Home » Archives by category » Tekstovi » Alimi (Page 2)

Šejhul-islam Ibn-Tejmijje i tatarski kralj Kazan

Comments Off on Šejhul-islam Ibn-Tejmijje i tatarski kralj Kazan

Ibn-Kesir kaže: “Priča se o hrabrosti šejhul-islama Ibn-Tejmijje kada je rekao Kazanovom prevodiocu da mu prevede slijedeće: ‘Tvrdiš da si musliman, pored sebe imaš mujezina, kadiju i imama, a i šejha – kako čujem – pa si nas opet napao i okupirao našu zemlju. Zašto? Tvoj otac i djed Hulago su bili nemuslimani, pa nisu […]

Continue reading …

Istiniti listovi Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa

Comments Off on Istiniti listovi Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa

www.islam-iman.com – Abdullah b.Amr b.El-As  je bio jedan od ashaba koji se mnogo zanimao  za pisanje hadisa  još za vrijeme Poslanika  alejhi selam.Bio je veoma precizan u tom poslu. 1.Pisao je sve što je čuo od Poslanika sallallahu alejhi ve selleme Od njega se prenose sljedeće riječi:”Sve što sam čuo od Poslanika zapisivao sam,pa su […]

Continue reading …

Mudrost Ebu Hanife u razgovoru sa nevjernikom

Comments Off on Mudrost Ebu Hanife u razgovoru sa nevjernikom

Nije bio rijedak slučaj, u prvim stoljećima islama, da dođe do naučnih rasprava između islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavši svog najvećeg intelektualca sa tri pitanja u Kufu. Tadašnji halifa ponudio je islamskim znamenitim učenjacima da se upuste u raspravu s […]

Continue reading …

Da li je Dževher, osnivač Kaira, bio bošnjak

Comments Off on Da li je Dževher, osnivač Kaira, bio bošnjak

www.islam-iman.com – Sigurno među bošnjačkim studentima na Azharu nema onih koji nisu nikad čuli za ime ovog znamenitog čovjeka, dobar dio njih poznaje njegov značaj za historiju Azhara, Kaira, i uopće Egipta, no, najvjerovatnije samo mali broj zna cijelu njegovu biografiju, a time i problem oko utvrđivanja njegovog porijekla. Naprije nešto o onome dijelu njegovog […]

Continue reading …

Džamija Muhammeda Alija

Comments Off on Džamija Muhammeda Alija

www.islam-iman.com – Iako napravljena nakon odlaska Osmanlija, Muhammed Alijeva džamija je najljepša i  najveća džamija u osmanlijskom stilu napravljena u Kairu. Pošto je smještena u krugu Salahudinove tvrđave koja inače dominira Kairom, a povrh toga je krase dvije munare visoke 82 metra, Muhammed Alijeva džamija je i najuočljivija i najpoznatija kairska džamija. Stoga ne treba […]

Continue reading …

Mehmed Handžić

Comments Off on Mehmed Handžić

Mehmed Handžić rođen je u Sarajevu 1906. godine. Poslije mekteba i ruždije, završava Šerijatsku gimnaziju 1926. godine, nakon čega odlazi u Kairo na univerzitet Azhar, koga završava 1931. godine. Poslje toga je nastavnik i perfekt Gazi Husrev-begove medrese, da bi 1937. godine bio postavljen za upravitelja i bibliotekara Gazi Husrev -begove biblioteke. Kao ugovorni nastavnik […]

Continue reading …

Ebu Hurejre, radijallahu anhu

Comments Off on Ebu Hurejre, radijallahu anhu

islam-iman.com – Svakom muslimanu je, bez sumnje, poznato ime Ebu Hurejre. Pravo mu je ime Abduššems. Nakon što ga je Allah, s.ubhanehu ve te ala, počastio Islamom, jedanput se susreo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je upitao za ime. “Abduššems” (Rob Sunca, o.p.) – odgovorio je. “Od danas ti je ime […]

Continue reading …

Mudri odgovori

Comments Off on Mudri odgovori

Pronicljivost imama Ebu Hanife Prenosi se da je skupina haridžija sa isukanim sabljama dosla kod imama Ebu hanife dok je sjedio u mesdžidu i prijeteči mu rekla: “”O Ebu Hanife, postavit cemo ti dva pitanja, pa ako odgovoris spasio si se, a ako ne odgovoris, ubit cemo te!” ” Ebu Hanife im rece: “”Pitajte slobodno!” […]

Continue reading …

Oporuka imama Ebu Hanife

Comments Off on Oporuka imama Ebu Hanife

Vasijjet/oporuka imama Ebu Hanife rhm., njegovom najboljem učeniku, budućem ‘alimu, Ebu Jusufu rhm.. Nakon što je Ebu Jusuf rhm., dostigao stepen rušda i zrelosti, lijepog ponašanja i ophođenja s ljudima oko sebe, Ebu Hanife rhm., mu ostavi u amanet sljedeći vasijjet/oporuku: „O Jakube, poštuj sultana/vlast, i veličaj njegov stepen. Strogo se čuvaj varanja sultana/vlasti, i […]

Continue reading …

Malik b. Enes (93-179.h.g.)

Comments Off on Malik b. Enes (93-179.h.g.)

On je šejhul-islam Malik b. Enes b. Malik el-Asbehi el-Himjeri Ebu Abdullah, imam Darul-hidžre (Medine), dokaz ummeta i jedan od četverice velikih imama kod ehli sunneta vel-džemata. Rođen je 93. h.g. u Medini munevveri. Tražio je znanje iz hadisa. Osposobio se za izdavanje fetvi, pa je počeo izdavati fetve i druge okorištavati a imao je […]

Continue reading …