Home » Archives by category » Vrt ljubavi

Zaštita i čuvanje žene

Muž je obavezan čuvati svoju ženu i štititi od svega što bi moglo narušiti njen ugled i oskrnaviti čast. Ovo spada u ljubomoru koju Uzvišeni Allah voli. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah, ljubomoran je i vjernik je ljubomoran. Uzvišeni Allah, ljubomoran je da Njegov rob čini ono što mu je On zabranio.” (Bilježi ga Nesai, El-Džezzar i El-Hakim koji kaže: “Niz prenosilaca ovog hadisa je pouzdan.”) Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko nije ljubomorniji od Allaha, dželle šanuhu. Zbog ljubomore zabranio je razvrat, javni i tajni. Niko ne voli više da se hvali od Allaha, dželle šanuhu. Zbog toga […]

Obznanivanje ženidbe

Comments Off on Obznanivanje ženidbe

Pohvalno je da se brak obznani kako bi se razlikovao od tajnog braka, koji je zabranjen, i kako bi se ispoljila radost postizanjem blagodati koje je Allah dozvolio. U svakom slučaju, brak je pojava koja sama po sebi zaslužuje da se javno ispolji, da za njega sazna i bliži i dalji krug prijatelja, bliži i dalji komšija, i da posluži kao podsticaj za ženidbu i udaju onima koji daju prednost neženstvu nad brakom, pa da se poveća broj onih koji se žene i udaju. Oglašavanje braka dešava se onako kako su ljudi u jednom mjestu uobičajili to činiti. Međutim, to ne smije pratiti nešto što je vjerom zabranjeno, npr. pijenje alkohola, nedozvoljeno miješanje žena i muškaraca i sl. Aiša, radijallahu […]

Continue reading …

Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Comments Off on Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Ummu Kulsum je bila poslušna, pažljiva i potpuno vjerna svome mužu Osmanu, radijallahu anhu, i njihov brak je po svemu sličio na Osmanov prethodni brak sa Rukajjom. Šest godina uživali su u sretnom braku i u tom periodu međunjima se nije desio niti jedan konflikt ili nesporazum. Ummu Kulsum je dosljedno sprovodila savjete svoga oca i u potpunosti se posvetila svome mužu Osmanu, radijallahu anhu. Ali, nakon šest godina sretnog braka, na Osmanova vrata je ponovo zakucala tuga. Naime, u mjesecu ša’banu, devete godine po Hidžri, Ummu Kulsum se naglo razboljela i usljed teške bolesti umrla je u trideset i drugoj godini života, a da sa Osmanom nije rodila nijedno dijete. Nakon što je umrla, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, […]

Continue reading …

‘O Gospodaru, pomozi me protiv oka i srca moga’

Comments Off on ‘O Gospodaru, pomozi me protiv oka i srca moga’

www.islam-iman.com – Oko je izaslanik, a srce je pošaljilac i ono zahtijeva od oka da gleda. Oko uživa u pogledu, a srce uživa u osjećajima koja taj pogled izaziva, tako da su na ovaj način oko i srce partneri koji jedan drugog pomažu u buđenju strasti. Kada ih je strast obuzela, zadesili su ih belaji, te su stoga počeli koriti jedan drugog. Srce je reklo oku: “Ti si me dovelo do ruba propasti i u mene si ubacilo tugu i očaj svojim upornim gledanjem u zabranjeno. Neprestano si bacalo svoj pogled u zabranjenu bašču, tražilo lijek u onome što je bolest prouzrokovalo i na taj način postpupalo suprotno savjetima Mudroga Koji je u Svojoj knjizi rekao (u prijevodu značenja): “Reci […]

Continue reading …

Ljubav podstiče onoga ko voli da požuri kako bi udovoljio voljenoj osobi

Comments Off on Ljubav podstiče onoga ko voli da požuri kako bi udovoljio voljenoj osobi

www.islam-iman.com – Ljubav podstiče onoga ko voli da požuri kako bi udovoljio voljenoj osobi te da istog momenta krene prema njoj, pa makar mu život bio u opasnosti: ”’A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa? ‘Evo ide za mnom’ , odgovori on, ‘a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.”’ (Ta-Ha, 83-84). Neki u komentaru ovog ajeta kažu: ”Htio je reći: ‘Iz čežnje prema Tebi’, pa je to prikrio riječima: ‘… da budeš zadovoljan’. ”’Kada bi mi rekla: ‘Uđi u vatru’ i kad bi znao da si s tim zadovoljna i da će nas to zbližiti, pružio bi korak prema vatri i u nju ušao, zbog upute tvoje ili zablude u koju me zoveš. Neka ti […]

Continue reading …

Vrste ljubomore!

Comments Off on Vrste ljubomore!

Osnova ljubomore jeste uzbuđenost i srdžba. Postoje dvije vrste ljubomore: ljubomora zbog voljene osobe i ljubomora prema njoj. Ljubomora zbog voljene osobe jeste gnjev i srdžba kada neko oskrnavi prava voljene osobe, povrijedi njenu čast i nanese joj neku uvredu. Zaljubljeni se zbog toga ljuti, to ga uzbudi i ljubomora ga navede da učini nešto kako bi to otklonio od svoje voljene osobe, te se bori protiv njenih neprijatelja. Ovo je ljubomora onih koji istinski vole. To je ljubomora kojui su osjećali poslanici a.s. i njihovi sljedbenici kaka bi neko pripisivao Allahu dž.š druga, dozvolio ono što je On zabranio i izašao iz pokornosti prema Njemu. Ta ljubomora navodi čovjeka na žrtvovanje života, imetka, časti i na poduzimanje svega što […]

Continue reading …

Zabranjeni, haram, spolni odnos kvari ljubav

Comments Off on Zabranjeni, haram, spolni odnos kvari ljubav

Ono što će donekle usuglasiti dva oprečna mišljenja (onih koji kažu da spolni odnos uništava ljubav i onih koji kažu da spolni odnos ne uništava ljubav) jeste tvrdnja da zabranjeni spolni odnos, zinaluk, kvari ljubav i neminovno je da ta ljubav završi međusobnim neprijateljstvom i mržnjom obiju strana što će potvrditi i stvarnost, s kojom se svakodnevno susrećemo. Svaka ljubav kojoj osnova ne bude ljubav u ime Uzvišenog Allaha završava se mržnjom i neprijateljstvom. Kako će biti tek onda ukoliko je povod ljubav jedan od najvećih mogućih grijeha-blud?Ovo je neprijateljstvo samo uvod u najveće neprijateljstvo koje će se između njih desiti na Sudnjem danu, a o kojem Uzvišeni Allah kaže: “Tog će dana oni koji su jedni drugima bili prijatelji […]

Continue reading …

Ljubav je ludilo, a ludila ima više vrsta

Comments Off on Ljubav je ludilo, a ludila ima više vrsta

www.islam-iman.com – Neki kažu: ”Ljubav je jedna od vrsti ludila” i to dokazuju stihovima Kajsa, koji je rekao: ‘Rekla mi je: ”Poludio si od ljubavi’, a ja sam joj rekao: ‘Zaljubljeni si gori, od ludaka.’ Od ljubavi se niko nikada osvjestio nije, a ludak u trenu pada u trans.” Drugi kaže: ”Kada se uskovitlaju i izmišljaju skriveni osjećaji duše, oni prouzrokuju blijesak svjetlosti koji obasjavaju toj duši ljepote voljene, i on krene stazama koje njoj vode.” Neki je beduin rekao: ”Ljubav ima više utjecaja na srca nego što to ima duša na tijelo. Ima veću vlast nad dušom od duše same. Bila skrivena ili javna, nemoguče ju je jezikom opisati i ukazati na njena svojstva. To je nešto što je […]

Continue reading …

Ljubav je istina koja najviše sliči laži

Comments Off on Ljubav je istina koja najviše sliči laži

www.islam-iman.com – Neki kažu: ”Nismo vidjeli istinu koja više liči laži niti laž da više liči na istinu poput ljubavi. Njena je šala zbilja i njena je zbilja šala. Početak joj je igra i zabava, a kraj joj je propast i stradanje.” El-Džahiz kaže: ”El-Išk je sve ono u ljubavi što je prekomjerno kao što je es-seref , rasipanje i razbacivanje, ime za prekoračavanje granica i darežljivosti, a el-bahl, škrtost, ime je za pretjerivanje u štednji. Svaki je išk ljubav, a nije svaka ljubav išk. El-Mehabba je ljubav, a išk je jedna od vrsta ljubavi. Zar ne vidiš da je svaka ljubav čežnja, a nije svaka čežnja ljubav?” Jedni kažu: ”El-Išk je ludilo u ljubavi, a pretjerano ponižavanje pred voljenim […]

Continue reading …

Susret sa voljenom osobom

Comments Off on Susret sa voljenom osobom

www.islam-iman.com – Jedan od znakova iskrene ljubavi jeste i to da onaj koji voli ne može biti u potpunosti sretan osim kada je u društvu voljene osobe. Ukoliko je odvojen od nje, njegovu dusu nastanjuje nemir. ”Ja živim sretnim životom, ali samo pokraj tebe moja će sreća biti potpuna.” ”Sramota je, moja draga, što si ti otišla a ja sam tu prisutan.” Drugi veli: ”Ko se veseli samo nadolazečem bajramu, ja ne vjerujem da je on uopće sretan. Moja bi sreća bila potpuna samo da su moji voljeni tu kraj mene.” Kad bi onoga ko voli neprestalno zapitkivali: ”Šta bi volio”?, on bi odgovorio: ”Da se susretnem sa voljenom.” ”Kada bi ušao u vrt koji je rosa umila ili u bašču obasjanu suncem […]

Continue reading …