Home » Archives by category » Tekstovi » Da’wa

Abdurrahman Sumejt – sluga afričke sirotinje

Dr. Abdurrahman Hamud es-Sumejt,  bivši predsjednik upravnog vijeća Organizacije za pomoć muslimanima Afrike, rođen je u Kuvajtu 1947. godine. Ljudi bliski njemu pričali su kako je on počeo s dobrotvornim i humanitarnim radom još u ranoj mladosti. Tako je kao srednjoškolac zajedno sa svojim prijateljima želio da učestvuje u dobrotvornim akcijama, pa su odlučili da [...]

Laž i obmane

Comments Off

Autor: Sanin Musa, prof. Rekao je Uzvišeni Allah: “NEĆE S VAMA BITI ZADOVOLJNI NI ŽIDOVI NITI KRŠĆANI SVE DOK VJERU NJIHOVU NE PRIHVATITE! RECI: “DOISTA JE ALLAHOV PUT, PRAVI PUT!” (Kur’an, El-Bekare, 120.) Lagali su nas da je Nova godina međunarodna. Nije! Nova godina koja nam se prodaje kao međunarodna je, ustvari, SILVESTROVO, po uzoru [...]

Continue reading …

Šta će biti sa Islamom u Bosni?

Comments Off

Autor: Sanin Musa,prof. Ovo je dilema koja me dugo tišti, razmišljanje koje sam odavno želio podijeliti. Jesmo li se popravili, jesmo li postali bolji ili jesmo li kvalitativno, kao narod i pojedinci, napredovali da bi nas Allah sačuvao, da bi zaslužili Njegovu pomoć i da bi opstali? Nekada kažem da jesmo, ali prođe me zebnja, [...]

Continue reading …

Iskušenja u životu

Comments Off

Autor: Sanin Musa, prof. Uistinu, kada bi život čovjekov imao drugo ime, vjerovatno bi se zvao iskušenje. To zbog toga što iskušenja prate čovjeka tokom čitavog života. Od rođenja pa do smrti, čovjek je na nekom iskušenju. Neko sa zdravljem, neko sa imetkom, neko sa djecom… Ovo prihvataju samo vjernici. Za nevjernike su iskušenja kazna [...]

Continue reading …

Lanci i okovi u Džehennemu

Comments Off

U Kur’anu stoji: “Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.” (EI-Insan, 4) Zatim: “A Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?” (Saba’, 33) EI-Aglal su okovi na vratu koji će vezati ruke i vrat zajedno. Prenosi se od Muse ibn [...]

Continue reading …

Pripremio: Čolaković Sulejman KAKO zaraditi 2 MILIONA i 525 HILJADA namaza (ili 1402 godine pojedinačnog klanjanja ili 51 godinu klanjanja sve i jednog namaza u DŽAMIJI) za samo 10 DANA? Tako što uplatite 1200 eura ili 2400 KM za UMRU nekoj od putničkih agencija koje se bave time. Zašto? Zato što uobičajena Umra traje 10 [...]

Continue reading …

كتاب الأذان باب: “لا يسعى إلى الصّلاة، و ليأت بالسكينة و الوقار” حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا الزُّهْريُّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى الله عليه و سلّم، و عن الزّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال: “إذا سمعتم [...]

Continue reading …

Knjiga o vrijednostima Medine

Comments Off

1) Poglavlje: Granice medinskog harema Pričao nam je Ebu en-Nu’man, pričao nam je Sabit ibn Jezid, pričao nam je ‘Asim Ebu ‘Abdi-r-Rahman El-Ahwel, od Enesa, radije Allahu ‘anhu, od Poslanika, sallallahu ‘aleyhi we sellem, da je rekao: “Medina je Harem odavde do tamo (od Ajra do Sevra). Njegovo drveće se ne siječe, niti se u [...]

Continue reading …

Primila Islam zbog čokolade

Comments Off

Ovo je istinita priča, koja je prenesena u poznatom francuskom časopisu. Krenula u Francusku dvojica mladih muslimana koji se drže vjere sa svojim ženama koje su nosile nikabe. Inspektor na aerodromu je zabranio da uđu dok ne pregledaju žene i dok one ne skinu nikabe, što je kod tih žena vjernica izazvalo negodovanje. Zatražiše da [...]

Continue reading …

Islam je danas prisutan na svakom kutku zemaljske kugle. Znamo da je islam krenuo iz Meke, preko Poslanika a.s. i njegovih ashaba. Historija je zabilježila mnoge slučajeve gdje su ljudi primali islam samo na osnovu što su vidjeli kako se muslimani lijepo i pobožno ponašaju i kako su pravedni. Pozivanje u islam – dava je [...]

Continue reading …