Home » Archives by category » Tekstovi » Iz riznica Aida el-Karnija (Page 2)

Tvoj Gospodar voli da mnogo prašta

Comments Off on Tvoj Gospodar voli da mnogo prašta

I Nuh je govorio: “Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10‐12) Ovo je najbolji poticaj i savjet ljudima da što više traže oprost od Allaha. Samo na taj način osjetit ćemo mir u duši, vidjeti izlaz iz svake nevolje. Povećat će se naša opskrba, nafaka i halal‐zarada. Onaj ko mnogo čini istigfar imat će dobru porodicu i potomstvo, kao i svako dobro. “Elif‐am‐Ra. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg, da se samo Allahu klanjate ‐ ja sam vam od Njega, […]

Continue reading …

Prihvati koristan savjet

Comments Off on Prihvati koristan savjet

Mi većinom volimo pohvale, i to nas raduje, pa makar bilo neistinito i neiskreno. S druge strane, veoma se loše odnosimo i osjećamo zbog kritika i prijekora, makar oni bili istiniti i iskreni. Ovo je veliki porok i ozbiljna greška koju vjernik ne bi trebao imati. Svemilosni Allah, dž.š., kaže: “A licemjeri govore: ‘Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se’, zatim neki od njih glave okreću; nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom leda okrenu; samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti? […]

Continue reading …

Dar od Allaha

Comments Off on Dar od Allaha

Allah ti ništa neće uskratiti, a da ti umjesto toga ne podari još bolje, ako sve to strpljivo podneseš i nadaš se Njegovoj nagradi. Dokaz za to jeste hadis: “Kome uzmem voljenu osobu, pa on to strpljivo podnese, u zamjenu ću mu pokloniti Džennet. Kome uzmem sina, pa to strpljivo prihvati, imat će kuću u vječnosti.” To je samo jedan mali primjer zahvalnosti koju mu Bog ukazuje zbog žrtve koju je podnio. Ne očajavaj zbog neke nevolje, jer Onaj Koji ju je odredio posjeduje sve nagrade, Džennet i naknadu za pretrpljenu bol. Allahovi štićenici koji su iskušavani i koji su pretrpjeli brojne nevolje bit će pozdravljani u Firdevsu: “Mir nekaje vama, zato što ste trpjeli, a divno lije najljepše prebivalište.” […]

Continue reading …

Blagodat znanja

Comments Off on Blagodat znanja

“Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!” (En‐Nisa, 113) Neznanje ubija osjećaje, upropaštava život i godine. “Savjetujem ti da neznalica ne budeš.” (Hud, 46) Znanje je svjetlost za um, život za dušu i opskrba za našu narav i etiku. “Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se medu ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?” (El‐An’am, 122) Znanje donosi spokoj u grudima i veselje jer ono je spas nerazumnom, uputa izgubljenom i svjetlo onome što luta u tami. Duša se obasjava novim saznanjima i otkrićima. S druge strane, neznanje, džehl, jeste dosada […]

Continue reading …

Vjera, to je život

Comments Off on Vjera, to je život

Najveći nesretnici jesu oni koji su propustili blago imana i bogatstvo čvrstog imana. Oni zauvijek žive u tjeskobi, nemiru, bijesu i poniženju. “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom ziviti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti” (Ta‐Ha, 124) Samo vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čini dušu sretnom, čisti je, uveseljava i iz nje briše brigu, tugu i nemir. Život ima dobar okus jedino uz vjeru. Za bezbožnike i nevjernike jedini spas od tjeskobnog i mučnog života predstavlja samoubistvo. Kako li je samo jadan život bez vjere! Kako li strašno vječno prokletstvo čeka one koji na Zemlji skrenu s Allahova puta. “…i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće […]

Continue reading …

Allahovo određenje

Comments Off on Allahovo određenje

“Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, ‐ to je Allahu, uistinu, lahko” (El‐Hadid, 22) Pera su se osušila, Knjiga je sklopljena, stvari su određene i sudbine zapisane. Reci: “Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” (Et‐Tevba, 51) Ono što te je snašlo nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo nije te moglo snaći. Ako se ovo uvjerenje ugnijezdi u tvojoj duši i osjećajima, kušnju ćeš doživljavati kao dar, patnju kao blagodat i sve događaje kao znakove Allahove ljubavi jer koga Allah, dž.š., voli, On ga iskušava. U ovom slučaju neće te obuzimati nemir zbog bolesti, skore smrti, novčanih […]

Continue reading …

Ne tuguj jer si spoznao Islam

Comments Off on Ne tuguj jer si spoznao Islam

Najjadnije i najnesrećnije duše jesu one koje ne znaju za islam. Upravo zbog toga muslimani moraju imati aktivne daije i promotore svoje vjere te svoju vjeru obznanjivati svima na svijetu. Islam je uzvišena stvar, stoga oni koji njemu pozivaju moraju biti odgojeni, izuzetno učeni i vješti, jer samo ova vječita i istinita vjera omogućava sreću ljudima. Primjer uspješnih misionara vjere islama, daija, možemo vidjeti u jednoj skupini muslimana iz Minhena koji su jednom vještom medijskom porukom, džambo plakatom, privukli pažnju brojnih građana koji su ih kontaktirali i izrazili želju da upoznaju islam. Te je godine u Njemačkoj na islam prešlo oko stotinu hiljada Nijemaca i Njemica, i izgrađen je mesdžid, centar i škola za izučavanje islama. Današnje je čovječanstvo zbunjeno […]

Continue reading …

Riječi loših ljudi i zavidnika

Comments Off on Riječi loših ljudi i zavidnika

Čovjek dobija nagradu ako se strpi na uvrede i nepravedne kritike. Njihovi prigovori ustvari, samo govore u prilog tvojoj vrijednosti. Znaj da se ljudi ne osvrću za mrtvim psom, kao što propali i izgubljeni ljudi nemaju zavidnika. Musa, alejhi selam, zamolio je svoga Gospodara da ga oslobodi ljudskih uznemiravanja i da se osami. Uzvišeni Allah odgovorio mu je: “O Musa, ne uzimaj to previše k srcu. Ja sam te iste ljude stvorio i dajem im opskrbu, a oni Me psuju i kleveću!!” U vjerodostojnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi: “Allah Uzvišeni kaže: ‘Psuje Me sin Ademov i kleveće. To mu nikako ne dolikuje. On, kad psuje vrijeme, Mene psuje. Ja sam vrijeme. Dan i noć smjenjujem kako želim. […]

Continue reading …

Ne tuguj zbog nafake

Comments Off on Ne tuguj zbog nafake

Allah daje opskrbu obilno i neprestano. On je Jedini Gospodar, Koji o tome brine i Koji opskrbom upravlja. Kod Njega je opskrba svih robova. “A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.” (Ez‐Zarijat, 22) Ako čovjek živi u ovom uvjerenju, zašto onda briga za opskrbom i tugovanje. Zašto da se čovjek ponižava zbog nekih sitnih dunjalučkih stvari i živi u nemiru za opskrbu?! Uzvišeni kaže: “Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.” (Hud, 6) “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On […]

Continue reading …

Ne tuguj jer sve je određeno i propisano

Comments Off on Ne tuguj jer sve je određeno i propisano

Sve je već određeno i propisano. To je jedan od principa i stavova u islamskom vjerovanju. Sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove upute znaju da se ništa u svemiru ne dešava bez Allahove volje, određenja i dozvole. “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego sto je damo, zapisana u Knjizi, to je Allahu, uistinu, lakho.”(El‐Hadid, 22) “Mi sve s mjerom stvaramo” (El‐Kamer, 49) “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive” (El‐Bekara, 155) U hadisu se kaže: “Čudno li je stanje vjernika!! Svaka stvar koja mu se desi za njega je dobro. Ako mu se desi […]

Continue reading …