Home » Archives by category » Tekstovi » Ashabi (Page 4)

Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Avfa prema majkama vjernika

Comments Off on Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Avfa prema majkama vjernika

Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji od vas su oni koji budu, poslije mene, najbolji prema mojoj porodici.” Nakon toga je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao bašću za 400.000, pa ih podijelio Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., suprugama.” (Ahmed, 5/63; Tirmizi, 3701) Ummu Bekr bint El-Misver prenosi da je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao zemlju […]

Continue reading …

Jezid b. Mu’avija b. Ebi Sufjan

Comments Off on Jezid b. Mu’avija b. Ebi Sufjan

(rođen je 25-26-27.h.g., a umro 64.h.g.) „Jezid b. Mu’avija je rođen za vrijeme hilafeta Osmana b. Affana r.a.. Preuzeo je funkciju hilafeta na dan smrti oca mu Mu’avije r.a., u četvrtak mjeseca Redžeba, 60. godine po hidžri. Umro je u 38. godini života, u mjestu Havvarin, naselje/selo kod Damaska, u rebi’ul-evvelu, 64. godine po hidžri, […]

Continue reading …

Omer r.a.

Comments Off on Omer r.a.

“DA IMA POSLANIKA POSLIJE MENE BIO BI TO OMER, SIN HATTABOV”(hadis) Puno ime mu je Omer bin el-Hattab bin Nufejl bin Abdul-Uzza bin Rebbah bin Abdullah bin Kurt bin Rezzah bin Adijj bin Ka’b bin Luejj. Bio je poznat po nadimku Ebu Hafs – Otac Hafsin. Drugi ga znaju po nadimku El-Faruk, “onaj koji rastavlja […]

Continue reading …

EBU BEKR R.A.

Comments Off on EBU BEKR R.A.

PRVI KOJI JE POVJEROVAO I NIKAD NIJE POSUMNJAO  Sam Poslanik, a.s., je rekao: “Nikog nisam pozvao u Islam, a da nije sacekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu Bekra koji se nije ni dvoumio, niti oklijevao; cim sam mu spomenuo Islam, odmah ga je prihvatio” Puno ime mu je Abdullah bin Osman bin Amir bin Amr […]

Continue reading …

EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (2-dio)

Comments Off on EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (2-dio)

PREMA ŠAMU: Nakon Poslanikovoga,a.s., preseljenja na ahiret,Ebu-Ubejde nije prestajao s davanjem,zalaganjem i žrtvovanjem na putu vjere Jednog Jedinog Allaha. Ebu Bekr je za vrijeme svoga hilafeta posalao četiri obreda vojske prema Šamu,kako bi se borili protiv Bizantijaca i dini-islamom osvijetlili taj dio Zemlje.Za komandu nad obredima izabrao je četiri pravovjerna mudžahida:Ebu-Ubejdu,Amira ibn el-Džerraha,Jazida ibn Ebi-Sufijana,Šurahbila […]

Continue reading …

EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (1-dio)

Comments Off on EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (1-dio)

PORIJEKLO: Ebu-Ubejde Amir sin je El-Džerrahov koji je porijeklom iz loze Kurejšija.Lanac njegova roda je slijedeći:Amir je sin Abdullahov,a on El-Džerrahov,a on Halilov,a on Uhejbov,a on Dabbeov,a on El-Harisov,a on Fihrov. PRIMANJE ISLAMA: Bio je jedan od prvih koji su primili islam.Allah ga je uputio otvorivši mu srce prema islamu posredstvom Ebu-Bekra,r.a.Drugi dan nakon što […]

Continue reading …

Alija b. Ebi Talib r.a.

Comments Off on Alija b. Ebi Talib r.a.

Puno ime mu je Alija bin Ebi Talib bin Abdul-Mutalib bin Hišam bin Abdu-Menaf bin Kusajj bin Kilab bin Ka’b bin Lu’j el-Kurejši. Majka mu je bila Fatima bint Esad bint Hišam. Nosio je nadimak Ebu Hasan po svome sinu. Bio je amidžic i zet Poslanika, s.a.v.s., te je jedan od onih kojima je Allah, […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (3-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (3-dio)

Izdajnik ne voli ono što je ispravno Razuman musliman se pokaje Allahu kada pogriješi. Zubejr je shvatio istinu nakon susreta s Alijom i insistirao je na povlačenju iz bitke, usred borbe, nakon tog buđenja savjesti mu’mina. Svjedoči Allah, a i meleci i uvaženi ashabi, kao Ammar ibnu jasir i Abdullah ibnul-Abbas, da se Zubejr pokajao […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (2-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (2-dio)

Smrt bježi od junaka Desilo se da je na dan Uhuda, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio jednog čovjeka, ratnika Kurejšija, kako ubija i kolje muslimane. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se obrati Zubejru da ga ukloni. Zubejr je odbacio svoju sablju, uspeo se na jednu uzvisinu, a zatim suknuo, kao orao, te zgrabio mušrika. […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (1-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (1-dio)

Poniznost je osobina kukavica Od malena je bio ponositog duha i jakog karaktera. Niko se ne usudi da mu učini štogod nažao, jer je rijetko ko od djece u to vrijeme doživio da tako stasava. Majka je poklanjala izuzetnu pažnju njegovom odgoju, kako bi svojim ponašanjem zadobio poštovanje okoline. Od malih nogu, znala ga je […]

Continue reading …