Home » Archives by category » Tekstovi

Želim da ovakav hrom uđem u Džennet

Amr ibn Džemuh, r.a., je svoje srce i svoj život posvetio Allahu dž.š. Bio je jedan od Medinskih vođa iz plemena Benu Seleme. I pored toga što je bio bogat i darežljiv, islam je povećao njegovu darežljivost i on je sav svoj imetak dao na raspolaganje islamu i Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem. Međutim, nije [...]

Ispunjavanje Allahovih naredbi

Comments Off

Robu nema ništa korisnije od ispunjavanja Allahovih naredbi, makar u toku izvršavanja neke naredbe osjećao i nailazio na poteškoće, jer završnica i posljedica takvog djela jesu samo dobro, radost, užitak i ushićenost. Nasuprot toga, nema ništa štetnije i pogubnije za roba od činjenja grijeha, makar duša naginjala i čeznula za njim, jer kraj i završnica [...]

Continue reading …

Dr. Abdurrahman Hamud es-Sumejt,  bivši predsjednik upravnog vijeća Organizacije za pomoć muslimanima Afrike, rođen je u Kuvajtu 1947. godine. Ljudi bliski njemu pričali su kako je on počeo s dobrotvornim i humanitarnim radom još u ranoj mladosti. Tako je kao srednjoškolac zajedno sa svojim prijateljima želio da učestvuje u dobrotvornim akcijama, pa su odlučili da [...]

Continue reading …

Kako šejtani poučavaju ljude sihiru?

Comments Off

Jevreji su čak optužili poslanika Sulejmana za nevjerstvo i korištenje sihira, pa je časni Kur’an odbacio sve ove lažne navode, ističući sljedeću istinu: “A Sulejman nije bio nevjernik ‘ šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini…” (EI-Bekara, 102) Šejtani su, s ciljem stvaranja nereda na Zemlji, naučavali ljude sihiru. Međutim, da li su šejtani uistinu u [...]

Continue reading …

Vjernik će biti nagrađen s dva Dženneta

Comments Off

Onaj ko ostavi i odbaci poziv strasti radi Allaha, zagarantovana mu je zaštita od Allahove kazne i zaslužio je Njegovu milost. Međutim, Allah Uzvišeni ne dopušta da rob osjeti slast Njegovog blaga i darova, ljepotu Njegovog društva i blizine, sreću i zadovoljstvo uz Njega, ako u srcu roba postoji veza s još nekim pored Allaha [...]

Continue reading …

Vrste putnika ka Allahu

Comments Off

Putnike ka Allahu možemo podijeliti u dvije kategorije: prva kategorija: oni koji svoje slobodno vrijeme, nakon izvršenih farzova, troše na tjelesne nafile, dobrovoljne ibadete. To je njihova uobičajena praksa i oni se ne osvrću na ispunjenje srčanih, imanskih radnji i djela, na stepene i propise uvjerenja, s tim što posjeduju osnove toga. No, njihova težnja [...]

Continue reading …

Jecanje pri slušanju Kur’ana

Comments Off

Jecanje, u arapskom “šehka”, prilikom slušanja Kur’ana ima svoje razloge: prvi razlog: da čovjeku prilikom slušanja Kur’ana bude ukazao položaj i stepen koji on ne zaslužuje, pa ga to razdraži i smiri, i dovede u situaciju da zajeca. To je “šehkatu ševk”, jecaj čežnje; drugi razlog: da se u toj prilici čovjek prisjeti grijeha koje [...]

Continue reading …

Dani su tvoja ahiretska žitnica

Comments Off

Ljudi se uveliko razlikuju o pitanju koje smo prethodno razmatrali. Život je doista samo skup dana koji prolaze, a u njima čovjek sakuplja svoju ušteđevinu za ahiret, na osnovu koje će zaslužiti Džennet ili zaraditi Džehennem. Ako se rob u životu opredijeli za put koji vodi njegovom Gospodaru, zaslužit će i doseći najveću sreću u [...]

Continue reading …

 Običaj je u Egiptu da prije smaknuća (smrtne kazne) pošalju nekog od “učenjaka” osuđenom, kako bi ga, kao, napomenuo da ide pred Allaha i da ne zaboravi izgovoriti dva šehadeta prije smrti. Pa tako, kada su egipatske vlasti odlučile pogubiti Sejjida Kutba, rahimehullah, poslali su i njemu jednog efendiju s Azhara. Učenjak sa Azhara reče [...]

Continue reading …

Kako šejtan napada čovjeka

Comments Off

Svaki rob razumom obdaren zna da ga šejtan može napasti samo s jedne od tri strane: prva strana: pregonjenje ili pretjerivanje. Kada god čovjek u nečemu pređe mjeru, zapadne u suvišno, a to je šejtanov udio i put kojim on ulazi u srce. Da bi se sačuvali pretjerivanja, potrebno je zadovoljiti dušu i tijelo svim [...]

Continue reading …