Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu kako bi se ispostio ramazan?

ZENAOdgovor: Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa, osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. Hajz (mjesečnica) je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti.

Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog, jer je šerijat, za žene koje zbog hajza propuste određene dane, predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. Nadalje, treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe.

Otuda, ako bi u pitanju bio hadždž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu, tada bi, u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala, ona mogla regulirati hajz uzimanjem tih tableta, nadajući se da njihova upotreba jedanput neće porizvesti negativne posljedice po zdravlje, a Allah, dž.š., najbolje zna.

Izvor: Knjiga za žene – FETVE I SAVJETI –  Dr. Šukrija Ramić
www.islam-iman.com

Komentari

komentara