Home » Archives by category » Tefsir

Kako postići da tečno učiš Kur’an bez zastajkivanja?

Prije svega bez dugotrajne prakse i vježbanja nema ni kvalitetnog i tečnog učenja Kur’ana. Dakle kontinuirano vježbanje je glavni i prvi princip i uslov koji se mora ispuniti da bi se to postiglo. Jer to se ne postiže za dan-dva, sedmicu ili mjesec. Za to trebaju nekad i godine vježbanja (zavisno od kvalitete poznavanja arapskog […]

POUKE I PORUKE SURE EL-ASR

Comments Off on POUKE I PORUKE SURE EL-ASR

Autor: Dr. Ahmed Adilović www.islam-iman.com – Tako Mi vremena!Čovjek je, zaista, na gubitku -osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje! Jedna od karakteristika i mu’džiza Allahovog govora jeste da je on neiscrpan i da ljudi iz Kur’ana nikada ne mogu izvući sve pouke i poruke koje […]

Continue reading …

Pobožnjak Bersisa (Otpadnik)

Comments Off on Pobožnjak Bersisa (Otpadnik)

Uzvišeni Allah kaže: “Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: ‘Budi nevjernik!’ — pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ‘Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’ Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.” (El-Hašr, 16.-17.) Ibn-Džerir […]

Continue reading …

Radi Allaha Hadž i umru upotpunite!

Comments Off on Radi Allaha Hadž i umru upotpunite!

“Hadždž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađi pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A koji se među vama razboli ili nekakav ezijet od glave ima, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko […]

Continue reading …

Narodi koji su u potpunosti uništeni

Comments Off on Narodi koji su u potpunosti uništeni

Ovo se dešavalo prije objavljivanje Tewrata, jer Uzvišeni kaže u prevodu značenja: “Mi smo Musau dali Knjigu, nakon što smo uništili drevne narode.” (El-Kasas, 43) Ibn Džerir, Ibn Ebi Hatim i El-Bezzar od Awfa el-A’rabijja prenose, a on od Ebu Nadreta, da je Ebu Se’id el-Hudri rekao: “Nakon što je Tewrat objavljen na Zemlju, Allah, […]

Continue reading …

Belkisa – kraljica Sabe

Comments Off on Belkisa – kraljica Sabe

“I on izvrši smotru ptica, pa reče: ‘Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan.Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!’” Muhammed bin Ishak kaže: ”Kada bi Sulejman, alejhi sellam, ujutro dolazio u svoj medžlis – mjesto za sjednice i sjedenje – obilazio bi ptice. Njemu bi ispred […]

Continue reading …

SURA EL-MUDŽADELE(RASPRAVA)

Comments Off on SURA EL-MUDŽADELE(RASPRAVA)

1. “Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala”, tj. s tobom govorila o njemu. “i Allahu se jadala”- od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Neka je Uzvišen Onaj Čiji je sluh sve obuhvatio” Čula sam govor Havle bint Sa’lebe, ali dio toga govora mi je ostao […]

Continue reading …

SURA EL-FATIHA (PRISTUP)

Comments Off on SURA EL-FATIHA (PRISTUP)

Sura Fatiha nazvana je”Uvodnicom Knjige” jer je Kur’an otpočet njome, a prilikom pisanja Mushafa, kaligraf uvijek prvo piše ovu suru. Dakle, ona je prvo što učač uči iz ove dostojne Knjige, ali ova sura nije prva objavljenja u odnosu na ostali dio Kur’ana. Neki su rekli da je objavljena u Mekki, a neki u Medini. […]

Continue reading …