Home » Archives by category » Žena i društvo (Page 3)

Strpi se Hamna i nadaj se džennetskoj nagradi

Comments Off on Strpi se Hamna i nadaj se džennetskoj nagradi

Kada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, počeo džihad protiv nevjernika, Hamna bint Džahš je imala velikog udjela u tom ibadetu. Tako je u Bici na Uhudu uzela aktivno učešće u pomaganju muslimanskim borcima što je potvrdio jedan od učesnika te bitke, plemeniti ashab Kab ibn Malik koji je o tome rekao: “Na Uhudu sam vidio Ummu Sulejm, kćer Milhanovu, i Aišu, kako na leđima nose mješine sa vodom, a Hamna i Ummu Ejmen su pojile mudžahide vodom i previjale rane ranjenicima.” (Al-Megazi, I tom, str. 249-250.; Derru as-sahabe, str. 556.) Na Uhudu je Uzvišeni Allah uzeo njenog muža Musaba i još sedamdeset muslimana za šehide. U tom teškom i bolnom trenutku, Hamna je srela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, […]

Continue reading …

Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Comments Off on Ummu Kulsum bint Muhammed, uzorita supruga

Ummu Kulsum je bila poslušna, pažljiva i potpuno vjerna svome mužu Osmanu, radijallahu anhu, i njihov brak je po svemu sličio na Osmanov prethodni brak sa Rukajjom. Šest godina uživali su u sretnom braku i u tom periodu međunjima se nije desio niti jedan konflikt ili nesporazum. Ummu Kulsum je dosljedno sprovodila savjete svoga oca i u potpunosti se posvetila svome mužu Osmanu, radijallahu anhu. Ali, nakon šest godina sretnog braka, na Osmanova vrata je ponovo zakucala tuga. Naime, u mjesecu ša’banu, devete godine po Hidžri, Ummu Kulsum se naglo razboljela i usljed teške bolesti umrla je u trideset i drugoj godini života, a da sa Osmanom nije rodila nijedno dijete. Nakon što je umrla, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, […]

Continue reading …

Ashabijka Ummul-Fadl bint Haris, majka šestorice slavnih sinova

Comments Off on Ashabijka Ummul-Fadl bint Haris, majka šestorice slavnih sinova

Imam Nevevi je za ashabijku Ummul-Fadl bint Haris rekao: “Ummul-Fadl je bila slavna ashabijka koja je sa svojim mužem Abbasom rodila šest sinova kakve žene rijetko rađaju, a oni su: Fadl, Abdullah, Mabed, Ubejdullah, Kusem i Abdurrahman, a rodila je i jednu kćerku koja se zvala Ummu Habib. Jedna od odlika i istovremeno zanimljivih detalja iz njihovog života je i ta da nije bilo braće poput njih, da su rođeni u jednoj kući i jednoj porodici, a da su svi umrli u različitim državama i na različitim stranama svijeta. Tako je njezin sin Fadl poginuo kao šehid u Edžnadinu, Abdullah je umro u Taifu, Ubejdullah u Jemenu, Abdurrahman u Africi, a Kusem u Samarkandu.” (At-Tabaqat, IV tom, 6. str.; Al-Bidaya […]

Continue reading …

Tuga za sinom zbog čije smrti se potresao Allahov Arš

Comments Off on Tuga za sinom zbog čije smrti se potresao Allahov Arš

U jednom od najodsudnijih trenutaka za Islam i muslimane, kada su duše došle do grkljana i kada su vjernici u najgore iskušenje stavljeni, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potvrdio i posvjedočio iskrenost i postojanost ashabijke Kebše bint Rafi. U Bici na Hendeku, kada su muslimani bili u potpunom okruženju, njen sin Sad nosio je kratki pancir, koji nije mogao pokriti ni njegova prsa u potpunosti. Kada je naišao pored utvrđenja Benu Harise u kojem su bile smještene žene i djeca, a među kojima su bile i njegova majka Kebša i Aiša, radijallahu anha, ugledala ga je majka i rekla mu: “Sine, požuri i priključi se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Allaha, ja vidim da si ti mnogo […]

Continue reading …

Da li supružnici moraju imati seksualni odnos prve bračne noći?

Comments Off on Da li supružnici moraju imati seksualni odnos prve bračne noći?

Pitanje: Dragi učenjaci, esselamu alejkum. Ja sam muslimanka koja se uskoro udaje. Želim da znam da li parovi treba da imaju odnose prve bračne noći i da te da li postoje ikakve restrikcije o tome? Da vas Allah nagradi.. Odgovor: Wa `alaykum As-Salamu wa Rahmatullahi wa Barakatuh. U ime Allaha, Milostivog Samilosnog. Neka je sva slava Gospodaru, te neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Draga sestro u Islamu, želimo prvo da ti se zahvalimo na povjerenju koje si nam ukazala, te molimo Allaha da nam podari znanja kako bismo pomogli što više muslimana. Želimo ti sretan i hairli brak s tvojim mužem. Uzimajući u obzir intimnu vezu između supružnika, Allah je objavio: “ Žene vaše su […]

Continue reading …

Dr. Muhammed Hassan o Nikabu

Comments Off on Dr. Muhammed Hassan o Nikabu

Preveo: Čolaković Sulejman Jedna od najuzvišenijih stvari kojom je Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala, uzdigao ženu muslimanku i ukazao joj time više počasti nego inače, jeste to što joj je PROPISAO pokrivanje njenog tijela… Dragi moji ahbabi, prijatelji, želim da se dobro skocentrišete sa mnom kada je u pitanju ova tema, jer mnogi sebi zamišljaju i tako to predstavljaju javnosti kako je hidžab manje vrijedan od nikaba, i to je naravno greška. Hidžab je općenitiji pojam od nikaba i on je taj koji se između ostalog sastoji i iz nikaba, dakle, nikab je samo jedna varijanta šerijatskog hidžaba. Obratite pažnju, hidžab je arapska riječ i sa jezičkog aspekta ima 2 značenja: a) منع – zapreka, smetnja, zabrana, uskraćivanje… b) ستر […]

Continue reading …

Ashabijka Ummu Atijja, učenjak među ensarijkama

Comments Off on Ashabijka Ummu Atijja, učenjak među ensarijkama

Kada se spomenu hafizi Kur’ana i hadisa među ensarijkama, na njihovom čelu je svakako Ummu Atijja. Imam En-Nevevi je rekao da je Ummu Atijja prenijela četrdeset hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oko šest od tih hadisa složili su se Buharija i Muslim, a po jedan različit hadis od preostalih hadisa bilježe i Buharija i Muslim. Od nje je hadise prenosio Enes ibn Malik, zatim poznati tabi’ini: Hafsa bint Sirin, njen brat Muhammed ibn Sirin, Abdulmelik ibn Umejr, Ali ibn El-Akmer i drugi. (Sijeru a’lamin-nubela’, II tom, str. 318) Imam Zehebi je za nju rekao da je bila poznati fekih ili islamski pravnik, a ona sama je govorila: “Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaze, ali ta zabrana je na […]

Continue reading …

Safijja bint Abdulmuttalib, junakinja bitke na Hendeku

Comments Off on Safijja bint Abdulmuttalib, junakinja bitke na Hendeku

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj, kada bi krenuo u boj, smjestiti žene i djecu u utvrđenje, jer se bojao da bi neko mogao napasti Medinu kada u njoj nema muškaraca da je brane. Na dan Hendeka smjestio je svoje supruge, tetku i još nekoliko žena u utvrđenje Hasana ibn Sabita, radijallahu anhu, koje je naslijedio od svojih predaka. Bilo je to najčvršće utvrđenje u Medini i najteže za osvojiti. Muslimani su bili zauzeti čuvanjem straže na Hendeku i borbama protiv Kurejšija i njihovih saveznika tako da nisu mogli voditi računa o ženama i djeci. Dok je boravila u utvrđenju Safijja je u cik zore ugledala neku sjenku kako se kreće prema utvrđenju. Pažljivo je osluškivala i posmatrala. […]

Continue reading …

Strpljivost koja je izluđivala nevjernike

Comments Off on Strpljivost koja je izluđivala nevjernike

U povijesti nije bilo nijedne žene muslimanke da je pokazala takvu strpljivost kao što je bila Sumejja bint Hubat. Strpljivost je jednostavno bila njen zaštitni znak, a takvima je Allah obećao nagradu bez računa. Predočite sebi sliku žene koja je već bila ostarjela i zbog starosti oronula, kako podnosi vrijeđanje i stravično mučenje od strane skupine bezumnika čija su srca bila tvrđa od kamena, a mučili su je i kažnjavali samo zato što je u Allaha, Silnog i jedino hvale Dostojnog vjerovala. Ali, nije samo Sumejja bila izložena osvetničkom mučenju glavešina iz plemena Kurejš, već su i njen muž Jasir i njen sin, njena zjenica oka i plod njenog srca, Ammar, bili izloženi najgoroj patnji i svirepom mučenju. No, i […]

Continue reading …

Žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Comments Off on Žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Havla bint Hakim jedna je od onih žena koje su sebe poklonile Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. To potvrđuje predaja od Aiše, koja je rekla: “Žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahua lejhi ve sellem, bila je Havla bint Hakim.” Slična predaja se prenosi i od Urve ibn Zubejra koji je rekao: “Mi smo svojevremeno pričali o tome da je Havla, žena koja je sebe poklonila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.” O tom i sličnim slučajevima, Abdullah ibn Abbas je kazao: “Sa Poslanikom nije živjela nijedna žena koja je sebe poklonila njemu.” To znači da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije prihvatio takvu ponudu ni od jedne žene, iako je to bilo dozvoljeno isključivo njemu. To je bila Havla bint […]

Continue reading …