Da li se selefije pridržavaju nekog mezheba?

Pitanje: Es Selamu Alejkum.
Zašto se primjenjuje termin “nemezheblije” prema selefijama? Da li se selefije pridržavaju nekog mezheba?

Odgovor: We ‘alejkumu sselam!
Zavisno od mjesta u kojem se živi čovjek i primjenjuje mezheb koji je odgovarajući. To se prije svega veže za suđenje po šerijatu, pa nije poželjno da čovjek praktikuje neki drugi mezheb u takvoj situaciji, kako ne bi došlo do problema u suđenju. Međutim danas se mezheb posmatra isključivo kroz obavljanje namaza, a ako tome dodamo da su mnogi poistovjetili mezheb sa tradicijom, onda čovjek ne treba da oko toga mnogo brine, jer su razlike u obavljanju namaza po raznim mezhebima minimalne.
Naravno, čovjek bi trebao da izbjegava stvari u namazu koje odstupaju od uobičajenog načina klanjanja, ukoliko je taj način ispravan, naročito u sredini i džematu u kojem je to nepoznato, a kada obavlja sam da to radi na način koji vidi da je najbliži namazu Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem. To iz razloga da u tom džematu ne dođe do rasprava, svađa i problema, jer su to ipak sporedne stvari od kojih je važnije jedinstvo među muslimanima.

A ovo “nemezheblije” je samo jedan od pogrdnih naziva koji se upućuje na račun onih muslimana koji kroz čitav svoj život praktikuju islam, a ne samo u vrijeme namaza, pa na to ne treba obraćati pažnju i općenito izbjegavati rasprave po tom pitanju, naročito sa starijim ljudima, kao i onima koji nemaju znanja o islamu, a njihovo praktikovanje vjere je na minimalcu.
Sam termin “selefije” također treba koristiti umjereno i čovjek treba da se izjašnjava prije svega kao musliman i sljedbenik sunneta, a svaki drugi naziv je diskutabilan, bez obzira da li ga čovjek prihvatio ili mu ga drugi nametnuli.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio:  Senad Hodžić, prof.

Komentari

komentara