Home » Archives by category » Tekstovi » Alimi

SEJJID KUTB, rahimehullah, i EFENDIJA sa Azhara…

 Običaj je u Egiptu da prije smaknuća (smrtne kazne) pošalju nekog od “učenjaka” osuđenom, kako bi ga, kao, napomenuo da ide pred Allaha i da ne zaboravi izgovoriti dva šehadeta prije smrti. Pa tako, kada su egipatske vlasti odlučile pogubiti Sejjida Kutba, rahimehullah, poslali su i njemu jednog efendiju s Azhara. Učenjak sa Azhara reče […]

21 djelo našeg Hasana Kjafije Pruščaka, rahimehullahu te’ala, na arapskom jeziku – 1. dio

Comments Off on 21 djelo našeg Hasana Kjafije Pruščaka, rahimehullahu te’ala, na arapskom jeziku – 1. dio

Što se tiče djela koja je napisao ili komentarisao Hasan Kjafija Pruščak, rahimehullahu te’ala, ona su mnogobrojna i raznovrsna. On je već spomenuo u svojoj autobiografiji da je napisao 11 djela iz 5 različitih naučnih oblasti i to do 1007. g. po hiđri, tj. godine u kojoj je napisao djelo Nizamu-l-‘Ulema (Uređenje učenjaka) u kojem […]

Continue reading …

Biografija šejha Ebu Ishak El-Huwejnija – 2. dio

Comments Off on Biografija šejha Ebu Ishak El-Huwejnija – 2. dio

OD KOGA JE UZIMAO ZNANJE: Uvaženi šejh je posjećivao halke šejha El-Muti’ija u studentskom domu studenata iz Malezije blizu trga Abduhu-paše na Abbasijji. I od njega je pokupio znanje iz šerhova/komentara: “Sahihu-l-Imami-l-Buhari”, “El-Medžmu’u” od Imama Nevevija, “El-Ešbahu we-n-Nezairu” od Imama Sujutija, “Ihjau ‘ulumi-d-Din” od Imama Ebi Hamida El-Gazalija, rahimehullahu. I tako se šejh El-Huwejni nije […]

Continue reading …

Biografija šejha Ebu Ishak El-Huwejnija – 1. dio

Comments Off on Biografija šejha Ebu Ishak El-Huwejnija – 1. dio

Preveo: Čolaković Sulejman NJEGOVO IME I ROĐENJE: On je: Ebu Ishak Hidžazi Ibn Muhammed Ibn Jusuf Ibn Šerif El-Huwejni El-Misri Napomena: Ovo Ebu Ishak u njegovom imenu ne ukazuje na to da je on otac Ishaka, nego da je uvaženi šejh nazvao sebe ovim nadimkom povodeći se za ashabom Sa’d ibn ebi Vekkasom i imamom […]

Continue reading …

BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 2. DIO

Comments Off on BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 2. DIO

NJEGOVE IDŽAZE/LICENCE: Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je dobio idžazu/licencu za “Kutubu-s-Sitte” od šejha Hasana Ebi-l-Ešbalija Ez-Zuhejrija, Allah ga sačuvao. Također, idžazu za “Kutubu-s-Sitte” mu je dao i uvaženi šejh Muhammed Ebu Hubze et-Tetuvani, i šejh Ja’kub je već putovao u njegov rodni kraj Tetuvan koji se nalazi u gornjem Maroku. NJEGOV MENHEDŽ/METODA DA’WE: Nakon što […]

Continue reading …

BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 1. DIO

Comments Off on BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 1. DIO

On je Ebu-l-‘Ala Muhammed Ibn Husejn Ibn Ja’kub Es-Selefi El-Misri. NJEGOVO PORIJEKLO I ROĐENJE: Rodio se 1375.g./h., što odgovara 1956.g. po miladu, u selu Mu’temedijja, okrug Imbaba, koji pripada pokrajini Giza u Egiptu. Njegov otac, Allah mu se Smilovao, je bio dobar insan, smatramo ga takvim i nikoga pred Allahom od grijeha čistim ne smatramo. […]

Continue reading …

Biografija šejha dr. Muhammeda Hassana

Comments Off on Biografija šejha dr. Muhammeda Hassana

Preveo: Čolaković Sulejman Ime: Muhammed Ibrahim Ibrahim Hassan Nadimak: Muhammed Hassan Rođenje: 04.8.1962.g. Rodio se u selu Demva, oblast Dekahlijja u Egiptu. Kvalifikacije: Odbranjena doktorska disertacija na Univerzitetu Al-Azhar 2012. godine, postdiplomske studije iz oblasti novinarstva na Kairo univerzitetu. Radio je kao profesor hadisa i metoda muhaddisa na fakultetu Šerijata i islamske Teologije pri univerzitetu […]

Continue reading …

Atentat na šejha Abdulkadir Nur Farah

Comments Off on Atentat na šejha Abdulkadir Nur Farah

U petak,  15.02.2013 u džamiji Bedr, u gradu Groj u Somaliji, u toku ikindije namaza kada se šejh Abdulkadir dizao sa rukua pištoljem je pucao u njega jedan 19-godišnjak Abdurrahman Husejn. Šejh Abdulkadir Nur bio je od najpoznatijih učenjaka u Somaliji. Završio je studije u Somaliji, a onda nastavio studije na Univerzitetu Ummul-Qura u Mekki […]

Continue reading …

Biografija šejha Muhammeda Arifija

Comments Off on Biografija šejha Muhammeda Arifija

Preveo: Mahir Dervić, prof. Doktor  Muhammed bin Abdi-r-Rahman bin Melhi bin Muhammed El-Arifi Lični podaci: – Rođen je 1390 h.g., 1970. po miladu – Pripada porodici El-Džebur, pleme Beni Halid Stručna sprema: – Doktorat iz Usuli-d-dina, akaid i savremeni mezhebi, naslov disertacije je „Stavovi Šejhu-l-islama o sufijama, zbirka i proučavanje“, doktorat je završio ocjenom odličan, […]

Continue reading …

Moj susret sa šejhom Al-Albanijem

Comments Off on Moj susret sa šejhom Al-Albanijem

www.islam-iman.com – U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog.  Hvala Allahu, i neka su Njegov blagoslov i mir na naseg Poslanika Muhammeda  s.a.v.s. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu Molim Allaha da blagoslovi moje namjere i primi moj trud i da se drugi okoriste ovim e-mailom. Vratio sam se iz Jordana prije sedmicu, gdje sam proveo 3 […]

Continue reading …