Home » Archives by category » Tekstovi » Ashabi (Page 4)

Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Avfa prema majkama vjernika

Comments Off on Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Avfa prema majkama vjernika

Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji od vas su oni koji budu, poslije mene, najbolji prema mojoj porodici.” Nakon toga je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao bašću za 400.000, pa ih podijelio Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., suprugama.” (Ahmed, 5/63; Tirmizi, 3701) Ummu Bekr bint El-Misver prenosi da je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao zemlju Osmanu, r.a., za 400.000 dinara, pa ih podijelio siromasima iz plemena Beni Zehre, potrebnima i majkama vjernika. (Ibn Ebi-Asim, Es-Sunne, 1414) El-Misver kazuje: “Došao sam Aiši sa njenim dijelom od toga, pa me upita: ‘Ko je ovo poslao?’ Rekao sam: ‘Abdurrahman ibn Avf.’ Pa je rekla: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: ‘Poslije mene, prema vama, neće biti milostiv osim strpljivi.’ Neka Allah napoji Ibn Avfa sa […]

Continue reading …

Jezid b. Mu’avija b. Ebi Sufjan

Comments Off on Jezid b. Mu’avija b. Ebi Sufjan

(rođen je 25-26-27.h.g., a umro 64.h.g.) „Jezid b. Mu’avija je rođen za vrijeme hilafeta Osmana b. Affana r.a.. Preuzeo je funkciju hilafeta na dan smrti oca mu Mu’avije r.a., u četvrtak mjeseca Redžeba, 60. godine po hidžri. Umro je u 38. godini života, u mjestu Havvarin, naselje/selo kod Damaska, u rebi’ul-evvelu, 64. godine po hidžri, nakon tri godine i nepunih osam mjeseci vladavine.“ (Pogledaj: el-Bidajeh vel-Nihaje, 8/146.; Sahihu Ibni Hibban, br.6657.) Salih b. Ahmed b. Hanbel rhm., kaže: Rekao sam mome ocu: „Neki ljudi pričaju da vole Jezida? Reče: Sinčiću moj, dal’ voli Jezida iko ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan? Rekoh: Očiću, pa zbog čega ga onda ne proklinješ? Reče: Sinčiću moj, kada si vidio tvoga oca da […]

Continue reading …

Omer r.a.

Comments Off on Omer r.a.

“DA IMA POSLANIKA POSLIJE MENE BIO BI TO OMER, SIN HATTABOV”(hadis) Puno ime mu je Omer bin el-Hattab bin Nufejl bin Abdul-Uzza bin Rebbah bin Abdullah bin Kurt bin Rezzah bin Adijj bin Ka’b bin Luejj. Bio je poznat po nadimku Ebu Hafs – Otac Hafsin. Drugi ga znaju po nadimku El-Faruk, “onaj koji rastavlja istinu od neistine”. Aiša, r.a., prenosi da ga je ovim imenom nazvao sam Poslanik, s.a.v.s. On vodi porijeklo od dijela kurejšijskog plemena Adnan. Omer, r.a., je bio izrazito visokog rasta, a kada bi se pojavio u velikoj skupini ljudi, posmatracu sa strane bi izgledalo kao da je na jahacoj životinji. Bio je ljevoruk, bijela tena, svijetle i blago crvenkaste kose. Išao je žurno. Po svom […]

Continue reading …

EBU BEKR R.A.

Comments Off on EBU BEKR R.A.

PRVI KOJI JE POVJEROVAO I NIKAD NIJE POSUMNJAO  Sam Poslanik, a.s., je rekao: “Nikog nisam pozvao u Islam, a da nije sacekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu Bekra koji se nije ni dvoumio, niti oklijevao; cim sam mu spomenuo Islam, odmah ga je prihvatio” Puno ime mu je Abdullah bin Osman bin Amir bin Amr bin K’ab bin S’ad bin Tejjim bin Murre. Otac mu je imao nadimak Ebu Kuhafe. Stoga je Ebu Bekr r.a. poznat i kao Ibn Ebi Kuhafe. Bio je r.a. pripadnik plemena Kurejš, porodice Tejm ibn Murre, koja je u mušrickom društvu imala ulogu u rješavanju problema oko krvarine. Kada je zašao u muževno doba Ebu Bekr, r.a., je postao poglavar svoga plemena. Ibn Hišam ga […]

Continue reading …

EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (2-dio)

Comments Off on EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (2-dio)

PREMA ŠAMU: Nakon Poslanikovoga,a.s., preseljenja na ahiret,Ebu-Ubejde nije prestajao s davanjem,zalaganjem i žrtvovanjem na putu vjere Jednog Jedinog Allaha. Ebu Bekr je za vrijeme svoga hilafeta posalao četiri obreda vojske prema Šamu,kako bi se borili protiv Bizantijaca i dini-islamom osvijetlili taj dio Zemlje.Za komandu nad obredima izabrao je četiri pravovjerna mudžahida:Ebu-Ubejdu,Amira ibn el-Džerraha,Jazida ibn Ebi-Sufijana,Šurahbila ibn Hasneta i Amra ibn el-‘Asa.Svaki je bio emir jednoga obreda koje su činili arapski plemići i uglednici.Nakon što je svaki odred obavio svoj zadatak,zbog mnoštva ratnih zona bilo je nužno uspostaviti jedinstvenu komandu.Nije bilo povoljnije osobe koja bi preuzela komandu od Ebu-Ubejde.Ebu-Bekr izabrao ga je za zapovjednika,a zbog toga slučaja dobio je nadimak Zpovjednik nad zapovjednicima. Nakon nekog vremena Bizantijci su postali ozbiljna prijetnja […]

Continue reading …

EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (1-dio)

Comments Off on EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-DŽERRAH, R.A. (1-dio)

PORIJEKLO: Ebu-Ubejde Amir sin je El-Džerrahov koji je porijeklom iz loze Kurejšija.Lanac njegova roda je slijedeći:Amir je sin Abdullahov,a on El-Džerrahov,a on Halilov,a on Uhejbov,a on Dabbeov,a on El-Harisov,a on Fihrov. PRIMANJE ISLAMA: Bio je jedan od prvih koji su primili islam.Allah ga je uputio otvorivši mu srce prema islamu posredstvom Ebu-Bekra,r.a.Drugi dan nakon što je Ebu-Bekr primio islam,povezao se s pojedinim Kurejšijama u kojima je vidio čvrstinu i plemenitost.Izabrao je nekolicinu njih,objasnio im je osnovne principe poslanice i pozvao ih u islam.Pošto su mu se odazvali,odveo ih je Poslaniku,a.s.U toj grupi bili su:Osman ibn Maz’un,Zubejr ibn el-‘Avam,Abdurrahman ibn Avf,Erkam ibn Abu el-Erkam i Ebu-Ubejde ibn Džerrah,neka je sa svima njima Allah,dž.š., zadovoljan. Allahov Poslanik,a.s., primio ih je te su […]

Continue reading …

Alija b. Ebi Talib r.a.

Comments Off on Alija b. Ebi Talib r.a.

Puno ime mu je Alija bin Ebi Talib bin Abdul-Mutalib bin Hišam bin Abdu-Menaf bin Kusajj bin Kilab bin Ka’b bin Lu’j el-Kurejši. Majka mu je bila Fatima bint Esad bint Hišam. Nosio je nadimak Ebu Hasan po svome sinu. Bio je amidžic i zet Poslanika, s.a.v.s., te je jedan od onih kojima je Allah, dž.š., obecao Džennet. Islam je primio kao desetogodišnjak i broji se kao prvo dijete u Islamu, što takoder govori o njegovom ugledu. Islam je prihvatio kada je jedne prilike zatekao Poslanika, s.a.v.s., i Hatidžu, r.a., da obavljaju namaz, te ga je zatim Poslanik pozvao u Islam. Kao dijete, Alija, r.a., odrasta u Islamu. On vec u pupoljku svoga života biva odgajan od najveceg odgajatelja svijeta. […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (3-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (3-dio)

Izdajnik ne voli ono što je ispravno Razuman musliman se pokaje Allahu kada pogriješi. Zubejr je shvatio istinu nakon susreta s Alijom i insistirao je na povlačenju iz bitke, usred borbe, nakon tog buđenja savjesti mu’mina. Svjedoči Allah, a i meleci i uvaženi ashabi, kao Ammar ibnu jasir i Abdullah ibnul-Abbas, da se Zubejr pokajao što je došao ratovati protiv Alije. Na njegovom putu za Medinu jedan ga je izdajnik ubio, kao što su prije njega ubijeni šehidi Omer i Osman radijallahu anhu. Svi znaju ko je ubio Zubejra, čak i njegovi protivnici to dobro znaju. Dobro znaju Zubejrov položaj kod Resulullaha sallallahu alej h, ve sellem, te da je sin Poslanikove tetke i da je on izvrsni Poslanikov, sallallahu […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (2-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (2-dio)

Smrt bježi od junaka Desilo se da je na dan Uhuda, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio jednog čovjeka, ratnika Kurejšija, kako ubija i kolje muslimane. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se obrati Zubejru da ga ukloni. Zubejr je odbacio svoju sablju, uspeo se na jednu uzvisinu, a zatim suknuo, kao orao, te zgrabio mušrika. Obojica su pala i zajedno se skortljala. Odjednom mu je Zubejr bio iznad prsa i golim ga rukama dokrajčio. U bitki na Hunejnu, mušrici su se razbježali pred njim. Da ste mogli pogledati tijelo tog junaka, vidjeli biste da ne postoji ni jedan djelić njegova tijela koji nije bio ranjen i uboden. To su AIlahovi dokazi iz herojskih bitaka. Vrata junaštva se ne zatvaraju Nakon […]

Continue reading …

ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (1-dio)

Comments Off on ZUBEJR IBNU EL-AVVAM RADIJALLAHU ANHU POSLANIKOV, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, TETIĆ (1-dio)

Poniznost je osobina kukavica Od malena je bio ponositog duha i jakog karaktera. Niko se ne usudi da mu učini štogod nažao, jer je rijetko ko od djece u to vrijeme doživio da tako stasava. Majka je poklanjala izuzetnu pažnju njegovom odgoju, kako bi svojim ponašanjem zadobio poštovanje okoline. Od malih nogu, znala ga je oštro kažnjavati i tući, da bi mu pokazala kako da se brani: “Zar mislite da je on mamina maza! On sam mora podnijeti sve vrste teškoća!” l Zubejr je obećao da neće dozvoliti da ga ikad iko ponizi, ma koliko taj neko bio jak i snažan. Nije ništa čudno, on je sin Safije, tetke Poslanikove, sallallahu afejhi ve seilem, a otac mu je sin Hatidžinog […]

Continue reading …