Da li je dozvoljen namaz u džamiji u kojoj je ukopan mrtvac?

Pitanje: Da li je dozvoljen namaz u džamiji u kojoj je ukopan mrtvac ili mrtvaci, a to iz razloga što nije bilo druge (džamije), imajući na umu da ako ne budem klanjao u njoj, neću moći klanjati ni u džematu, a ni džumu?

Odgovor: Obavezno je da se iskopa kabur ili kaburovi i izvade oni koji su ukopani u njima te se prenesu na opšte mezarluke i slično i da se tamo ukopaju. Nije dozvoljen namaz u njoj ako se bude nalazio jedan ili više kaburova u njoj, a na tebi je da potražiš drugu džamiju kako bi obavio namaz u džematu i džumu onoliko koliko si u stanju.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 1/402

Komentari

komentara