Home » Archives by category » Sira (Page 4)

Iskrenost Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Comments Off on Iskrenost Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori najiskrenije. Njegove riječi su istina,iskrenost i pravda. Nije poznato da je ikada slagao ni u zbilji ni u šali,štaviše zabranio je laž i ukorio lažove: ” Iskrenost vodi ka dobročinstvu,a dobročinstvo Džennetu. Čovjek će stalno govoreći istinu i težeći iskrenosti,biti upisan kod Allaha kao iskren…”(Buhari i Muslim bilježe ovaj hadis od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu) On nas je obavjestio da vjernik može biti škrtica i kukavica,ali da nikada ne može biti lažov. Upozorio je na laž koja se izgovara u šalikako bi se ljudi smijali. On je živio,a iskrenost mu je bila prijatelj i pratilac. Dovoljan pokazatelj njegove iskrenosti je to što je ljudima prenio od Allaha dž.š.vijesti o nevidljivom i nedokučivom svijetu. […]

Continue reading …

Poslanikova darežljivost

Comments Off on Poslanikova darežljivost

On je najplemenitije i najdarežljivije Allahovo stvorenje. Dlan mu je oblak dobra,a ruka kiša plemenitosti. Štaviše,on je u dobru brži i hitriji od vjetra,nije znao reći ‘ne’ osim u svjedočenju(tešehhudu). Muhammed a.s. je udjeljivao i onome ko se nije bojao siromaštva,jer je poslan da upotpuni moralne vrijednosti. On je prvak darežljivih i najodabraniji od sviju. Dijelio je stado ovaca,dao je svakom plemenskom vođi po sto deva. Njegovo dobročinstvo se izlilo na ljude,njegova hrana je bila pristupačna svima,njegova šaka je bila blagodarna,njegova prsa su bila prostrana,njegova ćud je bila blaga,a lice nasmijano. Dijeli u neimaštini,plemenit u siromaštvu. Potrebni uzima iz njegovog iemtka,bliski je počašćen onim što je u njegovom posjedu; onaj ko ima potrebu u nečemu utješi se njegovim vlasništvom;strancu daje […]

Continue reading …

Poslanikova hrabrost

Comments Off on Poslanikova hrabrost

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čovjek najhrabrijeg srca. O njegovoj hrabrosti dovoljno govori to što on nikada nije pobjegao iz bitke,nije izostao ni iz jedne borbe,niti se povukao iz rata. U trenutku kada bi se vodila ogorčena borba,kada bi se rat rasplamsao i buknuo,kada bi glave letjele i koplja se lomila o lobanjama,tada bi najodabranije Allahovo stvorenje,Allahov Poslanik a.s. bio postojana srca i smirene duše. Posjedovao je mi i sigurnost u svoga Gospodara koji su bili dovoljni cijelom narodu i snažni da preplave vojsku. Kada je bio u pećini sa Ebu Bekrom es-Sidikom r.a.,okružili su ih kurejšijski nevjernici noseći oštre sablje i srca ispunjena mržnjom želeći život Allahovog Poslanika a.s.po svaku cijenu. A jeli on goloruk? Vidjevši da […]

Continue reading …

Otvaranje Poslanikovih prsa

Comments Off on Otvaranje Poslanikovih prsa

Enes ibn Malik, r.a., kazivao je da je Allahovom Poslaniku došao Džibril, a.s., dok se igrao s dječacima, uzeo ga i položio na zemlju, rascijepio mu prsa do srca, izvadio iz srca jedan crni ugrušak i rekao: “Ovo je šejtanov dio u tebi”. Zatim je srce zemzem-vodom oprao u zlatnom lavoru, zamladio mu posjekotinu i vratio ga na njegovo mjesto. Dječaci su trčeći otišli njegovoj pomajci, zapravo dojilji, i kazali joj: “Muhammed je ubijen!” Kad su mu ponovo prišli, zatekli su ga blijedog. Enes ibn Malik je tvrdio: “Viđao sam taj ožiljak na njegovim grudima.” (Muslim, Fial-iman, Al-Isra; Al-Nasa’i, Fial-salah, Ayn furidat al-salah.) O porijeklu tog ožiljka kazivala je i Halima As-Sa’dijja, dojilja Allahovog Poslanika. Iako ona o tome kazuje […]

Continue reading …

Dolazak Muhammeda, a.s., u Medinu

Comments Off on Dolazak Muhammeda, a.s., u Medinu

Jednoga da, dok su muslimani čekali dolazak Muhammeda, a.s., jedan jevrej iz Jesriba im se obrati: “O narode Kajle, čovjek kojeg ste čekali konačno je stigao.” Bio je petak i Muhammed, a.s., obavio je namaz u džamiji u dolini Ranukna. Muslimani Jesriba dolazili su sa svih strana da bi vidjeli čovjeka kojeg nisu poznavali, ali kojega su dušom i srcem voljeli, u čije Poslanstvo su vjerovali i čije ime su mnogo puta tokom dnevnih molitvi spominjali. Monogo uglednih ljudi je pozvalo Poslanika da boravi u njihovim domovima, nudeći mu komfor, sigurnost i zaštitu. Pošto im se izvinuo, Muhammed, a.s., popeo se na svoju devu, pustivši je da slobodno ide prema gradu. Išavši okružena muslimanima, koji su joj oslobađali put, stanovnici […]

Continue reading …

Hidžra-simbol žrtvovanja na Allahovom putu

Comments Off on Hidžra-simbol žrtvovanja na Allahovom putu

Brojne su pouke i poruke Hidžre.Jedna od veoma važnih jeste da je hidžra pojam žrtvovanja na Božijem putu.prvi muslimani su ostavili svoj zavičaj,imetak,kuće,imanja itd. svjedočeći da im je vjera preča od bilo čega drugog. Za vrijeme Hidžre bila je velika spremnost na žrtvovanje svih vjernika koji su se nalazili u Poslanikovom okruženju. Sjetimo se Alije,mladića koji ostaje u Poslanikovoj posteli i tako biva izložen smrtnoj opasnosti jer ga mogu sasjeći sablje združenih arapskih plemena,koja su se dogovorila da ubiju Allahovog Poslanika.Sjetimo se Esme,djevojke koja je imala zadatak da donosi hranu u pećinu Sevr,mjesto gdje su se bili sklonili Allahov Poslanik i njen otac Ebu Bekr. Mušrički vođa Ebu Džehl šamara i tuče Esmu,toliko da joj teče krv kako bi od […]

Continue reading …

Poznate ličnosti o Muhammedu s.a.v.s!

Comments Off on Poznate ličnosti o Muhammedu s.a.v.s!

Sarogini Naidu, poznati Indijski pjesnik, kaže o Islamu:” Islam je bila prva religija koja je podučavala i praktikovala demokratiju: u džamiji, kada se poziv za molitvu oglasi ( ezan) i vjernici se skupe zajedno, demokratija islama je utjelovljena pet puta dnevno, kada seljak i kralj kleknu rame uz rame i izjavljuju:”Bog je najveći”…Bio sam iznenađen,svaki put iznova, od ove nedjeljive sloge Islama koja čini čovjeka instiktivno bratom.” U Britanskoj enciklopediji se kaže:”Muhammed je najupiješniji od svih Poslanika i vjerskih ličnosti.”, također se kaže:”…masa detalja u ranijim izvorim pokazuje da je on bio pošten i pravedan čovjek, koji je zadobio poštovanje i lojalnost ( vjernost ) drugih koji su isto tako bili pošteni i pravedni.”(Vol.12) Govoreći o ličnosti Muhammeda (s.a.v.s), Mahatma […]

Continue reading …

POSLANIKOVO PODUČAVANJE ŠALOM I IGROM

Comments Off on POSLANIKOVO PODUČAVANJE ŠALOM I IGROM

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,se nekada u pojedinim prilikama šalio i poigravao sa svojim ashabima,međutim,i tada nije ništa osim istine govorio.Podučavao ih je mnogim stvarima iz znanja o vjeri kroz šalu i igru. Prenose Buhari,Muslim,Ebu Davud,Tirmizi i Ibn Madže sa Ebu Davudovom verzijom od Enesa b.Malika r.a,da je rekao:”Poslanik a.s.,je dolazio kod nas.Ja sam imao mlađeg brata koji se zvao Ebu ‘Umejr koji je imao malu pticu poput vrapca,sa kojom se igrao.Ona mu je uginula,a toga dana i Poslanik a.s.,je došao.Kad ga je vidio tužna upita:”Šta mu je?” Odgovoriše mu:”Uginula mu je ptičica.- Poslanik s.a.w.s. mu reče:”O Ebu ‘Umejre,šta je to uradila ptičica?” **Prenose Ebu David i Tirmizi,od Enesa r.a,da je rekao:”Jedan čovjek je zatražio od Poslanika s.a.w.s. da mu […]

Continue reading …

DEVA SE JADALA POSLANIKU A.S.

Comments Off on DEVA SE JADALA POSLANIKU A.S.

Ensarije su u Medini crpile vodu iz bunareva pomoću deva,pa poslušaj ovu priču koju prenosi Enes bin Malik,u kojoj kaže: “Jedna porodica u Medini je imala devu s kojom su crpili vodu iz bunara.Ali,ta deva se odjednom uzjoguni i odbi im poslušnost u ovom poslu.Oni dođoše do Poslanika a.s. i rekoše:”Imamo devu s kojom crpimo vodu iz bunara.Odjedanput se uzjogunila i postala nepokorna odbivši da i dalje obavlja ovaj posao tako da je usjeve i palme zadesila suša.” Poslanik a.s. reče svojim drugovima:”Ustanite”. Oni se digoše i dođoše u bašču u kojoj se nalazila deva ili ograđeno mjesto gdje se odmaraju deve. Deva se nalazila na kraju te bašče i Poslanik a.s.krenu prema njoj.Ensarije povikaše:”Ona je sada bjesna poput psa.Allahov […]

Continue reading …

Izgled Allahovog Poslanika

Comments Off on Izgled Allahovog Poslanika

O liku i djelu Muhammeda a.s.napisane su brojne knjige na skoro svim svjetskim jezicima.Interesantno je da su Poslanikovi biografi,i pored činenice da po islamskom učenju nije dozvoljeno crtati,slikati ili figurativno prikazivati lik(izgled)bilo kojeg Allahovog poslanika,u svojim sirama detaljno opisali izgled Muhammeda a.s.Tako ibn Hišam u svojoj Siri kaže: “Izgled Božijeg poslanika a.s.najbolje dočaravaju riječi Umera ibn Mevla Gufre,koji to prenosi od Ibrahima ibn Muhammeda ibn Alija ibn Ebu Taliba.On kaže: ‘Kada bi ‘Ali ibn Ebu Talib opisivao Allahovog Poslanika s.a.w.s govorio bi:”Nije bio previše visok,ni previše nizak,već osrednjeg rasta.Nije ima ni previše kovrdžavu a ni sasvim opuštenu kosu,već onako valovitu.Nije bio ni predebeo a ni butrast. Imao je bijel ten i krupne crne oči s dugim trepavicama,krupne zglobne kosti i […]

Continue reading …