Home » Archives by category » Tekstovi

Ispunjavanje Allahovih naredbi

Robu nema ništa korisnije od ispunjavanja Allahovih naredbi, makar u toku izvršavanja neke naredbe osjećao i nailazio na poteškoće, jer završnica i posljedica takvog djela jesu samo dobro, radost, užitak i ushićenost. Nasuprot toga, nema ništa štetnije i pogubnije za roba od činjenja grijeha, makar duša naginjala i čeznula za njim, jer kraj i završnica [...]

Dr. Abdurrahman Hamud es-Sumejt,  bivši predsjednik upravnog vijeća Organizacije za pomoć muslimanima Afrike, rođen je u Kuvajtu 1947. godine. Ljudi bliski njemu pričali su kako je on počeo s dobrotvornim i humanitarnim radom još u ranoj mladosti. Tako je kao srednjoškolac zajedno sa svojim prijateljima želio da učestvuje u dobrotvornim akcijama, pa su odlučili da [...]

Continue reading …

Kako šejtani poučavaju ljude sihiru?

Comments Off

Jevreji su čak optužili poslanika Sulejmana za nevjerstvo i korištenje sihira, pa je časni Kur’an odbacio sve ove lažne navode, ističući sljedeću istinu: “A Sulejman nije bio nevjernik ‘ šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini…” (EI-Bekara, 102) Šejtani su, s ciljem stvaranja nereda na Zemlji, naučavali ljude sihiru. Međutim, da li su šejtani uistinu u [...]

Continue reading …

Vjernik će biti nagrađen s dva Dženneta

Comments Off

Onaj ko ostavi i odbaci poziv strasti radi Allaha, zagarantovana mu je zaštita od Allahove kazne i zaslužio je Njegovu milost. Međutim, Allah Uzvišeni ne dopušta da rob osjeti slast Njegovog blaga i darova, ljepotu Njegovog društva i blizine, sreću i zadovoljstvo uz Njega, ako u srcu roba postoji veza s još nekim pored Allaha [...]

Continue reading …

Vrste putnika ka Allahu

Comments Off

Putnike ka Allahu možemo podijeliti u dvije kategorije: prva kategorija: oni koji svoje slobodno vrijeme, nakon izvršenih farzova, troše na tjelesne nafile, dobrovoljne ibadete. To je njihova uobičajena praksa i oni se ne osvrću na ispunjenje srčanih, imanskih radnji i djela, na stepene i propise uvjerenja, s tim što posjeduju osnove toga. No, njihova težnja [...]

Continue reading …

Jecanje pri slušanju Kur’ana

Comments Off

Jecanje, u arapskom “šehka”, prilikom slušanja Kur’ana ima svoje razloge: prvi razlog: da čovjeku prilikom slušanja Kur’ana bude ukazao položaj i stepen koji on ne zaslužuje, pa ga to razdraži i smiri, i dovede u situaciju da zajeca. To je “šehkatu ševk”, jecaj čežnje; drugi razlog: da se u toj prilici čovjek prisjeti grijeha koje [...]

Continue reading …

Dani su tvoja ahiretska žitnica

Comments Off

Ljudi se uveliko razlikuju o pitanju koje smo prethodno razmatrali. Život je doista samo skup dana koji prolaze, a u njima čovjek sakuplja svoju ušteđevinu za ahiret, na osnovu koje će zaslužiti Džennet ili zaraditi Džehennem. Ako se rob u životu opredijeli za put koji vodi njegovom Gospodaru, zaslužit će i doseći najveću sreću u [...]

Continue reading …

 Običaj je u Egiptu da prije smaknuća (smrtne kazne) pošalju nekog od “učenjaka” osuđenom, kako bi ga, kao, napomenuo da ide pred Allaha i da ne zaboravi izgovoriti dva šehadeta prije smrti. Pa tako, kada su egipatske vlasti odlučile pogubiti Sejjida Kutba, rahimehullah, poslali su i njemu jednog efendiju s Azhara. Učenjak sa Azhara reče [...]

Continue reading …

Kako šejtan napada čovjeka

Comments Off

Svaki rob razumom obdaren zna da ga šejtan može napasti samo s jedne od tri strane: prva strana: pregonjenje ili pretjerivanje. Kada god čovjek u nečemu pređe mjeru, zapadne u suvišno, a to je šejtanov udio i put kojim on ulazi u srce. Da bi se sačuvali pretjerivanja, potrebno je zadovoljiti dušu i tijelo svim [...]

Continue reading …

Čvrsto vezivanje roba za svoga Gospodara

Comments Off

Rob će nastojati da bude u stalnoj vezi sa svojim Gospodarom sve dok njegova ljubav i htijenje ne dosegnu do Njegovog Uzvišenog lica. Ovo znači da se rob vezuje samo za Allaha Svemoćnoga ispoljavajući svoju ljubav jedino prema Njemu, zatim da njegova spoznaja dokuči Allahove “sifate”, savršene osobine, “esmaul-husna”, Njegova lijepa imena, i “ef’alehul-adile”, Njegova [...]

Continue reading …