Da li sam bludik ili vjernik?

Pitanje: Ja sam neoženjen (razveden). Prije nekog vremena sam bio sa udatom ženom, osamljen i zajedno smo griješili – da nam se Allah smiluje i oprosti. Nismo općili – moj organ nije ušao u njen, ali zato jesu moji prsti ruke. Osim toga je bilo i ljubljenja, dodirivanja, sve do trenutka ejakulacije.

pomocJa sam se Allahu iskreno pokajao za ono što sam činio – Allah zna da jesam – ali me sada muči mnogo toga; grizu me posljedice tog grijeha i stalno molim Allaha da mi oprosti.

Moja pitanja su sljedeća: Kakav je moj šerijatski status, s obzirom da sam se pokajao: jesam li bludnik ili vjernik? Ovo pitam, jer sam blizu sklapanja braka sa vjernicom koja nije bludnica, a pročitao sam Allahove riječi:

“Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.” (En-Nur, 3. ajet)

Također, sam čuo Poslanikove, s.a.v.s., riječi da onaj ko se pokaje je isti kao onaj koji grijeh nije ni počinio

Pa ako sam griješio i pokajao se, smijem li vjernicu oženiti, ili moje pokajanje nije dovoljno i Allah mi je zabranio da ženim bilo koju ženu koja nije bludnica ili mnogoboškinja?

Unaprijed, još jednom, hvala i da vas Allah nagradi svakim dobrom, i da oprosti i nama i vama.

Esselamu alejkum.

Odogovor: Ve alejkumus selam ve rahmetullah…

Pitanje je vrlo dobro, i mislim da interesuje mnoge ljude. Iz onoga što si napisao, vidi se da je tvoje pokajanje iskreno. Prenosi se od Abdullaha ibn Mes uda, r.a., a bilježi Muslim, između ostalih, da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., te mu kazao-Allahov Poslaniče, zatekao sam jednu ženu u svojoj bašči, pa sam s njom svašta radio…ljubio je, milovao, ali nisam spolno općio…pa radi sa mnom šta hoćeš. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ništa ne reče, pa čovjek ode. Nakon određenog vremena, reče Allahov Poslanik,s.a.v.s.-VRATITE MI ONOG ČOVJEKA.

Pa kad ga vratiše, Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu prouči Allahove riječi-I OBAVLJAJ NAMAZ POČETKOM I KRAJEM DANA I U PRVIM ČASOVIMA NOĆI! DOBRA DJELA, ZAISTA, PONIŠTAVAJU HRĐAVA. TO JE POUKA ZA ONE KOJI POUCI TEŽE! Hud, 114. Omer, r.a., upita-Je li samo njemu, Allahov Poslaniče? NE, odgovori, NEGO SVIM LJUDIMA.

Što se tiče ajeta iz sure Nur koji si naveo, odnosi se na bludnike i bludnice koji se ne pokaju, te na mnogobošce. Ti si se pokajao, a i nije ni bilo spolnog čina, kako navodiš. Hadis o pokajanju koji se naveo je vjerodostojan, sahih, u to nema nimalo sumnje, i jedan je od osnovnih koji je ulama navodila i navodi po pitanju pokajanja, tevbe. Ibn Abbas, veliki učenjak ummeta, dozvolio je ženidbu vjernicom čovjeku koji se pokajao za blud, kada ga je ovaj pitao o tome. A Allah Uzvišeni najbolje zna i Njega molimo za uputu i ispravno razumijevanje vjere.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Sanin Musa, prof.

Komentari

komentara