Da li Allah prima pokajanje bludnika?

Pitanje: Es-Selamu alejkum. Poštovani, nadam se da mi možete pomoći i dogovoriti na moje pitanje. Naime, počinila sam u mladosti jedan grijeh i iz svega toga imamo dijete,i u braku smo.Pokajala sam se i već odavno razmišljam o tome da se pokrijem. Da li postoji neka prepreka za mene i da li moram nešto posebno učinit kako bih ispunila ovo što želim?

Odgovor: We alejkumu selam. Ako si zaista iskreno učinila pokajanje za svoj počinjeni grijeh, želio bih te obradovati da je Allah obećao da će primiti pokajanje poput tebe I sličnih,rekavši u suri Ez-Zumer, 53,ajet : “Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili,ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će,sigurno sve grijehe oprostiti. On,doista,mnogo prašta i On je milostiv.”

Bilježe Tirmizi i drugi sa sahih senedom od Enesa,r.a., da je rekao: “Čuo sam Božijeg Poslanika,s.a.v.s., da je rekao: “Rekao je Allah, s.v.t.:”o Ademov sine,kad me god budeš molio i nadao se da ću ti to uslišati, oprostit ću ti sve i neće mi smetati. O ademov sine, ako imaš grijeha do nebesa, i učiniš istigfar, oprostit ću ti i neće mi smetati.”

Kada bi  dokazala tvoje iskreno pokajanje  na tebi je  mnoštvo dobrih djela koja treba da radiš, potom  da nastaviš svoj život sa strahopoštovanjem prema Gospodaru ,da uvijek budeš svjesna da te On,Plemeniti posmatra, da se družiš sa hajirli osobama, da čitajući biografiju selefa izvučeš pouku kroz njihov život i da se dobro paziš od grijeha i onih koji ih čine,prema tome požuri sa pokrivanjem, jer to je bez dileme nešto što je Gospodar naredio, a nije ti dao na izbor. Allah da te pomogne i učvrsti tvoje korake na putu ka Džennetu. Amin!

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi Šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara