Home » Archives by category » Žena i društvo

Da li je nezahvalnost urođena osobina žene?

Pitanje: Je li istina da su, prema učenju poslanika, sallallahu alejhi we sellem, žene nezahvalne? Mislim, da li je priroda žene da posjeduje osobinu nezahvalnosti u mnogo većem stepenu od muškarca? Odgovor: Jedna od najgorih, najiscrpljujućih neistina koja pustoši samopoštovanje njihovih žrtava su stereotipski pojmovi koje mnogi muškarci smatraju o ženama. Ovakve predstave o ženama su ovjekovječene među i muškarcima i ženama u mnogim kulturama. Napisane i promovirane su u rubrikama za savjete, prenešene u medijima i proslijeđene SMS porukama. Jedna od takvih pogrešnih ubjeđenja je vjerovanje da žene nisu nikad zadovljne ni sa čim. Oni koji šire ovakva uvjerenja pozivaju se na sud Allahovog poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da žena može reći svome mužu, kada je ljuta: “Nisam […]

Da li mahrama treba samo da prekriva sijede

Comments Off on Da li mahrama treba samo da prekriva sijede

Pišem ovo čisto iz srca koje se boji pred Uzvišenim Gospodarom da se uzoholi, pa ne podijeli svoje osjećaje velike Ljubavi. Iskreno Mu zahvaljujem što mi je podario vjeru u kojoj se osjećam slobodno i zaštićeno. Štit moj je Kur’an, ukras moj je ovo što mnoge neznalice nazivaju komadom platna kojim sam se ja umotala. Mlada sam još, samo sam sebi mladost upropastila, kažu. Ali ne. One koje su sebi mladost upropastile ne izgledaju dostojanstveno i vrelom vjere ispunjeno. Piše: Senija Braković Majko draga, oče premili, vi koji odgajate  kćerku, djevojku, suprugu, ženu. Molim vas iskreno da dobro pripazite kako to činite. Nemoj da je sputavaš ako je Voljom Njegovom krenula na Pravi put. Ako želi da ljepotu svoju sačuva […]

Continue reading …

Stanje dviju žena koje su ogovarale

Comments Off on Stanje dviju žena koje su ogovarale

Za vrijeme Resulallaha, a.s.,  živjele su dvije žene koje su postile i bile na samrti usred nedovoljnog unošenja hrane. Kada su ashabi obavijestili Poslanika o tome, on je ženama poslao zdjelu i uputio ih da u nju povrate. One su potom ispljuvale komade mesai svježe krvi. Kao odgovor na iznenađenje ljudi, Resulallah, a.s.,reče: ”One su postile uz halal opskrbu, ali su se mrsile haramom; ogovarale su druge ”. Samo razmislite šta im je ogovaranje učinilo. Umalo da ih je dovelo do smrti. A to se dešavalo za Posalnikova, a.s., života. Uzvišeni Allah naglasio je da će odgovaranje i slični grijesi negativno djelovati na naša dobra djela. Mnoge žene odlaze gatarama da im naprave hamajliju za njihovu djecu, jer su ona […]

Continue reading …

Žena i posao

Comments Off on Žena i posao

„Primite moju poruku da ženama činite dobro, zaista je žena stvorena od rebra, a najveća iskrivljenost rebra je na njegovom vrhu, pa ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, osta krivo. Zato jedni drugima preporučujte dobro ophođenje prema ženama…“ (Hadis prenosi Buhari i Muslim od Ebu Hurejre r.a.) Piše: Senija Braković Iz navedenog hadisa sami možemo zaključiti da je Uzvišeni stvarao onako kako je svrhom najbolje. Kada bi mi pokušali bilo kako to promijeniti poništili bi svrhu toga za što je stvoreno. Pa i samo rebro koje se navodi u hadisu, stvoreno je krivo i kao takvo ono ima funkciju da čuva grudni koš i štiti ga od povreda. Tako i žena. Stvorenje ispunjeno nježnošću i […]

Continue reading …

Trudnoća je velika Allahova, dž.š., blagodat

Comments Off on Trudnoća je velika Allahova, dž.š., blagodat

Jednom kada žena sazna da je noseća, ona treba izraziti svoju zahvalnost Allahu dž.š., jer je to uistinu velika Allahova, dž.š., milost. To je takva blagodat da mnogi ljudi tokom čitavog svog života mole Uzvišenog  Allaha da im podari djecu koja će biti pobožna, ali je Allah dž.š., odredio drugačije. Zapravo je i jedan od Allahovih, dž.š., najodabranijih poslanika, Ibrahim a.s.,pokorno molio  Allaha, dž.š., da mu podari. Čak je i hazreti Zekerijja, a.s., upućivao molbe, koje su bile iskrene i pune žara, Allahu, dž.š., kako bi mu bilo podarena djeca pred kraj njegovog života. 1. Često učite sljedeću dov: 2. ”Allahumme lekel-hamdu ve lekeššukr.” 3. ”Bože! Sva hvala pripada samo Tebi i svoju zahvalu iskazujem jedino Tebi.” (zbog toga što […]

Continue reading …

Da vam kažem ja, “zaostala bula”…

Comments Off on Da vam kažem ja, “zaostala bula”…

Sve mi, žene koje nosimo hidžabe ili nikabe, dolazile smo, manje-više, u one neugodne, a često i komične situacije sa ljudima koji nas pitaju, a često i ubjeđuju u to šta mi kao pokrivene smijemo ili ne smijemo raditi, šta nam priliči i ne priliči i šta bismo trebale. Osjećam potrebu da se tim ljudima obratim, objasnim neke stvari, kako bi uvidjeli da smo mi “normalne” žene, sa svim dijelovima tijela kao kod drugih žena koje nisu pokrivene, sa mozgovima koji znaju razmišljati i funkcionisati, samo što se razlikujemo od njih po tome što svoja tijela i kosu prekrivamo, jer nam tako naša vjera nalaže, a i tako je moralnije za cijeli dunjaluk, i naš se život sasvim normalno odvija, […]

Continue reading …

Odgojna uloga žene u Islamu

Comments Off on Odgojna uloga žene u Islamu

Kao što se navodi u Kur’anu i hadisima Poslanika, s.a.v.s.,  žena je u periodu prije dolaska Muhammeda,a.s., u periodu džahilijeta bila poput robe koju je mogao kupiti kako i kada je ko htio. Bila je posuđivana, prodavana, nasljeđivana. Nije imala nikakva prava ni u kom pogledu. Bila je poput predmeta, jednaka sa ostalim robovima. Autor: Senija Braković Npr. U Grčkoj, žena je bila dio imovine njenog staratelja, oca ili brata prije braka, a muža nakon  braka. Ona nije bila slobodna ni prije a ni poslije braka. Bila je poput robe koju je mogao ko god hoće kupiti novcem. U rimskom pravu žena je imala status djeteta ili umno poremećene osobe, bez mogućnosti posjedovanja imetka. Kod jevreja bračno pravo propisivalo je […]

Continue reading …

Sestri koja je pokrivena…

Comments Off on Sestri koja je pokrivena…

Od Ebu Seida El-Hudrija, r.a, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga otkloni rukom, a ako nije u stanju neka to uradi jezikom, a ako ni to nije u stanju neka ga prezire srcem, a to je najslabiji vid imana.’“ (Muslim)  Piše: Fatima Mušinović-Hasić Vođena ovim hadisom, a nemoćna da promijenim djelom, želim da osudim srcem i jezikom… i da pozovem svoje sestrice u vjeri na razmišljanje. Sestro, ti znaš hvala Allahu, za Gospodara Uzvišenog, znaš za Poslanika, s.a.v.s, znaš za Kur’an, za prava i dužnosti jedne muslimanke. Svjesna si blagodati koje ti je Allah podario, koje uživaš i za koje se ne možeš odužiti. […]

Continue reading …

Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Comments Off on Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Žena je stub porodice. Ona odgaja potomstvo. Na njoj su veliki zadaci koje samo uz pomoć Uzvišenog može riješiti. Čemu panika i nervoza kada Allah u Kur’anu kaže: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“ (40:60)  Ovo je dobrota i plemenitost Allahova, slavljen neka je On, Koji upućuje Svoje robove na dovu i garantuje im uslišenje. Kao što Sufjan es-Sevri kaže: “O Ti, Koji najviše voliš one Svoje robove koji traže i puno mole. O Ti, Koji najviše mrziš one robove Svoje koji Ga ne mole, i ni kod koga nije tako, osim kod Tebe, o Gospodaru moj.” Bilježi ga Ibn Ebi Hatim. Prenosi Ebu Ja’la u svom Musnedu od Enesa ibn Malika, r.a., a on od Vjerovjesnika, […]

Continue reading …

Hidžab je moje jasno životno opredjeljenje

Comments Off on Hidžab je moje jasno životno opredjeljenje

Prevashodno mislim da je odluka svake muslimanke da se pokrije milost i uputa od strane njenog Gospodara. Iako je hidžab po šerijatskim propisima obavezujući za svaku punoljetnu i umno zdravu muslimanku, čijim praktikovanjem ona izvršava farz, on za svaku od nas predstavlja vid identifikacije i prepoznavanja u društvu u kome živimo. Hidžab je, ustvari, inicijator mnogih pozitivnih stavova i načina ponašanja koji priliči osobi odjevenoj po šerijatskim propisima, a pozitivne  refleksije će svakako osjetiti i društvo.  Glas islama: Kada si se pokrila i zašto? Je li to bila tvoja odluka? Misala: Pokrila sam se nakon završene osnovne škole, neposredno pred upis u Medresu „Gazi Isa-beg“, ’96. godine. Moja odluka da se počnem oblačiti u skladu sa propisima vjere islama podudarila […]

Continue reading …