“Da je živ Muhammed a.s., sigurno bi se pridružio Idišu”

Muhammed s.a.v.s. učio je sljedeću dovu za Abdullaha ibn Abasa: ”Allahu dragi, podari mu razumijevanje vjere i poduči ga tumačenju Kur’ana.” (Allahumme fekkihu fid-din ve allimhu te’vil).

hutbaidisNeizmjerna mudrost krije se u ovoj Poslanikovoj s.a.v.s. dovi, i ona dolazi do izražaja posebno u našem vremenu, u vremenu sveopće i nadasve krvave smutnje u čijim valovima se guši islamski ummet. Jer, onaj ko ne razumije vjeru, ko ne razumije Kur’an i sunnet, ma kakvim se pobožnjakom predstavljao, samo će dodatno sijati smutnju, činiti zlo u ime islama, živjeti u zabludi i druge odvoditi u zabludu.

Dokaz za to je i ovaj hatib (zove se Kemal Zeruk) iz Idišove jedinice, koji je, držeći hutbu u džamiji u Rakki, u jednom trenutku u histeričnom zanosu, uzviknuo: ”Tako mi Allaha, da je sada živ Allahov Poslanik s.a.v.s., Muhammed ibn Abdullah, sigurno bi se pridružio Idišu, ili kako je on rekao, Islamskoj državi!”

Zamislite koja neznalica treba biti pa to izgovoriti, a on i njemu slični, stalno se zaklinju da slijede sunnet Muhammeda s.a.v.s. i da im je on uzor. Međutim, ovim je demantovao i sebe i ostale Idišovce, jer je eto kazao kako bi Muhammed s.a.v.s., da je danas živ, slijedio organizaciju Idiš, a ne oni njega.

Zbog toga je, umjesto ove bogohulne izjave i neartikulisanih krikova Idišovog hatiba, logično postaviti pitanje: da li bi, zaista, ovakvi ljudi, slijedili Muhammeda s.a.v.s., kada bi se sada pojavio na zemlji?

Izvor: Saff.ba

Komentari

komentara