Home » Archives by category » Tekstovi » Ashabi (Page 2)

Predanost ibadetu i pobožnosti majke svih vjernika, Džuvejrije bint El-Haris

Comments Off on Predanost ibadetu i pobožnosti majke svih vjernika, Džuvejrije bint El-Haris

Majka svih vjernika, Džuvejrija, bila je primjer čestite supruge, koja je bila istinska podrška, oslonac i radost svome mužu, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i on je preselio na ahiret, a bio je sa njom zadovoljan. Džuvejrija je većinu svog vremena provodila u ibadetu i nafilama, a posebno je uživala u dobrovoljnom postu. U predaji […]

Continue reading …

Osobine savršenog morala majke svih vjernika, Safije bint Hujej

Comments Off on Osobine savršenog morala majke svih vjernika, Safije bint Hujej

Majku svih vjernika, Safiju bint Hujej, krasile su sve osobine lijepog ahlaka. Između ostaloga, ona se isticala i po svojoj istinoljubivosti i iskrenosti i to je mnogo puta u životu potvrdila, a mi ćemo spomenuti jedan takav slučaj. Naime, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na smrtnoj postelji, njegove žene su se okupile […]

Continue reading …

Ummu Ejjub El-Ensari, Poslanikova kuharica

Comments Off on Ummu Ejjub El-Ensari, Poslanikova kuharica

Jedna od odlika ove plemenite ashabijke bila je i njeno nastojanje i trud da svaki dan priprema hranu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše volio. To joj je predstavljalo veliko zadovoljstvo i jedva je čekala da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poželi neku vrstu hrane, pa da je ona napravi. Belazuri spominje predaju […]

Continue reading …

Prva žena muslimanka koja je ratovala na moru

Comments Off on Prva žena muslimanka koja je ratovala na moru

Prilikom jednog zijareta i posjete, Ummu Haram bint Milhan je napravila jelo Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i kada je završio sa jelom, ona je sjela pored njega, stavila mu glavu na svoje krilo i počešljala mu kosu. Dok je ona tako češljala Poslanikovu kosu, on je zaspao, a onda se ubrzo probudio smijući se. […]

Continue reading …

Strpi se Hamna i nadaj se džennetskoj nagradi

Comments Off on Strpi se Hamna i nadaj se džennetskoj nagradi

Kada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, počeo džihad protiv nevjernika, Hamna bint Džahš je imala velikog udjela u tom ibadetu. Tako je u Bici na Uhudu uzela aktivno učešće u pomaganju muslimanskim borcima što je potvrdio jedan od učesnika te bitke, plemeniti ashab Kab ibn Malik koji je o tome rekao: “Na Uhudu sam […]

Continue reading …

Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Comments Off on Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Ummu Kulsum je bila poslušna, pažljiva i potpuno vjerna svome mužu Osmanu, radijallahu anhu, i njihov brak je po svemu sličio na Osmanov prethodni brak sa Rukajjom. Šest godina uživali su u sretnom braku i u tom periodu međunjima se nije desio niti jedan konflikt ili nesporazum. Ummu Kulsum je dosljedno sprovodila savjete svoga oca […]

Continue reading …

Ashabijka Ummul-Fadl bint Haris, majka šestorice slavnih sinova

Comments Off on Ashabijka Ummul-Fadl bint Haris, majka šestorice slavnih sinova

Imam Nevevi je za ashabijku Ummul-Fadl bint Haris rekao: “Ummul-Fadl je bila slavna ashabijka koja je sa svojim mužem Abbasom rodila šest sinova kakve žene rijetko rađaju, a oni su: Fadl, Abdullah, Mabed, Ubejdullah, Kusem i Abdurrahman, a rodila je i jednu kćerku koja se zvala Ummu Habib. Jedna od odlika i istovremeno zanimljivih detalja […]

Continue reading …

Tuga za sinom zbog čije smrti se potresao Allahov Arš

Comments Off on Tuga za sinom zbog čije smrti se potresao Allahov Arš

U jednom od najodsudnijih trenutaka za Islam i muslimane, kada su duše došle do grkljana i kada su vjernici u najgore iskušenje stavljeni, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potvrdio i posvjedočio iskrenost i postojanost ashabijke Kebše bint Rafi. U Bici na Hendeku, kada su muslimani bili u potpunom okruženju, njen sin Sad nosio je […]

Continue reading …

Ashabijka Ummu Atijja, učenjak među ensarijkama

Comments Off on Ashabijka Ummu Atijja, učenjak među ensarijkama

Kada se spomenu hafizi Kur’ana i hadisa među ensarijkama, na njihovom čelu je svakako Ummu Atijja. Imam En-Nevevi je rekao da je Ummu Atijja prenijela četrdeset hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oko šest od tih hadisa složili su se Buharija i Muslim, a po jedan različit hadis od preostalih hadisa bilježe i Buharija […]

Continue reading …

Safijja bint Abdulmuttalib, junakinja bitke na Hendeku

Comments Off on Safijja bint Abdulmuttalib, junakinja bitke na Hendeku

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj, kada bi krenuo u boj, smjestiti žene i djecu u utvrđenje, jer se bojao da bi neko mogao napasti Medinu kada u njoj nema muškaraca da je brane. Na dan Hendeka smjestio je svoje supruge, tetku i još nekoliko žena u utvrđenje Hasana ibn Sabita, radijallahu anhu, […]

Continue reading …