Home » Archives by category » Sira

Allahov poslaniče, da sam tvoj……

Allahov poslaniče i moj miljeniče, zamišljam sebe da živim u tvoj vakat, zamišljam da sam jedan od ashaba, živim blizu tvoje kuće i tvoje džamije. A onda se zamišljam u raznim situacijama, društvenim i ljudskim. U svakom primjeru, osjetim tvoju dobrotu i plemenitost. Osobine koje danas iščezavaju među muslimanima. Allahov poslaniče, kad bi bio tvoj […]

Poslanikova, s.a.v.s., uputa glasačima na izborima

Comments Off on Poslanikova, s.a.v.s., uputa glasačima na izborima

Ebu Musa, r.a., da je rekao: Ušao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa još dvojicom mojih amidžića. Jedan od njih reče:  “Allahov Poslaniče, postavi nas za upravitelje nad nečim što ti je Allah dao.” Autor: Dr. Šefik Kurdić I drugi je rekao slično prvom, pa Poslanik, s.a.v.s., reče:  “Mi, tako mi Allaha, upravu ne dajemo […]

Continue reading …

Da su ONI bili na NJEGOVOM mjestu!?

Comments Off on Da su ONI bili na NJEGOVOM mjestu!?

Da su NJIH stanovnici Taifa, sramno protjerali i ponizili i da je NJIMA došao melek Džibril sa prijedlogom da na stanovnike Taifa sruši brda, ONI bi vjerovatno pristali, ali Poslanik, s.a.v.s., nije, nego je rekao Džibrilu i Meleku zaduženom za brda:“Želim da Allah od njih izvede na pravi put one koji će obožavati Jednog Allaha […]

Continue reading …

Činjenice o Poslaniku, s.a.v.s., o kojima nikada nismo razmišljali

Comments Off on Činjenice o Poslaniku, s.a.v.s., o kojima nikada nismo razmišljali

Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda, s.a.v.s., i izdvojio ga među ostalim stvorenjima da njime okonča vjerovjesništvo, pa kaže: Ali je on Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. (el-Ahzab, 40) Nakon toga ga je učinio uzorom za se ljude, kazavši:  Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor, za onoga ko se nada Allahu, Sudnjem danu i Allaha […]

Continue reading …

Učini i ti svoju hidžru

Comments Off on Učini i ti svoju hidžru

O ti, uspavani, zalutali, odbjegli. Dođi i uhvati se za halku spasa. Dođi prije nego te ovo more nemorala i zla potopi. Ukrcaj se na lađu spasa. Ovu nije pravio Nuh a.s., ali će pomoći nama malim sitnim stvorenjima da se uzdignemo iznad propalica. Učini hidžru iz gafleta u čistu vjeru predaka. Piše: Senija Braković […]

Continue reading …

Najniži i najviši stepen u Džennetu

Comments Off on Najniži i najviši stepen u Džennetu

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhi selam, je upitao Uzvišenog Allaha: ‘Gospodaru, ko će i mati najniži stepen u Džennetu?’ Allah mu je objavio: ‘To je čovjek koji će doći pred Džennet nakon što sve džennetlije uđu u Džennet, pa će mu biti rečeno: […]

Continue reading …

Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Comments Off on Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Kompletan život Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u znaku tevekkula i istinskog oslonca na Allaha, a ovdje ćemo navesti samo neke primjere da bi nam bilo jasnije njegovo značenje. Jedanput se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odmarao sa ashabima u jednoj dolini i legao je ispod stabla, a prethodno je sablju okačio o […]

Continue reading …

Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Comments Off on Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Imam Buharija bilježi predaju u kojoj stoji da je Omer, radijallahu anhu rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, kod tebe ulaze kreposni i čestiti ljudi i oni koji to nisu, pa naredi svojim ženama da nose hidžabe, tj. nikabe.” Nakon toga, a u vrijeme Zejnebine svadbene gozbe, objavljeni su ajeti o hidžabu, u […]

Continue reading …

Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Comments Off on Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Kada je umrla Poslanikova supruga Hatidža, on je naredio da je gasule Ummul-Fadl i Ummu Ejmen, a nakon njene smrti, Ummul-Fadl je u tim teškim trenucima bila najbolja potpora i podrška Allahovom Poslaniku tj. Nakon što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učinio Hidžru u Medinu, ona je ostala u Mekki sa svojim mužem Abbasom […]

Continue reading …

Islam kao vjenčani dar

Comments Off on Islam kao vjenčani dar

Ebu Talha se zaputio kući Ummu Sulejm i obratio joj se po nadimku rekavši: “O Ummu Sulejm, došao sam da te prosim. Nadam se da se neću vratiti razočaran.” Ona reče: “Tako mi Allaha, o Ebu Talha, takav kao ti se ne odbija. Međutim, ti si nevjernik, a ja muslimanka, nije mi dozvoljeno udati se […]

Continue reading …