Home » Archives by category » Sira

Allahov poslaniče, da sam tvoj……

Allahov poslaniče i moj miljeniče, zamišljam sebe da živim u tvoj vakat, zamišljam da sam jedan od ashaba, živim blizu tvoje kuće i tvoje džamije. A onda se zamišljam u raznim situacijama, društvenim i ljudskim. U svakom primjeru, osjetim tvoju dobrotu i plemenitost. Osobine koje danas iščezavaju među muslimanima. Allahov poslaniče, kad bi bio tvoj komšija siromah, siguran sam, da gladan ne bih zaspao. Allahov poslaniče, kad bi bio slijepac, siguran sam, da bi me uvijek do džamije i pijace vodio. Allahov poslaniče, kad bi bio invalid, siguran sam, da bi mene i moja kolica gurao gdje god bude trebalo. Allahov poslaniče, kad bi bio bolesnik, siguran sam, da bi me redovno obilazio. Allahov poslaniče, kad bi grijeh ili grešku […]

Poslanikova, s.a.v.s., uputa glasačima na izborima

Comments Off on Poslanikova, s.a.v.s., uputa glasačima na izborima

Ebu Musa, r.a., da je rekao: Ušao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa još dvojicom mojih amidžića. Jedan od njih reče:  “Allahov Poslaniče, postavi nas za upravitelje nad nečim što ti je Allah dao.” Autor: Dr. Šefik Kurdić I drugi je rekao slično prvom, pa Poslanik, s.a.v.s., reče:  “Mi, tako mi Allaha, upravu ne dajemo nikome ko je traži niti onome ko za njome žudi.” (Hadis bilježi Muslim) Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u ovom hadisu zabranio traženje vlasti i položaja. Ta zabrana se ponavlja i u narednim hadisima. Postavlja se pitanje kako tu zabranu razumjeti, ako Uzvišeni Allah u Kur’anu, u suri Jusuf, spominje: Postavi me za čuvara riznica… (Jusuf, 55). Na osnovu svih argumenata koji zabranjuju i onih koji […]

Continue reading …

Da su ONI bili na NJEGOVOM mjestu!?

Comments Off on Da su ONI bili na NJEGOVOM mjestu!?

Da su NJIH stanovnici Taifa, sramno protjerali i ponizili i da je NJIMA došao melek Džibril sa prijedlogom da na stanovnike Taifa sruši brda, ONI bi vjerovatno pristali, ali Poslanik, s.a.v.s., nije, nego je rekao Džibrilu i Meleku zaduženom za brda:“Želim da Allah od njih izvede na pravi put one koji će obožavati Jednog Allaha i neće mu širk činiti.“ Autor: Saudin Cokoja, prof. Da su ONI proglasili Islamsku državu u Medini u kojoj su bila tri velika jevrejska plemena, vjerovatno bi ih pobili i protjerali, ali nisu, istinsku državu u Medini proglasio je Poslanik, s.a.v.s., koji je sa stanovnicima Medine, Jevrejima, potpisao dokument u kojima im je zagarantovao sva vjerska i ljudska prava. Da su ONI učestvovali na Bedru, […]

Continue reading …

Činjenice o Poslaniku, s.a.v.s., o kojima nikada nismo razmišljali

Comments Off on Činjenice o Poslaniku, s.a.v.s., o kojima nikada nismo razmišljali

Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda, s.a.v.s., i izdvojio ga među ostalim stvorenjima da njime okonča vjerovjesništvo, pa kaže: Ali je on Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. (el-Ahzab, 40) Nakon toga ga je učinio uzorom za se ljude, kazavši:  Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor, za onoga ko se nada Allahu, Sudnjem danu i Allaha puno spominje. (el-Ahzab, 21) Autor: Dr. Selman el – Avde Na osnovu svega, jasno je da je Poslanikov, s.a.v.s., život bio otvorena stranica svim ljudima koji su živjeli u njegovo vrijeme; i neprijateljima i prijateljima, i muškarcima i ženama, i starim i mladim, bliskim i udaljenim. Oni su znali najpreciznije detalje njegovog života i biografije, znali su njegove lične osobenosti i stvari iz javnog života. […]

Continue reading …

Učini i ti svoju hidžru

Comments Off on Učini i ti svoju hidžru

O ti, uspavani, zalutali, odbjegli. Dođi i uhvati se za halku spasa. Dođi prije nego te ovo more nemorala i zla potopi. Ukrcaj se na lađu spasa. Ovu nije pravio Nuh a.s., ali će pomoći nama malim sitnim stvorenjima da se uzdignemo iznad propalica. Učini hidžru iz gafleta u čistu vjeru predaka. Piše: Senija Braković Krenimo zajedno. Hajde daj mi ruku svoju. Ova moja nije ruka spasa, ali će zajedno sa tvojom da se bori da probije zidove harama koji se zidaju oko nas. Zajedno ćemo ih preskakati, zaobliaziti, rušiti. Ali samo uz pomoć Onoga za čije ćemo se uže uhvatiti. Pa zar misliš da je Muhammed, neka je Njegov mir i spas na njega, mogao sam da pobijedi onoliku […]

Continue reading …

Najniži i najviši stepen u Džennetu

Comments Off on Najniži i najviši stepen u Džennetu

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhi selam, je upitao Uzvišenog Allaha: ‘Gospodaru, ko će i mati najniži stepen u Džennetu?’ Allah mu je objavio: ‘To je čovjek koji će doći pred Džennet nakon što sve džennetlije uđu u Džennet, pa će mu biti rečeno: -Uđi u Džennet! On će odgovoriti: -Gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada?! Allah će mu onda reći: -Jesi li zadovoljan da imaš u Džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva? Odgovorit će: -Jesam, Gospodaru! Onda će mu Allah reći: -Tebi pripada četiri puta toliko. Čovjek će reći: -Zadovoljan sam, Gospodaru! Allah će mu opet […]

Continue reading …

Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Comments Off on Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Kompletan život Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u znaku tevekkula i istinskog oslonca na Allaha, a ovdje ćemo navesti samo neke primjere da bi nam bilo jasnije njegovo značenje. Jedanput se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odmarao sa ashabima u jednoj dolini i legao je ispod stabla, a prethodno je sablju okačio o stablo. Njegovi ashabi su se bili razišli po dolini tražeći svaki sebi stablo da legnu u njegovu hladovinu. Nedugo zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ih je, a kada su se okupili , vidjeli su pored njega nepoznatog čovjeka sa sabljom u ruci. Tada im je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ovaj čovjek je došao dok sam ja spavao i uzeo je moju […]

Continue reading …

Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Comments Off on Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Imam Buharija bilježi predaju u kojoj stoji da je Omer, radijallahu anhu rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, kod tebe ulaze kreposni i čestiti ljudi i oni koji to nisu, pa naredi svojim ženama da nose hidžabe, tj. nikabe.” Nakon toga, a u vrijeme Zejnebine svadbene gozbe, objavljeni su ajeti o hidžabu, u mjesecu zu-l-ka’detu pete godine po Hidžri. (Tefsir Ibn Kesir, III tom, str. 503) Zejneb je bila poznata po svojoj pobožnosti i ustrajnosti u ibadetu, kao i po tome što je mnogo dijelila sadaku, posebno jetimima i udovicama i to od onoga što je vlastitim rukama zaradila. Prenosi se od Aiše da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prva koja će se od vas pridružiti […]

Continue reading …

Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Comments Off on Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Kada je umrla Poslanikova supruga Hatidža, on je naredio da je gasule Ummul-Fadl i Ummu Ejmen, a nakon njene smrti, Ummul-Fadl je u tim teškim trenucima bila najbolja potpora i podrška Allahovom Poslaniku tj. Nakon što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učinio Hidžru u Medinu, ona je ostala u Mekki sa svojim mužem Abbasom i obavještavala Poslanika tj. o svemu što se događalo u Mekki. Između ostalog, Ummu-Fadl je odigrala značajnu ulogu u Mekki, nakon što je stigla vijest o pobjedi muslimana i teškom i neočekivanom porazu nevjernika. U predaji koju prenosi Ebu Rafi stoji: “Ja sam bio sluga Abbasa ibn Abdulmuttaliba i našu kuću je već bilo obasjalo svjetlo Islama, jer smo Islam primili ja i Ummul-Fadl. Allahov […]

Continue reading …

Islam kao vjenčani dar

Comments Off on Islam kao vjenčani dar

Ebu Talha se zaputio kući Ummu Sulejm i obratio joj se po nadimku rekavši: “O Ummu Sulejm, došao sam da te prosim. Nadam se da se neću vratiti razočaran.” Ona reče: “Tako mi Allaha, o Ebu Talha, takav kao ti se ne odbija. Međutim, ti si nevjernik, a ja muslimanka, nije mi dozvoljeno udati se za tebe. Ako primiš Islam, to je moj mehr, drugi mi ne treba.” Rekao je: “Pusti me da razmislim”, i vratio se kući. Sutradan je došao i pred Gumejsom izjavio: “Svjedočim da nema istinskog boga, osim Allaha, Jedinog Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik.” Ona je na to radosno rekla: “Sada·kad si primio Islam, želim te za muža.” Nakon […]

Continue reading …