Home » Archives by category » Tekstovi » Iz riznica Aida el-Karnija (Page 4)

Uvjeti za duševni smiraj

Comments Off on Uvjeti za duševni smiraj

Ibn Kajjim spominje uvjete za mir i spokoj duše. Mi ćemo navesti neke od njih. Najvažniji uvjet jeste tevhid, vjerovanje u jednog Boga. Ova spoznaja u našeg Stvoritelja čini grudi prostranijim od dunjaluka. Mušrici i nevjernici uopće ne znaju za život. Allah kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom […]

Continue reading …

Loše društvo uzrok je brojnih nevolja

Comments Off on Loše društvo uzrok je brojnih nevolja

Loše društvo su neznalice, zli ljudi i novotari. Oni se stalno svađaju i suprotstavljaju drugima te neprimjereno ponašaju u društvu. “Oni su kao šuplji naslonjeni balvani.” (El‐Munafikun, 4) “Narod koji je jedva govor razumijevao.” (El‐Kehf, 93) Šafi kaže: “Kad se neki loš čovjek nađe u mom društvu, skoro da vidim kako se sva zemlja na […]

Continue reading …

Umjereni put

Comments Off on Umjereni put

“I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu.” (El‐Bekara, 143) Sreća je u umjerenosti i pravičnosti, a ne u pretjerivanju, ekstremizmu i fanatizmu. Umjerenost ili srednji put jeste metod koji roba drži daleko od svakog ekstremizma. Umjerenost je karakteristika vjere Islama. Islam je sredina između kršćanstva i jevrejstva. Jevrejska vjera pretjerala je u nauci, naglašavajući […]

Continue reading …

Čuvaj brata svoga

Comments Off on Čuvaj brata svoga

“Ti sa svakim — lijepo, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (El‐E’raf, 199) Dobar je prijatelj neprocjenjivo blago u ovome životu. Stoga ga treba čuvati i lijepo se prema njemu odnositi. Lijep odnos podrazumijeva da nekada pređemo preko njegovih grešaka jer niko nije savršen. Nadalje, prijatelja treba prihvatati onakvim kakav […]

Continue reading …

Allah je dovoljan zaštitnik i svjedok

Comments Off on Allah je dovoljan zaštitnik i svjedok

Buhari u svome Sahihu navodi sljedeću priču: “Jedan čovjek iz Benu Israila zatražio je od svoga prijatelja pozajmicu od hiljadu dinara. Prijatelj ga je upitao: Imaš li svjedoka?’ ‘Allah je moj svjedok’, odgovori čovjek. ‘Dovoljan je Allah svjedok’, kaza prijatelj. A imaš li nekoga da će to garantovati i zaštititi te?’ Allah je moj zaštitnik’, […]

Continue reading …

Istinski sretnici

Comments Off on Istinski sretnici

Ovo su primjeri ljudi koji su bili istinski sretnici. Oni su postigli ono što su željeli i zavrijedili večnu nagradu. Allah je za Ebu Bekra, radijallahu anhu, u Kur’anu kazao: “A od Vatre će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio.” (El‐Lejl, 14, […]

Continue reading …

Istigfar sva vrata otvara

Comments Off on Istigfar sva vrata otvara

Ibn Tejmije kaže: “Ponekad se nađem u jako teškim situacijama i ne mogu riješiti neko pitanje. Tada molim Allaha za oprost, činim istigfar po hiljadu puta, nekad manje, nekad više i Allah me na rješenje uputi i izlaz nađe.” “…i govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta.” (Nuh, 10) U nevoljama […]

Continue reading …

Ne gubi nadu u Allahovu milost

Comments Off on Ne gubi nadu u Allahovu milost

“Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu”Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od […]

Continue reading …

Strah od zavisti

Comments Off on Strah od zavisti

Evo nekoliko lijekova i savjeta za one koji strahuju od zavisti. 1. Učenje sura zaštitnica, muavvizat, kao i svih oblika zikra i dova. “I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (El‐Falak, 5) 2. Čuvanje od zavidnika na razne načine. “‘O sinovi moji’, reče onda’, ‘ne utažite na jednu kapiju, već na razne kapije, a […]

Continue reading …

Smisao dunjaluka

Comments Off on Smisao dunjaluka

Vaga sreće nalazi se u Allahovoj uzvišenoj knjizi. Kur’an procjenjuje stvari, određuje ih i vrednuje. “A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od […]

Continue reading …