Da li su dozvoljene otmice aviona?

www.islam-iman.com – Pitanje: S obzirom na to da se otmice aviona dešavaju često od koji smatraju da time čine dobro islamu i muslimanima, a utim otmicama stradaju nevine osobe, želimo da nam date odgovor o ovome na temelju Kur’ana i sunneta, mada nam je poznato da ste i ranije javno osuđivali ovakva nedjela. Posebno ovo tražimo s obzirom na posljednju nesreću sa otetim kuvajtskim avionom.
(Izvorno pitanje je zbog dužine samo parafrazirano vodeći računa da se ne naruši njegova glavna intencija, prim. prevodioca)

Odgovor: Svakako da u nesreći sa otetim avionom suosjećam i srcem i dušom, kao i milioni drugih ljudi čija srca nisu okrutna”kao kamen ili još više”(Kur’an), kao što je Allah, dž.š., opisao srca drevnih Jevreja.Već sam osudio ovo djelo u televizijskom govoru na TV Ed- Dewha, kao što sam osudio i slična djela prije nekoliko godina u programu Katarske televizije u emisiji “Hedjul-islam”. Tada su otmičari bili nearapi i nemuslimani. Međutim nasilje nad nevinom osobom je grijeh i zločin bez obzira na vjeru, državu i narodnost napadača, jer Allah ne voli nasilnike. Islam nema dvostruke aršine, kao što su to imali Jevreji, koji su mijenjali Božiju objavu, primjenjujući jedna pravilana Jevreje, a druga na ostale.

Izvor: “Savremene fetve”-Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Pripremio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara