Home » Archives by category » Žena i društvo

Da li je nezahvalnost urođena osobina žene?

Pitanje: Je li istina da su, prema učenju poslanika, sallallahu alejhi we sellem, žene nezahvalne? Mislim, da li je priroda žene da posjeduje osobinu nezahvalnosti u mnogo većem stepenu od muškarca? Odgovor: Jedna od najgorih, najiscrpljujućih neistina koja pustoši samopoštovanje njihovih žrtava su stereotipski pojmovi koje mnogi muškarci smatraju o ženama. Ovakve predstave o ženama […]

Da li mahrama treba samo da prekriva sijede

Comments Off on Da li mahrama treba samo da prekriva sijede

Pišem ovo čisto iz srca koje se boji pred Uzvišenim Gospodarom da se uzoholi, pa ne podijeli svoje osjećaje velike Ljubavi. Iskreno Mu zahvaljujem što mi je podario vjeru u kojoj se osjećam slobodno i zaštićeno. Štit moj je Kur’an, ukras moj je ovo što mnoge neznalice nazivaju komadom platna kojim sam se ja umotala. […]

Continue reading …

Stanje dviju žena koje su ogovarale

Comments Off on Stanje dviju žena koje su ogovarale

Za vrijeme Resulallaha, a.s.,  živjele su dvije žene koje su postile i bile na samrti usred nedovoljnog unošenja hrane. Kada su ashabi obavijestili Poslanika o tome, on je ženama poslao zdjelu i uputio ih da u nju povrate. One su potom ispljuvale komade mesai svježe krvi. Kao odgovor na iznenađenje ljudi, Resulallah, a.s.,reče: ”One su […]

Continue reading …

Žena i posao

Comments Off on Žena i posao

„Primite moju poruku da ženama činite dobro, zaista je žena stvorena od rebra, a najveća iskrivljenost rebra je na njegovom vrhu, pa ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, osta krivo. Zato jedni drugima preporučujte dobro ophođenje prema ženama…“ (Hadis prenosi Buhari i Muslim od Ebu Hurejre r.a.) Piše: Senija Braković […]

Continue reading …

Trudnoća je velika Allahova, dž.š., blagodat

Comments Off on Trudnoća je velika Allahova, dž.š., blagodat

Jednom kada žena sazna da je noseća, ona treba izraziti svoju zahvalnost Allahu dž.š., jer je to uistinu velika Allahova, dž.š., milost. To je takva blagodat da mnogi ljudi tokom čitavog svog života mole Uzvišenog  Allaha da im podari djecu koja će biti pobožna, ali je Allah dž.š., odredio drugačije. Zapravo je i jedan od […]

Continue reading …

Da vam kažem ja, “zaostala bula”…

Comments Off on Da vam kažem ja, “zaostala bula”…

Sve mi, žene koje nosimo hidžabe ili nikabe, dolazile smo, manje-više, u one neugodne, a često i komične situacije sa ljudima koji nas pitaju, a često i ubjeđuju u to šta mi kao pokrivene smijemo ili ne smijemo raditi, šta nam priliči i ne priliči i šta bismo trebale. Osjećam potrebu da se tim ljudima […]

Continue reading …

Odgojna uloga žene u Islamu

Comments Off on Odgojna uloga žene u Islamu

Kao što se navodi u Kur’anu i hadisima Poslanika, s.a.v.s.,  žena je u periodu prije dolaska Muhammeda,a.s., u periodu džahilijeta bila poput robe koju je mogao kupiti kako i kada je ko htio. Bila je posuđivana, prodavana, nasljeđivana. Nije imala nikakva prava ni u kom pogledu. Bila je poput predmeta, jednaka sa ostalim robovima. Autor: […]

Continue reading …

Sestri koja je pokrivena…

Comments Off on Sestri koja je pokrivena…

Od Ebu Seida El-Hudrija, r.a, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga otkloni rukom, a ako nije u stanju neka to uradi jezikom, a ako ni to nije u stanju neka ga prezire srcem, a to je najslabiji vid imana.’“ […]

Continue reading …

Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Comments Off on Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Žena je stub porodice. Ona odgaja potomstvo. Na njoj su veliki zadaci koje samo uz pomoć Uzvišenog može riješiti. Čemu panika i nervoza kada Allah u Kur’anu kaže: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“ (40:60)  Ovo je dobrota i plemenitost Allahova, slavljen neka je On, Koji upućuje Svoje robove na dovu i […]

Continue reading …

Hidžab je moje jasno životno opredjeljenje

Comments Off on Hidžab je moje jasno životno opredjeljenje

Prevashodno mislim da je odluka svake muslimanke da se pokrije milost i uputa od strane njenog Gospodara. Iako je hidžab po šerijatskim propisima obavezujući za svaku punoljetnu i umno zdravu muslimanku, čijim praktikovanjem ona izvršava farz, on za svaku od nas predstavlja vid identifikacije i prepoznavanja u društvu u kome živimo. Hidžab je, ustvari, inicijator […]

Continue reading …