Home » Archives by category » Tekstovi » Alimi (Page 2)

Šejhul-islam Ibn-Tejmijje i tatarski kralj Kazan

Comments Off on Šejhul-islam Ibn-Tejmijje i tatarski kralj Kazan

Ibn-Kesir kaže: “Priča se o hrabrosti šejhul-islama Ibn-Tejmijje kada je rekao Kazanovom prevodiocu da mu prevede slijedeće: ‘Tvrdiš da si musliman, pored sebe imaš mujezina, kadiju i imama, a i šejha – kako čujem – pa si nas opet napao i okupirao našu zemlju. Zašto? Tvoj otac i djed Hulago su bili nemuslimani, pa nisu okupirali muslimanske zemlje , nego su se borili protiv našeg naroda. Ti si se s nama dogovorio, pa si nas prevario; rekao, pa nam slagao.’” Ibn-Kesir kaže: “Bilo je veoma žustrih polemika između Kazana, Kutlšaha i Polaja u kojima je Ibn-Tejmijje bojeći se jedino Allaha, dž.š., hrabro branio istinu.” Ibn-Kesir kaže: “Ljudi ga pozvaše za sofru, za kojom su svi, osim Ibn-Tejmijje, jeli. Upitaše ga: […]

Continue reading …

Istiniti listovi Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa

Comments Off on Istiniti listovi Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa

www.islam-iman.com – Abdullah b.Amr b.El-As  je bio jedan od ashaba koji se mnogo zanimao  za pisanje hadisa  još za vrijeme Poslanika  alejhi selam.Bio je veoma precizan u tom poslu. 1.Pisao je sve što je čuo od Poslanika sallallahu alejhi ve selleme Od njega se prenose sljedeće riječi:”Sve što sam čuo od Poslanika zapisivao sam,pa su me Kurejšije upitale:Zar pišeš sve što čuješ od Poslanika,a on je čovjek koji nekada govori u srdžbi,a nekada u zadovoljstvu? Pa sam se ,veli Abdullah, okanio pisanja i spomenuo to Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme,a on mi je,pokazujući na svoja usta,kazao:Piši,jer tako mi Onoga u čijoj je tuci moja duša,iz ovoga(usta) ne izlazi ništa osim istine.”(Ebu Davud,Ahmed,Darimi.) 2.Bio je jedan od ashaba koji su najviše […]

Continue reading …

Mudrost Ebu Hanife u razgovoru sa nevjernikom

Comments Off on Mudrost Ebu Hanife u razgovoru sa nevjernikom

Nije bio rijedak slučaj, u prvim stoljećima islama, da dođe do naučnih rasprava između islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavši svog najvećeg intelektualca sa tri pitanja u Kufu. Tadašnji halifa ponudio je islamskim znamenitim učenjacima da se upuste u raspravu s vizantijskim izaslanikom, ali su se oni ustručavali da se odvaže na taj korak. Jedini koji se na to odvažio bio je Ebu Hanife. Inače, rasprave su bile javne i njima su prisustvovali brojni znatiželjnici. Kada je imam Ebu Hanife ušao u salu predviđenu za dijalog, vidio je da vizantijski učenjak sjedi na jednoj vrsti minbera, predviđenog samo za velikane. Ebu Hanife mu se približio i […]

Continue reading …

Da li je Dževher, osnivač Kaira, bio bošnjak

Comments Off on Da li je Dževher, osnivač Kaira, bio bošnjak

www.islam-iman.com – Sigurno među bošnjačkim studentima na Azharu nema onih koji nisu nikad čuli za ime ovog znamenitog čovjeka, dobar dio njih poznaje njegov značaj za historiju Azhara, Kaira, i uopće Egipta, no, najvjerovatnije samo mali broj zna cijelu njegovu biografiju, a time i problem oko utvrđivanja njegovog porijekla. Naprije nešto o onome dijelu njegovog života koji nije zavijen u veo tame. Ebu-l-Husejn Dževher ibn Abdullah rođen je između 928. i 930. godine. Kao rob dolazi u Kajrevan (centralni Tunis) na dvor fatimijskog halife Ismaila el-Mensura (946-953). Tu biva uključen u ličnu pratnu dotičnog halife. Smrću halife el-Mensura, vlast preuzima njegov sin el-Mu’izz (953-975), koji primjetivši Dževherovu inteligentnost i sposobnost, oslobađa ga ropstva i postavlja na funkciju svoga ličnog sekretara […]

Continue reading …

Džamija Muhammeda Alija

Comments Off on Džamija Muhammeda Alija

www.islam-iman.com – Iako napravljena nakon odlaska Osmanlija, Muhammed Alijeva džamija je najljepša i  najveća džamija u osmanlijskom stilu napravljena u Kairu. Pošto je smještena u krugu Salahudinove tvrđave koja inače dominira Kairom, a povrh toga je krase dvije munare visoke 82 metra, Muhammed Alijeva džamija je i najuočljivija i najpoznatija kairska džamija. Stoga ne treba da čudi da se na novčanici od dvadeset funti nalazi upravo slika te džamije. Ono što je čini posebno značajnom za nas je činjenica da je njen arhitekta, graditelj bio Jusuf Bošnjak, naš zemljak. Džamija je dobila ime po njenom pokrovitelju Muhammedu Ali-paši, valiji osmanlijskog Egipta i Sudana koji se odmetnuo od centralne vlasti i uspostavio svoju samostalnu vlast nad tim dvjema pokrajinama u periodu […]

Continue reading …

Mehmed Handžić

Comments Off on Mehmed Handžić

Mehmed Handžić rođen je u Sarajevu 1906. godine. Poslije mekteba i ruždije, završava Šerijatsku gimnaziju 1926. godine, nakon čega odlazi u Kairo na univerzitet Azhar, koga završava 1931. godine. Poslje toga je nastavnik i perfekt Gazi Husrev-begove medrese, da bi 1937. godine bio postavljen za upravitelja i bibliotekara Gazi Husrev -begove biblioteke. Kao ugovorni nastavnik na Višu islamsku šerijatsko-teološku školu došao je potkraj 1939. godine, a neposredno pred smrt imenovan je za redovnog profesora te škole. Njegov rad u nastavno-obrazovnom procesu bio je posebno plodan. Najbolji student El-Azhara Nakon što je završio Šerijatsku gimnaziju u Sarajevu, Mehmed-efendija je otišao u Kairo i upisao se na Fakultet islamskih nauka, na čuvenom univerzitetu Azhar. Vrlo brzo se istakao svojim znanjem i briljirao […]

Continue reading …

Ebu Hurejre, radijallahu anhu

Comments Off on Ebu Hurejre, radijallahu anhu

islam-iman.com – Svakom muslimanu je, bez sumnje, poznato ime Ebu Hurejre. Pravo mu je ime Abduššems. Nakon što ga je Allah, s.ubhanehu ve te ala, počastio Islamom, jedanput se susreo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je upitao za ime. “Abduššems” (Rob Sunca, o.p.) – odgovorio je. “Od danas ti je ime Abdurrahman!” – rekao mu je Božiji Poslanik. Ebu Hurejre je dobio nadimak po tome što je, kao dijete, imao malo mače s kojim se igrao. ovom nadimku (Ebu Hurejre – vlasnik mačeta) je, inače, u mnogome poznatiji nego po vlastitom imenu. Islam je primio pred Et-Tufejlom ibn Amrom ed-Dusijem. Među svojim narodom je ostao sve do 6 godine po Hidžri. Tada je, zajedno sa svojim […]

Continue reading …

Mudri odgovori

Comments Off on Mudri odgovori

Pronicljivost imama Ebu Hanife Prenosi se da je skupina haridžija sa isukanim sabljama dosla kod imama Ebu hanife dok je sjedio u mesdžidu i prijeteči mu rekla: “”O Ebu Hanife, postavit cemo ti dva pitanja, pa ako odgovoris spasio si se, a ako ne odgovoris, ubit cemo te!” ” Ebu Hanife im rece: “”Pitajte slobodno!” ” Zatim jedan od njih rece: “”Ljudi nose dvije dzenaze prema groblju. Jedan mejt je covjek koji je pio alkohol i umro u pijanom stanju, a drugi mejt je zena koja je zatrudnjela u bludnoj vezi i umrla je prije nego se pokajala. Jesu li oni vjernici ili nisu?” ” Nakon toga Ebu Hanife upita njih: “”Jesu li bili Zidovi?” “Nisu”, ” odgovorise. “”A jesu […]

Continue reading …

Oporuka imama Ebu Hanife

Comments Off on Oporuka imama Ebu Hanife

Vasijjet/oporuka imama Ebu Hanife rhm., njegovom najboljem učeniku, budućem ‘alimu, Ebu Jusufu rhm.. Nakon što je Ebu Jusuf rhm., dostigao stepen rušda i zrelosti, lijepog ponašanja i ophođenja s ljudima oko sebe, Ebu Hanife rhm., mu ostavi u amanet sljedeći vasijjet/oporuku: „O Jakube, poštuj sultana/vlast, i veličaj njegov stepen. Strogo se čuvaj varanja sultana/vlasti, i nemoj im svaki čas ići, sve dok te oni ne potraže zbog znanja tvog. Ako si često kod njih poigraće se s tobom, i tvoj položaj kod njih će biti umanjen. Od njih budi na distanci isto kao što si na distanci od vatre – okoristiš se njome s blage daljine, a ne približavaš joj se. Sultan/vlast ne gleda drugome ono što gleda za samoga […]

Continue reading …

Malik b. Enes (93-179.h.g.)

Comments Off on Malik b. Enes (93-179.h.g.)

On je šejhul-islam Malik b. Enes b. Malik el-Asbehi el-Himjeri Ebu Abdullah, imam Darul-hidžre (Medine), dokaz ummeta i jedan od četverice velikih imama kod ehli sunneta vel-džemata. Rođen je 93. h.g. u Medini munevveri. Tražio je znanje iz hadisa. Osposobio se za izdavanje fetvi, pa je počeo izdavati fetve i druge okorištavati a imao je svega 21. godinu života. Znanje je sticao od velikih učenjaka svoga vremena, poput: Nafi’e, Se’ida el-Makburija, Ez-Zuhrija, Abdullaha b. Dinara i mnogih drugih. Znanje od njega, također, preuzeo je veliki broj učenika koji su ispunili zemlju znanjem i dobrom. Čak su i neki njegovi učitelji, šejhovi od njega uzimali znanje, poput: Jahje b. Ebi Kesira, Ez-Zuhrija, Jahje b. Se’ida i drugih. Od velikih učenjaka, njegovih […]

Continue reading …