Home » Archives by category » Tekstovi » Iz riznica Aida el-Karnija (Page 4)

Uvjeti za duševni smiraj

Comments Off on Uvjeti za duševni smiraj

Ibn Kajjim spominje uvjete za mir i spokoj duše. Mi ćemo navesti neke od njih. Najvažniji uvjet jeste tevhid, vjerovanje u jednog Boga. Ova spoznaja u našeg Stvoritelja čini grudi prostranijim od dunjaluka. Mušrici i nevjernici uopće ne znaju za život. Allah kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.” (Ta‐Ha, 124) “Onome koga Allah želi da uputi ‐ On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi — On srce njegovo stegne i umornim učini, kao da čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.” (El‐An’am, 125) “Mi ćemo uliti strah u […]

Continue reading …

Loše društvo uzrok je brojnih nevolja

Comments Off on Loše društvo uzrok je brojnih nevolja

Loše društvo su neznalice, zli ljudi i novotari. Oni se stalno svađaju i suprotstavljaju drugima te neprimjereno ponašaju u društvu. “Oni su kao šuplji naslonjeni balvani.” (El‐Munafikun, 4) “Narod koji je jedva govor razumijevao.” (El‐Kehf, 93) Šafi kaže: “Kad se neki loš čovjek nađe u mom društvu, skoro da vidim kako se sva zemlja na njega nadvila.” El‐E’meš bi proučio sljedeći ajet kada bi ugledao kakvog lošeg čovjeka: “Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!” (Ed‐Duhan, 12) “To ljudi su koji se ne brinu ni za što, Tijelo im je kao kod mazge, a mozak kao kod vrabaca.” Ibn Tejmijje poredio je druženje s lošim ljudima s trovanjem duše i srca. “Kada vidiš one koji se riječima […]

Continue reading …

Umjereni put

Comments Off on Umjereni put

“I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu.” (El‐Bekara, 143) Sreća je u umjerenosti i pravičnosti, a ne u pretjerivanju, ekstremizmu i fanatizmu. Umjerenost ili srednji put jeste metod koji roba drži daleko od svakog ekstremizma. Umjerenost je karakteristika vjere Islama. Islam je sredina između kršćanstva i jevrejstva. Jevrejska vjera pretjerala je u nauci, naglašavajući samo nju, a zaboravila je na rad i djela. Kršćanstvo je pretjeralo u ibadetu, a zanemarilo je dokaze. Tako je došao islam uvažavajući znanje i rad, tijelo i dušu, Objavu i razum. Sreća u umjerenom životu, također, jeste i nepretjerivanje u ibadetu. Zato ne pretjeruj kako ne bi svoje tijelo uništio i tako ubijo u sebi živost, volju i onemogućio ustrajanost u ibadetu. Neka ti […]

Continue reading …

Čuvaj brata svoga

Comments Off on Čuvaj brata svoga

“Ti sa svakim — lijepo, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (El‐E’raf, 199) Dobar je prijatelj neprocjenjivo blago u ovome životu. Stoga ga treba čuvati i lijepo se prema njemu odnositi. Lijep odnos podrazumijeva da nekada pređemo preko njegovih grešaka jer niko nije savršen. Nadalje, prijatelja treba prihvatati onakvim kakav jeste, a ne tražiti u drugome svog uzora ili osobu iz snova. Svi mi imamo posebne želje i način ponašanja jer smo jedinstveni, zato ne treba glumiti niti to od drugih tražiti. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: ‘Ti nisi vjernik!’, kako biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta […]

Continue reading …

Allah je dovoljan zaštitnik i svjedok

Comments Off on Allah je dovoljan zaštitnik i svjedok

Buhari u svome Sahihu navodi sljedeću priču: “Jedan čovjek iz Benu Israila zatražio je od svoga prijatelja pozajmicu od hiljadu dinara. Prijatelj ga je upitao: Imaš li svjedoka?’ ‘Allah je moj svjedok’, odgovori čovjek. ‘Dovoljan je Allah svjedok’, kaza prijatelj. A imaš li nekoga da će to garantovati i zaštititi te?’ Allah je moj zaštitnik’, kaza čovjek. ‘Dovoljan je On zaštitnik.’ Potom mu donose novac, dogovoriše se za datum vraćanja i čovjek ode kući koja se nalazila preko rijeke. Nakon što je nastupio datum za povrat novca, on se zaputi svome prijatelju da mu vrati zajam. No, na obali nije našao nikakvu lađu da ga preveze. Dugo je čekao bilo šta čime bi mogao preći rijeku. U tome pade noć, […]

Continue reading …

Istinski sretnici

Comments Off on Istinski sretnici

Ovo su primjeri ljudi koji su bili istinski sretnici. Oni su postigli ono što su željeli i zavrijedili večnu nagradu. Allah je za Ebu Bekra, radijallahu anhu, u Kur’anu kazao: “A od Vatre će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio.” (El‐Lejl, 14, 15) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je za Omera, radijallahu anhu: “Vidio sam u Džennetu bijeli dvorac i upitao čiji je. Odgovoreno mi je: ‘Za Omera ibn Hattaba.’” On je molio za Osmana, radijallahu anhu, riječima: “Bože, oprosti Osmanu sve njegove grijehe, prijašnje i sadašnje.” Aliju, radijallahu anhu, opisao je ovako: “To je čovjek koji voli Allaha i Njegovog Poslanika, a Allah i Njegov […]

Continue reading …

Istigfar sva vrata otvara

Comments Off on Istigfar sva vrata otvara

Ibn Tejmije kaže: “Ponekad se nađem u jako teškim situacijama i ne mogu riješiti neko pitanje. Tada molim Allaha za oprost, činim istigfar po hiljadu puta, nekad manje, nekad više i Allah me na rješenje uputi i izlaz nađe.” “…i govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta.” (Nuh, 10) U nevoljama se često korist za nas krije, jer svako određenje dobro je čak i grijeh pod određenim uvjetima. U Musnedu se navode sljedeće riječi: “Svako Allahovo određenje je dobro za roba.” Ibn Tejmiju su pitali da li se ovo odnosi i na griješenje, pa je on kazao: “Da, kada poslije njega usljedi iskreno kajanje, žal za učinjenim zlom, istigfar i poniznost Allahu.” “A da oni koji […]

Continue reading …

Ne gubi nadu u Allahovu milost

Comments Off on Ne gubi nadu u Allahovu milost

“Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu”Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.” (Jusuf, 87) “Ikad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć bi im Naša došla; Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna […]

Continue reading …

Strah od zavisti

Comments Off on Strah od zavisti

Evo nekoliko lijekova i savjeta za one koji strahuju od zavisti. 1. Učenje sura zaštitnica, muavvizat, kao i svih oblika zikra i dova. “I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (El‐Falak, 5) 2. Čuvanje od zavidnika na razne načine. “‘O sinovi moji’, reče onda’, ‘ne utažite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi; moć pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u Njega uzdaju oni koji se uzdaju!’” (Jusuf, 67) 3. Izbjegavanje zavidnika. “A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!” (Ed‐Duhan, 21) 4. Činjenje dobročinstva zavidniku. “Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose.” (El‐Mu’minun, 96) Izvor: […]

Continue reading …

Smisao dunjaluka

Comments Off on Smisao dunjaluka

Vaga sreće nalazi se u Allahovoj uzvišenoj knjizi. Kur’an procjenjuje stvari, određuje ih i vrednuje. “A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili.” (Ez‐Zuhruf, 33, 35) Ovo je stvarnost i smisao dunjaluka. Na njemu nalazimo kuće, dvorove, zlato, srebro, položaje. Poznati ashab Utba ibn Kazvan, radijallahu anhu, čudio se kako je život mogao […]

Continue reading …