Da li saudijska ulema i hanbelijski mezheb zasnivaju tezu da Allah ima ruke i noge?

Pitanje: Selam alejkum!
Izvinite što vam ovdje postavljam pitanje. Na facebooku se nisam baš dobro snašao jer nisam mogao naći načina postaviti neko pitanje. Ne znam opciju za to. Ako bi ste bili ljubazni da mi odgovorite o jednom pitanju koje me interesuje. Da li saudijska ulema i hanbelijski mezheb zasnivaju tezu da Allah ima ruke i noge?
Hvala vam unparijed na odgovoru.
Me’a selam!

Odgovor: We alejkumu selam. Ovu tezu ne zasniva  samo saudijska ulema i hanbelijski mezheb, nego istu  zagovara čitav  ehlu sunet. Mi vjerujemo u Allahova svojstva onako kako ih je On sebi pripisao, pa kada kaže da ima ruku, mi vjerujemo u to, jer to je naša akida, ali kakva je ta ruka , u to ne ulazimo. Kada kaže npr. svojom desnom rukom od njegove dvije desnice, ili kada kaže da je kursij mjesto njegovih stopala, ili da ima oko i sl., na nama je da to prihvatimo i potvrdimo onako kako je navedeno, bez pitanja o tome kako, bez tumačenja kao što neki tumače pa kažu Njegova, ruka je moć, oko milost i sl., bez negiranja, bez opisivanja Njegovih svojstava kao svojstva njegovih stvorenja. Zabilježeno je da je jedne prilike došao čovjek Imamu Maliku, Imamu Medine u tadašnje doba, i upitao ga : “Kako se Allah ‘istewa'(uzdigao) iznad Arša?” Imam Malik je odgovorio: “El istiwa(uzdizanje) je nešto što je poznato, kejfe(kako, tj. na koji način ) je nešto što nam je nepoznato, a pitanje o tome je novotarija. Odlazi, jer ne vidim te osim kao novotara.”

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara