Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu nalazi parfem sa alkoholom?

www.islam-iman.com – Pitanje: Esselamu-alejkum, Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu ili odjeći nalazi parfema/dezodoransa ili gela za kosu koji sadrži alkohola u sebi?
Neka Vas Allah nagradi,
Senaid Fejzić

Odgovor: Alkohol je u suštini nečistoća međutim postoji nečistoća koja je uvijek nečista i kad dođe nešto u dodir sa istom čini je nečistom (poput nedžaseta), a tu je i termin nečistoće koji govori da je nešto nečisto ali sam dodir toga ne čini nešto nečistim (poput musrika ili kafira,za koje Allah. ,s.w.t.,u suretu Tevba ,ajet 28,kaže da su nečisti, ali pod značenjem da su pogan, jer samim dodirom oni ne čine nešto prljavim, nečistim).

Učenjaci kažu da je alkohol nečist, ali neće onečistiti ono sto dodirne, i nema dokaza koji svrstava alkohol u prvu vrstu nečistoće tj. da samim dodirom onečisti nešto, naprotiv kada je Allah, s.w.t., zabranio alhohol ,ashabi su objeručke prihvatili taj propis i prosuli sve posude u kojima su imali alkohol po ulicama Medine, pa ako je alkohol od prve vrste nečistoće, ne bi im bilo dozvoljeno da tako postupe, prema tome ukoliko alkohol,bez obzira bio u mirisu ili kremi ili gelu, dospije na naše tijelo ili odjelo,ne čini ga nečistim, i to je mišljenje šejh Ibn Usejmina, r.h. Još da kažem,alkohol koji se koristi za mirise,kreme i sl .nije opijajući, nego naprotiv,on je otrovan i nije isti kao alkohol koji se pije,koji je upravo i zabranjen iz razloga što opija.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara