Home » Archives by category » Tekstovi

Mudrosti propisivanja posta

Svevišnji Allah pojasnio je ljudima Pravi put, propisao im propise čijom će sprovedbom ljudi jačati svoju vjeru u Allaha Uzvišenog, upotpunjavati svoj ibadet prema Njemu. Otuda nema nijednog ibadeta koji je Allah propisao ijudima a da taj ibadet nema svoju veliku mudrost. Poznaje ih onaj koji ima znanje, dok onaj ko nema znanja nije u [...]

U tradiciji muslimana Bošnjaka na ovim prostorima, nailazimo na razne običaje i manifestacije koje se smatraju islamskim i uvrštavaju u islamsku tradiciju Bošnjaka, a nemaju nikakvo utemeljenje u islamu. Jedna od najvećih manifestacija Bošnjaka takve vrste, na godišnjem nivou, svakako je Ajvatovica. Autor: Dr. Zuhdija Adilović Ajvatovica se, prije svega, smatra dovištem, zato ću se [...]

Continue reading …

Propis zaboravljenog namaza

Comments Off

Što se tiče vaših riječi da zaborav u arapskom jeziku znači ostavljanje kao što je to u riječima Uzvišenog: “Zaboravi li su Allaha pa je i on njih zaboravio.” (Et-Tevba, 67) Da, tako nam Allaha, zaista se nisjan (zaborav) u Kur’anu spominje u dva konteksta; nisjan-ostavljanja i nisjan-zaborava ili greške. Međutim, poimanje ove mes’ele da [...]

Continue reading …

Lažni poštivaoci Kur’ana

Comments Off

Postoje ljudi koji misle da je dovoljno samo ukazivati počast Kur’anu. Treba ukazivati počast, i to je pohvalno. Međutim, počast i poštivanje nisu isto. Jedan momak je otišao u Francusku da studira, iako uopće nije znao francuski jezik. Odlazio je na predavanja, iako ništa nije razumio. Za svaki odlazak na predavanja, dobijao je u registru [...]

Continue reading …

Najteža vrsta sabura

Comments Off

Težina strpljivosti zavisi od jačine motiva i dostupnosti grijeha. Ako se te dvije stvari poklope, strpljivost postaje teško izdrživa za čovjeka. S druge strane, ako ovih stvari nema, onda je lahko biti strpljiv. Kada postoji jedna od njih, onda je strpljivost lahka s jednog aspekta, a teška s drugog. U situaciji kada nema motiva da [...]

Continue reading …

Djelo mora potvrđivati riječi

Comments Off

Povratak Stvoritelju djelima se upotpunje na tri načina: da se ne uzdaš u svoja djela, da si svjestan da ti je On potreban i da osjećaš Njegovu dobrotu prema tebi. Ne uzdaj se u spas zbog svojih djela i uvidi da spas dolazi milošću, dobročinstvom i djelom Uzvišenog Stvoritelja. U vjerodostojnom hadisu se navodi da [...]

Continue reading …

Osjećaj ovisnosti o Allahu

Comments Off

Čovjek svakom svojom, i najsitnijom, skrivenom ili vidljivom česticom svjedoči o potpunoj potrebi i ovisnosti o svome Gospodaru i Zaštitniku. Svjedoči da su njegov napredak, uspjeh, uputa i sreća samo kod Allaha. Riječi ne mogu opisati suštinu stanja koje postigne njegovo srce. Može se spoznati samo ukoliko se to doživi. U njegovom srcu dođe do [...]

Continue reading …

Najbolji poklon

Comments Off

Svaka muslimanska kuća mora imati Kur’an. Ako ne na arapskom, barem njegov prijevod na jeziku koji najbolje razumiju. On je najbolji poklon koji možete nekome dati, bez obzira da li je musliman ili nemusliman, bogat ili siromah i bez obzira kojim povodom. Najbolje što svojoj djeci možete pokloniti je Kur’an. Ako djecu već šaljete u [...]

Continue reading …

Slijepo slijeđenje

Comments Off

Za učenjake, muhaddise i šerijatske pravnike, lahko je razlikovati jačinu dokaza u pojedinim fetvama. Oni bez problema mogu odabrati najjače mišljenje. Međutim, kako će postupiti obični ljudi, koji nemaju tako široko znanje o Kur’anu i hadisima? Da li će slijepo slijediti mezhebe? Slijeđenje stavova nekog od ovih učenjaka vas ne čini slijepim sljedbenikom (mukallidom). Ali, [...]

Continue reading …

Autor: dr. hfz. Safvet Halilović Ova knjiga je, zapravo, dorađena verzija magistarskog rada Mine Valjevac, profesorice islamske vjeronauke, koji je uspješno odbranjen sredinom juna prošle godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, pod naslovom: “Ehli-bejt u tradicionalnim islamskim izvorima“. Značaj ovo studije ogleda se, prije svega, u aktuelnosti ove problematike. Imajući u vidu da [...]

Continue reading …