Home » Archives by category » Tekstovi » Ashabi

Želim da ovakav hrom uđem u Džennet

Amr ibn Džemuh, r.a., je svoje srce i svoj život posvetio Allahu dž.š. Bio je jedan od Medinskih vođa iz plemena Benu Seleme. I pored toga što je bio bogat i darežljiv, islam je povećao njegovu darežljivost i on je sav svoj imetak dao na raspolaganje islamu i Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem. Međutim, nije se zadovoljio samo time, već je, kao što je svoj imetak žrtvovao na Allahovom putu, isto tako želio žrtvovati i svoj život. Ali, kako to učiniti? On je bio hrom i nije bio sposoban za borbu kao ostali  mudžahidi. Imao je četvericu sinova koji su primili islam i učestvovali s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u svim bitkama pokazujući izuzetnu hrabrost i strpljivost. Amr je […]

Primjeri lošeg dunjalučkog završetka

Comments Off on Primjeri lošeg dunjalučkog završetka

Od dokaza istinitiosti poslanstva Muhammeda alejhi selam je da obavijesti o nečemu nepoznatom, a da se to nakon nekog vremena i desi. Govorio je poslanik alejhi selam o mnogim stvarima od kojih su se mnoge desile prije nas, neke su se desile u našem  životu, a neke će se bez imalo sumnje desiti u budućnosti poslije nas kao što su veliki predznaci sudnjeg dana. Od onoga o čemu nas je Poslanik alejhi selam obavijestio je i stvar prodavanja vjere za dunjaluk, pa tako u sahihu Muslima stoji:“Pretecite dobrim djelima smutnje koje će biti kao dijelovi mrkle noći, čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za sitnu […]

Continue reading …

Najniži i najviši stepen u Džennetu

Comments Off on Najniži i najviši stepen u Džennetu

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhi selam, je upitao Uzvišenog Allaha: ‘Gospodaru, ko će i mati najniži stepen u Džennetu?’ Allah mu je objavio: ‘To je čovjek koji će doći pred Džennet nakon što sve džennetlije uđu u Džennet, pa će mu biti rečeno: -Uđi u Džennet! On će odgovoriti: -Gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada?! Allah će mu onda reći: -Jesi li zadovoljan da imaš u Džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva? Odgovorit će: -Jesam, Gospodaru! Onda će mu Allah reći: -Tebi pripada četiri puta toliko. Čovjek će reći: -Zadovoljan sam, Gospodaru! Allah će mu opet […]

Continue reading …

Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Comments Off on Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći

Kompletan život Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u znaku tevekkula i istinskog oslonca na Allaha, a ovdje ćemo navesti samo neke primjere da bi nam bilo jasnije njegovo značenje. Jedanput se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odmarao sa ashabima u jednoj dolini i legao je ispod stabla, a prethodno je sablju okačio o stablo. Njegovi ashabi su se bili razišli po dolini tražeći svaki sebi stablo da legnu u njegovu hladovinu. Nedugo zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ih je, a kada su se okupili , vidjeli su pored njega nepoznatog čovjeka sa sabljom u ruci. Tada im je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ovaj čovjek je došao dok sam ja spavao i uzeo je moju […]

Continue reading …

Davanje prednosti bratu muslimanu i po cijenu života

Comments Off on Davanje prednosti bratu muslimanu i po cijenu života

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer slijedili su i njegovi ashabi. “U Bici na Jermuku, Huzejfe El-Adevi sa vedrom vode u ruci, tražio je svog amidžića među ranjenicima da ga napoji. Kada ga je našao, prišao mu je i baš kada je prinio vedro njegovim usnama, začuo se jecaj drugog ranjenika pa je njegov amidžić pokazao očima prema njemu. Huzejfe je otišao do drugog ranjenika i vidio je da se radi o Hišamu ibn Asu. Uzeo je vedro sa vodom da ga napoji, ali je čuo trećeg ranjenika i njegov bolni krik ”Aaah!” I umjesto da se napije vode, Hišam je pokazao očima prema tom ranjeniku. Huzejfe je pritrčao da ga napoji, ali je on već bio umro. Brzo se […]

Continue reading …

Taj komad platna stavite u moje kefine

Comments Off on Taj komad platna stavite u moje kefine

Omer ibnul-Hattab r.a., je jednom prilikom obilazio svoje podanike, zamotan u svoju odjeću kako ga ne bi ljudi prepoznali, jer je želio da sazna istinsko stanje i situaciju ljudi koji su njemu potčinjeni. Ugledao je jednu staricu kojoj je prišao i nazvao selam, a zatim ju je upitao : ” Šta misliš o Omeru?” Starica na to odgovori : ” Neka ga Allah zbog mene ne nagradi.” Omer upita :” A zašto?” Ona reče : “Zato što mi on, tako mi Allaha, nije dao ni jednog dinara niti dirhema još otkako je postao vladar.” Omer  uzvrati na to riječima: ” A šta Omer zna kako je tebi kad ti ovdje živiš ( tj.daleko tako da nema informacija o njoj)?!” Starica […]

Continue reading …

Ljudi varaju pa varaj i ti

Comments Off on Ljudi varaju pa varaj i ti

Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, je za vrijeme svoje vladavine zabranio da se mlijeko miješa sa vodom. Jedne noći je izašao u Medinu da malo prošeta pa je opazio neku ženu kako govori svojoj kćerki da pomiješa mlijeko sa vodom. Kćerka joj reče: “Kako ću to uraditi kad je vladar pravovjernih to zabranio?” Majka joj reče: “I drugi ljudi miješaju pa pomiješaj i ti. A vladar pravovjernih neće ni znati.” Kćerka joj na to reče: “Ako ne zna Omer, zna Omerov Gospodar. Neću to činiti, jer je zabranjeno.” Te njene riječi su dirnule Omera, radijallahu anhu. Kada je svanulo, zovnuo je svoga sina Asima i rekao mu: “Sine, otiđi na to i to mjesto i pitaj za tu i tu […]

Continue reading …

Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Comments Off on Majka vjernika, Zejneb bint Džahš je bila povod objave ajeta o hidžabu

Imam Buharija bilježi predaju u kojoj stoji da je Omer, radijallahu anhu rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, kod tebe ulaze kreposni i čestiti ljudi i oni koji to nisu, pa naredi svojim ženama da nose hidžabe, tj. nikabe.” Nakon toga, a u vrijeme Zejnebine svadbene gozbe, objavljeni su ajeti o hidžabu, u mjesecu zu-l-ka’detu pete godine po Hidžri. (Tefsir Ibn Kesir, III tom, str. 503) Zejneb je bila poznata po svojoj pobožnosti i ustrajnosti u ibadetu, kao i po tome što je mnogo dijelila sadaku, posebno jetimima i udovicama i to od onoga što je vlastitim rukama zaradila. Prenosi se od Aiše da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prva koja će se od vas pridružiti […]

Continue reading …

Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Comments Off on Ashabijka čiji je udarac presudio Ebu Lehebu

Kada je umrla Poslanikova supruga Hatidža, on je naredio da je gasule Ummul-Fadl i Ummu Ejmen, a nakon njene smrti, Ummul-Fadl je u tim teškim trenucima bila najbolja potpora i podrška Allahovom Poslaniku tj. Nakon što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učinio Hidžru u Medinu, ona je ostala u Mekki sa svojim mužem Abbasom i obavještavala Poslanika tj. o svemu što se događalo u Mekki. Između ostalog, Ummu-Fadl je odigrala značajnu ulogu u Mekki, nakon što je stigla vijest o pobjedi muslimana i teškom i neočekivanom porazu nevjernika. U predaji koju prenosi Ebu Rafi stoji: “Ja sam bio sluga Abbasa ibn Abdulmuttaliba i našu kuću je već bilo obasjalo svjetlo Islama, jer smo Islam primili ja i Ummul-Fadl. Allahov […]

Continue reading …

Islam kao vjenčani dar

Comments Off on Islam kao vjenčani dar

Ebu Talha se zaputio kući Ummu Sulejm i obratio joj se po nadimku rekavši: “O Ummu Sulejm, došao sam da te prosim. Nadam se da se neću vratiti razočaran.” Ona reče: “Tako mi Allaha, o Ebu Talha, takav kao ti se ne odbija. Međutim, ti si nevjernik, a ja muslimanka, nije mi dozvoljeno udati se za tebe. Ako primiš Islam, to je moj mehr, drugi mi ne treba.” Rekao je: “Pusti me da razmislim”, i vratio se kući. Sutradan je došao i pred Gumejsom izjavio: “Svjedočim da nema istinskog boga, osim Allaha, Jedinog Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik.” Ona je na to radosno rekla: “Sada·kad si primio Islam, želim te za muža.” Nakon […]

Continue reading …