postio,ali je on najbolje od vas kontrolirao svoj spolni organ!” Omer r.a veli: “Jednog dana nisam se mogao suzdržati,te sam poljubio svoju ženu,a postio sam! Potom sam otišao Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao sam […]

Continue reading …

Odricanje stvari koje ne priliče postu

Comments Off on Odricanje stvari koje ne priliče postu

Post je najbolji ibadet,Allah ga je propisao kako bi se tijelo iščistilo i naviklo na činjenje dobra. Prema tome,postač se treba suzdržati od stvari koje će narušiti njegov post,te mu uskratiti nagradu i bogobojaznost koju je Svevišnji spomenuo u ajetu: “O vjernici,propisuje vam se post,kao što je bio propisan onima prije vas,da biste bogobojazni bili.”(El […]

Continue reading …

Dova prilikom iftara i u toku posta

Comments Off on Dova prilikom iftara i u toku posta

Abdullah ibn Amr ibn el-As prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao: “Zaista se postaču dova ne  odbija prilikom iftara!” Kad bi se Abdullah iftario,govorio bi: “Allahumme inni es’eluke birahmetikel-leti vesi’at kulle šej’in en tagfire li.” (Allahu molim Te u ime Tvoje milosti,koja sve obuhvata,da mi oprostiš.” (Ibn Madždže) Prenosi se da je Poslanik a.s.govorio: “Žeđ […]

Continue reading …

Požurivanje s iftarom

Comments Off on Požurivanje s iftarom

Poželjno je da postač požuri s iftarom čim sunce zađe. Sehl ibn Sa’d veli da je Vjerovjesnik salallahu alejhi ve sellem rekao:”Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom.”(Buharija i Muslim) Treba se iftariti neparnim brojem datula,a ako nema,onda vodom. Enes r.a. veli: “Allahov Poslanik,a.s., iftario bi se s nekoliko datula prije […]

Continue reading …

Sehur

Comments Off on Sehur

Islamski su učenjaci saglasni da je pohvalno ustajati na sehur,ali da nije grešan onaj ko ga propusti. Enes r.a. veli da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Ustajte na sehur,u sehuru je berićet.”(Buharija i Muslim) Mikdam ibn Madijekrib prenosi da je Alalhov Poslanik salallahu alejhi we sellem rekao: “Ustajte na sehur,jer je to berićetna […]

Continue reading …